Værkmester søges til Storstrøm fængsel

Indrykket: 12.10.2020

Kriminalforsorgen, Eskilstrup

Værkmestre i Kriminalforsorgen tilhører den uniformerede gruppe og skal gennemgå et 2 årigt uddannelsesforløb. Det betyder, at man i løbet af de 2 års prøvetid, skal følge uddannelsen på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød. Du skal være opmærksom på de særlige optagelseskrav til uddannelsen som værkmester. Du kan læse mere om uddannelsen, herunder fysiske krav og studiekrav, på www.Kriminalforsorgen.dk.

Som værkmester skal du indgå i beskæftigelse af de indsatte inden for en række forskellige faglige håndværksspor samt montageopgaver.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Opmønstring af klienterne på afdelingen
 • Instruktion af produktionsopgaver for klienter
 • Beregning og registrering af dusør mv.
 • Deltage i sagsbehandling vedr. klienter
 • Opsyn og vejledning af klienter i forbindelse med produktion

Dine faglige kvalifikationer:

 • Du har en håndværksmæssig uddannelse og/eller erfaring
 • Du er opdateret på relevant lovgivning og fagfaglige procedurer
 • Du har kendskab til diverse IT-systemer på bruger niveau
 • Du evner at kommunikere forståeligt i skrift og tale
 • For at opnå succes i funktionen kræver det, at man
 • Besidder evnen til at kunne balancere mellem det hårde i form af kontrol, sikkerhed og tryghed, og det bløde i form af resocialisering, støtte og motivation af den indsatte
 • Udstråler autoritet, er ansvarsbevidst og kan bevare roen og overblikket i konfliktsituationer
 • Evner at håndtere egne følelser i arbejdet med mennesker i krise, hvor man kan komme ud for vanskelige situationer og konflikter
 • Er fleksibel og selvstændig
 • Har en saglig og faglig tilgang til opgaveløsningen
 • Kan arbejde med mennesker med forskellige baggrunde og fra forskellige kulturer
 • Accepterer nye ideer og initiativer til forandring

Vi lægger stor vægt på, at du:

 • Gerne har kendskab til arbejds- og erhvervsuddannelse
 • Er en god menneskekender med empati og forståelse for det enkelte individ
 • Har en naturlig, personlig autoritet, som gør, at du formår at skabe ro og orden
 • Er i stand til at sætte grænser og kommunikere klart om bl.a. regler og forventninger
 • Er i stand til at håndtere individer i krise/konflikter
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er fleksibel og omstillingsparat, og kan arbejde selvstændigt
 • Kan fungere i en tværfaglig medarbejdergruppe med mange arbejdsopgaver og nye tiltag
 • Har erfaring med produktion og småfag
 • Er indstillet på at gennemføre Kriminalforsorgens interne værkmesteruddannelse
 • Hvis du har truckcertifikat er det absolut et plus

Arbejdet med de indsatte forudsætter, at du behersker engelsk som sprog. Hvis du derudover kan kommunikere på flere sprog, vil det kun være en fordel.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er med tiltrædelse 1. januar 2021 eller snarest derefter. Stillingen er en fast fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Ansættelse sker i henhold til tjenestemandsloven. Lønindplacering sker i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark, provinssats, og principperne om Ny Løn. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 eller med rette faglige uddannelse i løngruppe 3.

Ansættelsesområdet er Justitsministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet er Storstrøm Fængsel, Blichersvej 1, Gundslevmagle, Nørre Alslev

Storstrøm Fængsel er et nybygget lukket fængsel med plads til 250 indsatte, fordelt på 5 belægsbygninger, 3 normalafdelinger, 1 behandlingsafdeling og en særligt sikret afdeling. Derudover findes der inden for murerne også værksteder, undervisningslokaler, bibliotek, kulturhus, kirke, fritids- og sportsfaciliteter og en dagligvarebutik. På fængslet vil du komme til at arbejde sammen med ledere, fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, skolelærere, sygeplejersker og arbejdsmænd. Læs mere om Storstrøm fængsel her.

Storstrøm Fængsel er en del af Kriminalforsorgen Sjælland, der omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, et åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, UngeKriminalforsorgen, Intensiv Overvågning, 1 pension og Områdekontoret i Ringsted.

Området har ca. 750 ansatte fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til www.Kriminalforsorgen.dk

For interne ansøgere: Som tjenestemand skal du inden ansøgningsfristens udløb den 26. oktober 2020 kl. 12.00 uloade din ansøgning, samt anmode din nærmeste leder om at få en bedømmelse. Bedømmelsen uploades senest ved indsendelsesfristens udløb den 30. oktober 2020 kl. 12.00.

For eksterne ansøgere er ansøgningsfristen den 30. oktober 2020 kl. 12.00

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge.

Har du spørgsmål om jobbet er du velkommen til at kontakte enhedsleder Jørgen Clement Pedersen tlf. 72552613.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mai-Britt Rasmussen, tlf. 72554595 eller HR-konsulent Michelle Mønster Petersen, tlf. 72555599. (begge træffes ikke i uge 42 pga. ferie)

Kontaktoplysninger Få yderligere info og kontakt på Kriminalforsorgen's hjemmeside: klik her......
Ansøgningsfrist Fredag den 30. oktober 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.