Værkmester med landbrugsfaglig baggrund til Sdr. Omme Fængsel

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 5.10.2020

Kriminalforsorgen, Sønder Omme

Institution Sdr. Omme søger pr. 1. januar 2021 en ny medarbejder til uddannelsen som værkmester, med en baggrund som landmand, på fuld tid - 37 timer ugentligt.

Værkmestre i Kriminalforsorgen skal gennemgå et 2 årigt uddannelsesforløb, hvilket du skal være indstillet på at fuldføre. Du kan orientere dig om uddannelsen på www.Kriminalforsorgen.dk

Om stillingen
Vi tilbyder et job med udfordringer, ansvar og indflydelse i et miljø, hvor tværfagligt samarbejde er i højsædet.
Fængslet har 25 ansatte værkmestre. Derudover er der tilknyttet 1 enhedschef og 3 enhedsledere til beskæftigelsen som bl.a. også indeholder en fængselsskole.

De daglige arbejdsopgaver består hovedsageligt af:

 • Beskæftige og kompetenceudvikle de indsatte gennem en høj grad af relationsarbejde
 • Tage aktivt del i de indsattes sagsbehandling, i samarbejde med socialrådgiver og kontaktpersoner
 • Medvirke til driften af fængslets samlede landbrug – herunder pasning af dyrehold og markdrift samt vedligeholdelsen af grønne områder, i samarbejde med såvel kollegaer som indsatte
 • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere og virksomheder
 • Bestille og modtage varer til Institutionen gennem Indfak2
 • Bidrage til et miljø med læring og udvikling for øje


Vi søger en medarbejder, som

 • Har bred faglig erfaring inden for det grønne område som landmand, hvor erfaring med animalsk produktion vil være en fordel, men ikke et krav
 • Kan planlægge og arbejde selvstændigt
 • Er indstillet på faglige og menneskelige udfordringer
 • Er psykisk robust
 • Har et godt humør, er positiv og udadvendt
 • Kan samarbejde på tværs i Institutionen med andre faggrupper
 • Skal kunnel trives i den daglige omgang med de indsatte, og evne at motivere de indsatte til beskæftigelse


Om Institutionen
Sønder Omme Fængsel er et åbent fængsel og en del af Institution Sdr. Omme, og med plads til 222 indsatte og har ca. 160 medarbejdere. Fængslet består af flere selvstændige specialafdelinger og flere almindelige belægsafdelinger. Der vil være opgaveløsning på tværs af alle afdelinger.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Tjenestemandsloven og lønindplacering sker i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark og principperne i Ny Løn. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 eller 3 afhængig af din faglige baggrund.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2021, hvor uddannelsen ligeledes starter.

Ansættelsesområdet er Justitsministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdspladsen er beliggende i Institution Sønder Omme, Sdr. Omme Fængsel, Holdgårdsvej 142, 7260 Sdr. Omme.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Enhedsleder Lars H. Kristensen på telefon 7255 3610, eller Enhedschef Ivan Bøjlesen på telefon 7255 3680.

Ønsker du flere oplysninger om Kriminalforsorgen kan du søge på www.Kriminalforsorgen.dk

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

En forudsætning for ansættelse i stillingen er, at du, såfremt du indkaldes til samtale, giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden en eventuel ansættelse skal vi modtage dokumentation for dit CV, f.eks. ansættelsesbeviser og eksamensbeviser. Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe billedidentifikation, f.eks. pas eller kørekort.

Ansøgningsfrist Søndag den 25. oktober 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.