Elektriker til Bygningsdrift og -service

Indrykket: 11.2.2020

Region Syddanmark, Odense


Bygningsdrift og Service (BDS) søger hurtigst muligt en elektriker til vedligeholdelse af vores elinstallationer.

Organisatorisk placering:

Elektrikeren er organisatorisk placeret i Teknisk Sektion under funktionen El-værkstedet med reference til områdets funktionsleder.

Arbejdsopgaverne er primært i Odense, men der kan også forekomme opgaver på Nyborg og Svendborg Sygehus.

Hovedopgaver:

 • Der søges en basis elektriker, der kan udføre mindre og større reparations og vedligeholdelses opgaver på OUH’s elinstallationer. Opgaverne tildeles via vores elektroniske rekvisitionssystem.
 • Være en del af vores El-Akut funktion/telefon (inden for normal arbejdstid).
 • Mindre renoverings- og nybygningsopgaver kan også forekomme.
 • Skal om nødvendigt kunne indgå i en vagtordning, hvilket betyder, at bopæl skal være indenfor 30 min fra OUH Odense.

Faglige kvalifikationer:

En håndværksmæssig uddannelse som elektriker.

Personlige kvalifikationer:

 • Evne til at arbejde selvstændigt, såvel som i teams.
 • Der forventes at du er fleksibel og serviceminded ifm opgaveløsningen, positiv og med et humoristisk livssyn.
 • Lyst til faglig og personlig udvikling.

Der vil ved samtalen bliver lagt stor vægt på det personlige, at man passer ind i det eksisterende team.

I funktionen uddanner vi el-lærlinge, og du skal være en naturlig del af oplæringen.

Erfaring:

 • Erfaring i fejlfinding, reparation og renovering af elinstallationer.
 • Erfaring i brugen af installationstester ifm SKS.
 • Erfaring i elektriske styresystemer KNX, Dali ol.
 • Erfaring i PDS installationer, samt test af PDS.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Aflønning sker efter principperne om Ny Løn og beror på en forhandling mellem forhandlingsberettigede organisation og BDS. Øvrige ansættelsesforhold sker i overensstemmelse med OUHs politikker og retningslinier samt ansøgers faglige organisatoriske baggrund.

I Region Syddanmark anvendes prøvetid på 3 måneder.

BDS og OUH sætter Patienten først i alt hvad vi foretager os.

Ansøgningsfrist:

Ansøgning, referencer og relevante bilag skal sendes via nedenstående link i HR Manager. Ansøgningsfristen er den 15 marts 2020, og samtaler afholdes tirsdag den 24. marts 2020.

Har du spørgsmål kan disse rettes til Elektriker Jess Littau på mobil 51436282 eller Funktionsleder Ejner Juul Christiansen på mobil 29647294.

Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Søndag den 15. marts 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.