Værkmester - køkkenfaglig baggrund til Sdr. Omme Fængsel - GENOPSLAG

Indrykket: 10.9.2020

Kriminalforsorgen, Sønder Omme

Institution Sdr Omme søger pr. 1. januar 2021 en ny medarbejder til uddannelsen som værkmester, med en baggrund som køkkenassistent eller køkkenleder. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt.

Værkmestre i Kriminalforsorgen skal gennemgå et 2 årigt uddannelsesforløb, hvilket du skal være indstillet på at fuldføre. Du kan orientere dig om uddannelsen på www.Kriminalforsorgen.dk

Om stillingen

I køkkenet er der 5 fuldtidsstillinger og der produceres 4500 portioner middagsmad og 3000 pålægsbakker + vegetar, gluten/laktosefri om ugen i frostproduktion.

Vi tilbyder en spændende stilling med mange udfordringer, ansvar og indflydelse i et miljø, hvor tværfagligt samarbejde er i højsædet.

De daglige arbejdsopgaver består hovedsageligt af:

 • Beskæftige og kompetenceudvikle de indsatte gennem en høj grad af relationsarbejde
 • Medvirke til den daglige produktion af varme og kolde retter samt rengøring og hygiejnekontrol i fængslets produktionskøkken, i samarbejde med såvel kollegaer som indsatte
 • Bestille og modtage varer til Institutionen gennem Indfak2
 • Tage aktiv del i de indsattes sagsbehandling i samarbejde med socialrådgivere og kontaktpersoner
 • Bidrage til et miljø med læring og udvikling for øje

Om dig

Vi søger en medarbejder, som

 • Har bred faglig erfaring inden for det køkkenfaglige område som køkkenassistent, køkkenleder eller tilsvarende.
 • Kan planlægge og arbejde selvstændigt
 • Er indstillet på faglige og menneskelige udfordringer
 • Er psykisk robust og meget tålmodig
 • Har et godt humør, er positiv og udadvendt
 • Kan samarbejde på tværs i Institutionen med andre faggrupper
 • Kan trives i det daglige samarbejde med de indsatte, og evne at motivere de indsatte til beskæftigelse
 • Er omstillingsparat – dagens opgaver/udfordringer kan hurtigt skifte

Om Institutionen

Sønder Omme Fængsel er et åbent fængsel og en del af Institution Sdr. Omme. Fængslet har plads til 222 indsatte og har ca. 140 medarbejdere heraf 22 værkmestre. Til beskæftigelsen, som bl.a. også indeholder en fængselsskole, er der tillknyttet 1 enhedschef og 3 enhedsledere.

Fængslet består af flere selvstændige specialafdelinger og flere almindelige belægsafdelinger.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Tjenestemandsloven og lønindplacering sker i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark og principperne i Ny Løn. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 eller 3 afhængig af din faglige baggrund.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2021, hvor uddannelsen ligeledes starter.

Ansættelsesområdet er Justitsministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdspladsen er beliggende i Institution Sønder Omme, Sdr. Omme Fængsel, Holdgårdsvej 142, 7260 Sdr. Omme.

Du skal være opmærksom på de særlige optagelseskrav til uddannelsen som værkmester - herunder bl.a. fysisk test. Du kan læse mere om uddannelsen til værkmester på Kriminalforsorgens hjemmeside www.Kriminalforsorgen.dk

Ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte enhedsleder Erik Jeppesen på telefon 7255 3560 eller enhedschef Ivan Bøjlesen på 7255 3680.

Spørgsmål om uddannelsesforløb og optagelseskrav kan rettes til HR konsulent Torben Balsby på telefon 7255 4773.

Ønsker du flere oplysninger om Kriminalforsorgen kan du søge på www.Kriminalforsorgen.dk

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

En forudsætning for ansættelse i stillingen er, at du, såfremt du indkaldes til samtale, giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden en eventuel ansættelse skal vi modtage dokumentation for dit CV, f.eks. ansættelsesbeviser og eksamensbeviser. Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe billedidentifikation, f.eks. pas eller kørekort.
Kontaktoplysninger Kontakt Ivan Bøjlesen på email [email protected] eller telefon 72553680, hvis du har yderligere spørgsmål.
Klik på knappen herunder for at se stillingen hos Kriminalforsorgen.
Ansøgningsfrist Søndag den 27. september 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.