Arbejdsmiljøkoordinatorer til bygherrens organisation på Nyt OUH

Indrykket: 5.2.2020

Region Syddanmark, Odense


Brænder du for arbejdsmiljøledelse, og vil være med til at skabe en god sikkerhedskultur under byggeriet af Nyt OUH. Så har du her en enestående mulighed for at være med til at sætte dit præg på arbejdsmiljøet på en af Danmarks største byggepladser.

Er du desuden tillidsvækkende og med faglig gennemslagskraft? Så er det måske dig, vi søger …

Byggeriet af et af Danmarks største sygehuse er i fuld gang, og vi har brug for at styrke bygherres arbejdsmiljøteam. Vi ønsker at skabe en byggeplads med højt fokus på arbejdsmiljø, og hvor der arbejdes systematisk med sikkerhed og sundhed.

Den overordnede opgave er, i samarbejde med byggepladschefen og bygherrens leder for arbejdsmiljø, at sikre bygherrens forpligtelser jf. bekendtgørelse 117 bliver overholdt. Derudover skal du i samarbejde og dialog med entreprenørerne på byggepladsen sikre, at de lever op til arbejdsmiljølovningen samt bygherrens særlige krav og mål. Du skal også være med at styrke selve arbejdsmiljøledelsen på projektet og kunne fungere som rådgiver for vores egen projektorganisation.

Vi lægger vægt på, at du som ansøger

 • er imødekommende, god til at skabe relationer, og du formår at skabe resultater gennem samarbejde og konstruktiv dialog.
 • har en relevant teknisk uddannelse på minimum bachelor niveau, og har certifikat på arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen.
 • har minimum tre år relevant erhvervserfaring med arbejdsmiljøledelsesarbejde på projekter og byggepladser.
 • har en generel bred arbejdsmiljøfaglig viden og god indsigt i arbejdsmiljøregler og bygherre pligter.
 • kender til rollen som såvel AMK-B og AMK-P.
 • fortrolig med engelsk både på skrift og tale.

Særlige kompetencer, der også kan have vores interesse, men ikke er et krav:

 • Viden og erfaring med udvikling af arbejdsmiljøledelsessystemer
 • Erfaring fra internationale projekter
 • God til visuel kommunikation og erfaring med udarbejdelse af kampagner og informationsmateriale

Dine opgaver
Stillingen indeholder en kombination imellem administrative tilsyns-, opfølgnings- og koordineringsopgaver samt byggepladstilsyn. Din dagligdag vil derfor være præget af koordinering med repræsentanter fra totalentreprenører, rådgivere og dine kollegaer fra bygherreorganisationen, herunder specielt med projektlederen for arbejdsmiljø.

Opgaverne er f.eks.:

 • Koordinering af arbejdsmiljøarbejdet med bygherrens projektleder for arbejdsmiljø, og bistå i udvikling og vedligeholdelse af bygherrens arbejdsmiljøledelsessystemer.
 • Sikre at bygherrens pligter indarbejdes og efterkommes på de forskellige delprojekter.
 • Fører bygherretilsyn på fællesområderne samt på de forskellige byggefelter og udarbejde dokumentation for disse samt følge op.
 • Deltage i projekteringsmøde og fungere som sparringspartner for bygherrens projektorganisation.
 • Gennemføre sikkerhedsintroduktion for medarbejdere, som skal udføre arbejde på byggepladsen.
 • Indsamle og bearbejde data i forhold til sikkerheds- og ulykkesstatistik og lave målrettet datainformeret forebyggelse.
 • Udvikle og deltage i effektueringen af arbejdsmiljø- & sikkerhedskampagner på byggepladsen.

Vi tilbyder
Et særdeles spændende og udviklende job med ansvar, faglige udfordringer og indflydelse.

God kollegial og ledelsesmæssig støtte i et uformelt miljø.

En fast fuldtidsstilling på 37 timer om ugen inkl. frokostpause.

Det primære arbejdssted er på Byggepladskontoret: Søndre Hospitalsvej 50, 5260 Odense S. Din nærmeste chef og kollega er hhv. byggepladschefen og bygherrens projektleder for arbejdsmiljø.

Du vil samtidigt indgå i det samlede team for byggepladsens fælles foranstaltninger, som også er placeret i Portnerbygningen samt øvrige medarbejdere i Projektorganisationen for Nyt OUH.

Løn og ansættelsesvilkår efter aftale og gældende overenskomst.

Interesseret?

Flere oplysninger om stillingen kan fås hos byggepladschef Allan Hylleberg Hansen, 2334 2029 eller projektleder for Arbejdsmiljø Bert Jessen, 2152 2084.

Læs mere om projektet på www.nytouh.dk

Er det dig, så skriv en begrundet ansøgning inkluderet CV og referencer, og send den til os.

Ansøgningsfrist 1. marts 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10 og 11 og tiltrædelse snarest muligt.

Arbejdstid: 37

Kontaktperson
Allan Hylleberg Hansen
Byggepladschef
23342029
Ansøgningsfrist Søndag den 01. marts 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.