Ny godshåndværker

Indrykket: 3.10.2019

Ry

Da vores dygtige godshåndværker igennem mange år gårpension, søger Rye Nørskov Gods en dygtig godshåndværker.

Rye Nørskov Gods er en privatejet virksomhed som beskæftiger sig med skovbrug, naturforvaltning, juletræsdyrkning samt udlejning af bolig- og erhvervsejendomme. Rye Nørskov Gods driver 1.340 ha skov og natur, samt 26 lejemål til beboelse. Derudover ejer godset en række lejemål til erhvervsformål samt en række driftsbygninger.

Vi søger en dygtig, erfaren håndværker til vedligeholdelse og renovering af vores samlede og meget forskelligartede bygningsmasse. Det er derfor vigtigt at du har gode håndværksmæssige færdighedertværs af faggrænserne. Du kommer til at indgå i en travl og spændende hverdag med godsets øvrige ansatte.

Vi forventer, at du som vor nye godshåndværker:

- Er faglært håndværker, fx tømrer, snedker eller murer.
- Er en dygtig håndværker, med evnertværs af de håndværksmæssige faggrænser
- Har et godt kendskab til og erfaring med bygningsvedligeholdelse af ældre huse
- Bevarer et godt overblik og kan planlægge sin egen tid i en travl hverdag
- Har en god ordenssans

Vi vil til gengæld tilbyde vor nye kollega:

- Et selvstændigt, alsidigt og meget varieret job
- Fleksible arbejdstider, - evt.nedsat tid
- Et kreativt arbejdsklima
- Ansættelsesvilkår forhandles individuelt og efter kvalifikationer

Stillingen ønskes besat snarest muligt, men det vægtes højt at finde den rette person til jobbet. Ansøgning og CV bedes sendt til: Rye Nørskov Gods, Tinghusvej 4, 8680 Ry, Att. Skovfoged Bo Trads Simonsen eller e-mail: [email protected] Ønskes yderligere oplysninger kontakt gerne Skovfoged Bo Trads Simonsentlf. nr.: 28 40 16 22.

Rye Nørskov Gods
Tinghusvej 4 · DK-8680 Ry e-mail: [email protected]
Tlf. 86 89 16 22 www.rye-noerskov.dk
CVR-nr. 20 64 53 42