Køkkenmedhjælper til Aalborg Arrest – 30 timer

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 9.10.2020

Kriminalforsorgen, Aalborg

Har du erfaring i et produktionskøkken og lyst til at arbejde i et miljø, som er lidt ud over det sædvanlige?

Kan du tænke dig at arbejde sammen i et team, hvor vi hjælper hinanden, og er med til at udføre en meget vigtig opgave?

Dine arbejdsopgaver:

 • Tilberedning af kold og varm mad
 • Rengøring og opvask
 • Bagning

Hvem er du?

 • Du er lyttende og empatisk.
 • Du er samarbejdsvillig og ligevægtig.
 • Du kan bevare ro og overblik i pressede situationer.
 • Du er fleksibel og omstillingsparat.

Du må meget gerne have erfaring med tilberedning af mad. Vi stiller ikke krav om en køkkenuddannelse, men der lægges vægt på, at du har et hygiejnebevis. Det forventes, at du kan indgå i et fast køkkenteam, og er indstillet på at deltage i alle arbejdsopgaver i køkkenet.

Vi tilbyder:

 • Attraktive arbejdstider i dagtimerne
 • Fleksible og gode arbejdsforhold
 • Mulighed for at sætte præg på indholdet i dit arbejde
 • Du bliver en del af et spændende team, hvor humor er en vigtig del af dagligdagen

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt organisationsaftale for køkkenmedhjælpere i staten mv.

Tjenestestedet er Aalborg Arrest, Anders Borks Vej 3, 9000 Aalborg.

Stillingen er på 30 timer, og er ledig fra den 1. december 2020.

Arbejdstiden vil være mellem kl. 6.30 og kl. 14.00, og weekend 6.30 og 13.30. Weekendarbejde skal påregnes hver anden weekend. Over- eller merarbejde kan forekomme ved sygdom og ferie.

Hvem er vi?

Institution Nordjylland består af KiF Aalborg, Frederikshavn Arrest, Hobro Arrest og Aalborg Arrest. Aalborg Arrest har 50 medarbejdere og plads til 60 klienter, hvoraf størstedelen er varetægtsfængslede, som endnu ikke har modtaget dom. Arresten kan også huse klienter, som afsoner en kortere straf.

Køkkenet består af 3 køkkenmedhjælpere samt en køkkenleder, der sammen, hver dag, 365 dage om året, sørger for tilberedningen af varmt og koldt mad til klienterne. Vi arbejder med økologi og har pt. bronzemærket i økologi.

Din ansøgning med CV og dokumentation for evt. forudgående erfaring skal være modtaget senest den 23. oktober 2020, kl. 12.00.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedschef Allan Jørgensen på 7255 8800 eller køkkenleder Lene Fischer Tandal på 7255 8780.

Ansøgningsfrist Fredag den 23. oktober 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.