VVS'er søges til Storstrøm fængsel

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 3.11.2020

Kriminalforsorgen, Eskilstrup

Storstrøm fængsel søger en VVS’er til Byggeteknisk afdeling

Opgaverne i fængslet er mangeartede og alsidige, men består hovedsagligt af daglige driftsopgaver inden for bygningsvedligeholdelse.

Derudover skal du være indstillet på at undervise indsatte på AMU kurser inden for dit fagområde til gavn for fængslets faglige uddannelse af indsatte.

Vi forventer, at du

 • er håndværksuddannet eller har solid byggeteknisk baggrund med højt fagligt niveau, bred erfaring og professionel tilgang til opgaven.
 • har kendskab til kvalitetsudvikling og planlægning
 • er struktureret i opgavevaretagelsen
 • bidrager til trivslen og et godt arbejdsmiljø
 • hver dag bestræber dig på at være den bedste udgave af dig selv
 • er rollemodel for det gode samspil og et velfungerende arbejdsmiljø

Vi ser gerne, at du:

 • er åbent, respektfuld og direkte i din kommunikation
 • er løsningsorienteret med fokus på helhedsforståelsen
 • udviser imødekommenhed, lydhørhed og empati
 • evner at sikre et godt samarbejde

For at opnår succes i funktionen kræver det, at man

 • Er fleksibel, ansvarsfuld og selvstændig
 • Venlig og imødekommende
 • Mødestabil
 • Kan arbejde i en omskiftelig hverdag
 • Yder professionel service
 • Har en saglig og faglig tilgang til opgaveløsningen

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er med tiltrædelse 1. januar 2021 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en fast fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Ansættelse og aflønning sker efter fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer og organisationsaftale for håndværkere og teknikere.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen

Arbejdsstedet er Institution Storstrøm, Storstrøm Fængsel, Blichersvej 1, Gundslevmagle, Nørre Alslev

Institution Storstrøm består af Storstrøm fængsel. Storstrøm fængsel er Kriminalforsorgens nyeste fængsel og har plads til 252 indsatte, hvoraf de 74 er arresthuspladser. Fængslet modtager indsatte fra hele landet.

Storstrøm fængsel har en meget stor og bred mangfoldighed af faggrupper. Det tværfaglige samarbejde omkring klienterne fylder meget. For at kunne trives i Storstrøm fængsel skal du finde det interessant at samarbejde med dine kollegaer.

Storstrøm Fængsel er en del af Kriminalforsorgen Sjælland, der omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, et åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, 1 pension og Områdekontoret i Ringsted.

Området har ca. 750 ansatte fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligee information om Kriminalforsorgen henvises til www.Kriminalforsorgen.dk

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Kriminalforsorgen skal du inden ansøgningsfristens udløb den 17. november 2020 kl. 12.00 uploade din ansøgning, samt anmode din nærmeste leder om en bedømmelse. Denne bedømmelse uploades senest ved indsendelsesfristens udløb den 23. november 2020 kl. 12.00.

For eksterne ansøgere er ansøgningsfristen den 23. november 2020 kl. 12.00

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge.

Har du spørgsmål om jobbet er du velkommen til at kontakte værkmester Morten Berggren, tlf. 72 55 27 69 eller enhedschef Søren Bang Hansen, tlf. 72 55 26 63.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mai-Britt Rasmussen, tlf. 72554595 eller HR-konsulent Michelle Mønster Petersen, tlf. 72555599.

Ansøgningsfrist Mandag den 23. november 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.