Elektriker

Indrykket: 10.11.2020

Region Syddanmark, Vejle


Teknisk Afdeling på Vejle Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt - søger en uddannet elektriker.

Sygehus Lillebælt består af tre sygehuse i Kolding, Middelfart og Vejle. På Sygehus Lillebælt arbejdes ud fra værdien om at patienten kommer først, og det er vigtigt at man som ansat kan leve op til dette.

Endvidere skal det daglige arbejde kendetegne professionalisme med vægt på Sygehus Lillebælts værdier:

Resultater
Ordentlighed
Samarbejde
Excellence

Dette gøres ved, at

 • sikre, at opgaverne løses mest effektivt
 • være med til at udvikle driften
 • respektere at arbejde under en politisk ledet organisation
 • anvende de vedtagne standarder, systemer og værktøjer
 • indgå i faglige og kollegiale relationer til alles bedste både internt og eksternt
 • bidrage til et godt arbejdsmiljø ved at tage medansvar for trivsel.

Vi tilbyder et selvstændigt job i en afdeling præget af et uhøjtideligt miljø med gode kolleger inden for mange forskellige faggrupper. Du vil på sigt, efter grundig oplæring, skulle indgå i vagt, og det er derfor vigtigt, at du som minimum har B-kørekort.

Hos os kan du bl.a. møde disse opgaver:

 • Reparation, forebyggende vedligeholdelse og tilpasninger på sygehusets elektriske installationer (svagstrøm og stærkstrøm)
 • Test og kontrol af RCD / tavler
 • Opgaver ift. indkomne arbejdsrekvisitioner

Det er ønskeligt, at du har

 • kendskab til og mod på at arbejde med CTS installationer.
 • kendskab til netværk og PDS installationer
 • god IT forståelse.

Som person er du:

 • ansvarsbevist
 • selvstændig og alsidig
 • samarbejdsorienteret
 • i besiddelse af godt humør
 • villig til på sigt at indgå i vagtordning – responstid max 45 minutter

Teknisk Afdeling i Sygehus Lillebælt består af en samlet stab på 90 medarbejdere, hvoraf ca. 40 medarbejdere, inden for forskellige faggrene, servicerer Vejle Sygehus. Der serviceres tekniske installationer, bygninger og apparaturpark.

Afdelingen er ansvarlig for sygehusets forsyninger med energi, vand, luftarter, nød-elforsyning og andre tekniske fornødenheder til sygehusets drift.

Der lægges vægt på forebyggende vedligeholdelse for at opnå optimal teknisk og økonomisk vedligeholdelse. Der vil i stillingen indgå projektopgaver, hvorfor du skal kunne trives med dette.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med din faglige organisation og med en prøvetid på 3 måneder. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse og lønnen forhandles med den faglige organisation. Lønindplaceringen forventes at være på løntrin 26 + evt. kvalifikationstillæg.

Sygehus Lillebælt er røgfrit, og man må som ansat ikke ryge i arbejdstiden.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til souschef Thomas Brynning på tlf. 7940 5101 i tidsrummet mandag til torsdag kl. 07.30-15.00 og fredag kl. 07.30-14.30.

Der er ansøgningsfrist den 4. december, og samtaler forventes afholdt den 14. december 2020.

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Fredag den 04. december 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.