Værkmester på prøve til Nyborg Fængsel

Indrykket: 2.10.2020

Kriminalforsorgen, Nyborg

Nyborg Fængsel søger 1 værkmester på prøve (tjenestemandsstilling) til fængslets beskæftigelsesafdeling. Stillingen er på 37 timer ugentligt og er til besættelse pr. 1. januar 2021.

Værkmestre i Kriminalforsorgen skal gennemgå et 2 årigt uddannelsesforløb, hvilket du skal være indstillet på at fuldføre. Du kan orientere dig om uddannelsen på www.Kriminalforsorgen.dk

Om jobbet:

I Nyborg er der i alt 6 værksteder, 3 montageværksteder, 1 sy værksted, 1 grafisk værksted og metalværksted med tilhørende skole (svejsekurser). Cellearbejde er ligeledes en opgave, der varetages af værksmestre.

Fængslet har p.t. ansat 22 værkmestre i beskæftigelsesafdelingen. Derudover er der tilknyttet 1 enhedschef og 1 enhedsleder til beskæftigelsen.

Vi tilbyder et job med udfordringer, ansvar og indflydelse i et miljø, hvor tværfagligt samarbejde er i højsædet.

De daglige arbejdsopgaver består hovedsageligt af:

 • Motivering, støtte og fastholdelse af de indsatte i et arbejdsforløb
 • Beskæftigelse og kompetenceudvikling af de indsatte gennem en høj grad af relationsarbejde
 • Beskæftigelse af de indsatte på fængslets værksteder og cellearbejde
 • At bidrage til de indsattes sagsbehandling via relationsarbejde og i samarbejde med fængslets socialrådgivere og fængselsbetjente
 • At bidrage til et miljø med læring og udvikling for øje

Vi forventer at du:

 • har en bred faglig erfaring med beskæftigelse
 • er kreativ med udvikling af nye produkter og bidrager til kontakten til nye leverandører
 • er engageret, ansvarsbevidst du har en positiv indstilling og godt humør
 • kan bevare overblikket i en travl hverdag samt omgås mange mennesker med forskellige færdigheder
 • er god til at lære fra dig i et samspil med de indsatte
 • kan motivere de indsatte på meget forskellige niveauer
 • trives i den daglige omgang med de indsatte og evner at motivere de indsatte til beskæftigelse
 • møder de indsatte med respekt, nærvær og tydelighed
 • kan samarbejde på tværs i institutionen med andre faggrupper, herunder være fleksibel i forhold til afløsning på øvrige arbejdspladser og belægsafdelinger i fængslet

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker i henhold til Tjenestemandsloven og lønindplacering sker i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark og principperne i Ny Løn. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2021, hvor uddannelsen ligeledes starter.

Ansættelsesområdet er Justitsministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdspladsen er beliggende i Institution Nyborg, Nyborg Fængsel, Vindingevej 36, 5800 Nyborg.

Om arbejdspladsen:

Institution Nyborg er én blandt 24 institutioner i Kriminalforsorgen og består af Nyborg Fængsel, der et af landets 5 lukkede fængsler.

Nyborg Fængsel har aktuelt en kapacitet på ca. 330 pladser – heraf 98 pladser i et særskilt arrestafsnit.

Fængslet har cirka 230 medarbejdere, hvoraf 130 medarbejdere er fængselsbetjente i turnustjeneste.

Foruden fængselsbetjente er der ansat civile medarbejdere med forskellig faglig baggrund (socialrådgivere, sygeplejersker, fængselspræst, administrative medarbejdere, lærere og håndværkere).

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 25. oktober 2020.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Inden en eventuel ansættelse skal vi modtage dokumentation for dit CV, f.eks. ansættelsesbeviser og eksamensbeviser. Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe billedidentifikation, f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til enhedschef Peder Jørgensen på telefon 7255 9539.

Spørgsmålet vedr. uddannelsesforløbet kan rettes til HR konsulent Allan Kjær på telefon 7255 4774

Kontaktoplysninger Kontakt Allan Kjær på email [email protected] eller telefon 72554774, hvis du har yderligere spørgsmål.
Klik på knappen herunder for at se stillingen hos Kriminalforsorgen.
Ansøgningsfrist Søndag den 25. oktober 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.