Værkmesterelev med træfaglig baggrund til Enner Mark Fængsel

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 7.2.2020

Kriminalforsorgen, Horsens

Har du lyst til at gøre en vigtig forskel for indsatte og arbejde med at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet? Så læs videre…

I produktionen på Enner Mark Fængsel beskæftiges fængslets indsatte ved metalfag, træværksted, møbelværksted, tekstilfag samt montageværksteder. Værkstederne er en del af fængslets samlede beskæftigelsesområde. Fængslet tilbyder endvidere klienterne undervisning på FVU-niveau i fagene læsning og matematik samt på AVU-niveau i fagene dansk, matematik, engelsk, fysik, samfundsfag m.v. Herudover tilbydes diverse AMU-kurser samt EUD på smede- og møbelsnedkerområdet.

Dine opgaver

 • opsyn med indsatte
 • beskæftigelse af indsatte med produktion eller småfag
 • oplæring, motivering, støtte og fastholdelse af de indsatte.
 • tværfagligt samarbejde med andre værkmestre, fængselsbetjente, lærere, socialrådgivere m.fl.
 • sagsbehandling i samarbejde med socialrådgivere, lærere, fængselsbetjente m.fl.
 • administrative opgaver i forbindelse med produktionen

Hvem er du?

 • har lyst og mod på en 2 årig uddannelse med nogle ugers skoleophold i eller Birkerød.
 • har en håndværksmæssig faglig baggrund
 • er engageret og fleksibel som samarbejdspartner
 • er kreativ, positiv og har et godt humør
 • er åben overfor utraditionelle og alternative idéer
 • kan respektere et fast struktureret fængselsmiljø, hvor orden og sikkerhed er nøgleordet
 • er psykisk robust og kan bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer, også under andres ledelse
 • behersker IT på minimum brugerniveau
 • er moden og har en vis livserfaring, så du er i stand til at råde, vejlede og støtte andre

Vi tilbyder

 • en grundig introduktion til arbejdet og arbejdspladsen
 • at blive en del af en arbejdsplads, der løfter i flok, og hvis mål er at gøre en forskel for klienterne
 • en hverdag præget af forandringer og udfordringer
 • tværfagligt samarbejde
 • faglig sparring med de andre værkmestre

Uddannelsen som værkmester

Værkmestre i Kriminalforsorgen skal gennemgå et 2 årigt uddannelsesforløb, hvilket du skal være indstillet på at fuldføre. Uddannelsen vil foregå på vores uddannelsescenter i Birkerød eller Møgelkær.

Du kan læse mere om optagelseskrav, herunder fysiske krav og studiekrav (samme som fængselsbetjent uddannelsen) her: https://blivfaengselsbetjent.dk/faengselsbetjent/om-jobbet/

Du kan læse mere om jobbet som værkmester i Kriminalforsorgen her: https://www.Kriminalforsorgen.dk/karriere/jobomraader/vaerkmester/

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Tjenestemandsloven. Lønindplacering sker i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark og principperne for Ny løn.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland. Tjenestedet er Institution Enner Mark, Enner Mark Fængsel, Frodesdalsvej 3, 8700 Horsens.

Hvis du i forvejen er tjenestemandsansat i staten, vil der være mulighed for at bevare din tjenestemandsansættelse.

Stillingen er på 37 timer ugentligt, og arbejdstiden er fordelt på dagtjeneste mandag-fredag.

Tiltrædelse forventes 1. april 2020 eller snarest derefter, hvor uddannelsen ligeledes starter.

Hvem er vi?

Enner Mark Fængsel er en del af Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland. Det er et lukket fængsel beliggende 10 km vest for Horsens med plads til 236 indsatte. Fængslet er et af Danmarks mest moderne og bedst sikrede fængsler, det består bl.a. af et arrestafsnit, fællesskabsafsnit, et behandlingsafsnit, afsnit for banderelaterede indsatte, et særligt sikret afsnit, et isolationsafsnit. Fængslet har omkring 280 medarbejdere.

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 23. februar 2020.

Når du søger stillingen vil du skulle gennemføre en optagelsesproces, umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Processen består af en fysisk test og et interview hos Kriminalforsorgens rekrutteringsteam. Såfremt du efter optagelsesprocessen bliver erklæret egnet til uddannelsen, vil du blive inviteret til en afsluttende samtale.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe billedidentifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Enhedsleder Morten Rye Larsen, tlf. 7255 5755 eller Enhedschef John Skinnebach, tlf. 7255 5740.

Spørgsmål vedr. uddannelsesforløbet kan rettes til HR konsulent Tina Paust Christensen på tlf. 7255 4639 eller rette henvendelse til [email protected]

Ansøgningsfrist Søndag den 23. februar 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.