Produktionsmedarbejder til Cytostatikafunktionen

Indrykket: 7.9.2020

Region Syddanmark, Odense


Sygehusapotek Fyn producerer og indkøber lægemidler til distribution på de fynske sygehuse. Apoteket er organisatorisk som en del af OUH (Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus) og beskæftiger ca. 260 medarbejdere. Apoteket omsatte for ca. 1.2 mia. kr. i 2019. Egenproduktionen omfatter sterile og ikke-sterile lægemidler, herunder også produktion af klar-til-brug lægemidler.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi søger en ny kollega, der vil være med til at gøre en forskel for kræftsyge patienter.

Sygehusapoteket Fyn søger produktionsmedarbejder/apoteksmedhjælper der finder produktion af lægemidler (cytostatika) og muligheden for at gøre en forskel for patienten, spændende. Cytostatikafunktionen varetager fremstilling af brugsfærdige infusionsposer, injektionssprøjter og dosisdispensering af tabletter til kræftpatienterne på OUH i henhold til vores kvalitetsstyringssystem (GMP).

Du skal trives som specialist og ikke være skræmt af rutinepræget arbejde. Du skal have øje for detaljen i de daglige rutiner og finde motivation ved at levere det fejlfrie produkt. Du skal være bevidst om kvalitetssikring, god dokumentationspraksis og have lyst og evne til at varetage opgaver der kræver præcision, kvalitet og fokus.
Vi forventer, at du er omhyggelig og ansvarsbevidst og kan håndtere skiftende opgaver hen over én arbejdsdag.

Som nyansat vil du få en grundig oplæring i de nødvendige arbejdsteknikker, hvor der bliver lagt vægt på din egen og kollegernes sikkerhed i arbejdet med cytostatika.

Der er tale om rutinepræget arbejde, hvor du i tæt samarbejde med kollegaer varetager produktion af cytostatikakure (kræftkure). Du klædes godt på til at varetage kerneopgaven, ”at levere korrekt medicin til syge patienter”. Afdelingens arbejde er præget af krav om hurtig levering af kure til patienterne i tæt samarbejde med hospitalet. Det er derfor vigtigt, at du er indstillet på, at hensynet til patienterne kommer i første række.

Det er en fordel men ikke et krav, hvis du har kendskab eller erfaring med arbejde i renrum, aseptisk produktion og produktion jf. GMP. Desuden er det en fordel, hvis du er god til tal og har let ved at se fejl i simple beregninger, samt at du har kendskab til IT på brugerniveau

Vi tilbyder en stilling i produktionen med forskellige arbejdsopgaver i et nært samarbejde med kollegaer. Et job der giver mening i forhold til kræftbehandling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om fuldtidsstilling på 37 planlagte timer pr. uge. Arbejdstiden kan planlægges inden for tidsrummet fra kl. 6.30 til kl. 18.00. Tidsrummet for arbejdstiden tilpasses løbende til de krav hospitalet stiller til os, hvilket betyder, at man skal være indstillet på et der kan forekomme weekendarbejde.

Løn- og ansættelsesforhold med udgangspunkt i gældende overenskomst. Der er 3 måneders prøvetid første gang du ansættes i Region Syddanmark.
Betalt frokost pause jf. overenskomsten.

Vi ønsker ikke telefonisk kontakt forud for modtagelse af ansøgninger, derfor angives ikke kontakt person.

Ansøgning
Jobbet søges online på job.regionsyddanmark.dk ID 212300
Ansøgning vedlægges CV og eventuelle anbefalinger.

Ansøgningsfrist er den 27. september 2020. Ansættelsessamtalerne forventes afholdt 1-2 uger derefter. Tiltrædelse snarest muligt efter nærmere aftale.

Se mere om Sygehusapoteket http://video.rsyddesignportal.dk/files/video/video/00/20/87/72/11/13e9e5d_008.mp4


Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Søndag den 27. september 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.