Dataudvikler til nyetableret enhed

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 10.9.2019

Socialstyrelsen, Odense

Er du analytisk stærk og brænder for datadrevet udvikling? Motiveres du af et ambitiøst fagligt miljø, hvor du har indflydelse på løsningerne?

Vi tilbyder...
To meget spændende stillinger med mulighed for at præge arbejdet med dataunderstøttet drift og udvikling af Socialstyrelsens styringsmæssige set up. Stillingerne indgår i et stærkt fagligt miljø i styrelsens Økonomienhed, og der er nære samarbejdsrelationer til IT og de øvrige stabsfunktioner.

Stillingsbeskrivelse
Vi søger to kollegaer, der har blik for at arbejde med data til brug for udvikling af forretningen gennem analyser, monitorering og rapportering med Power BI. Vi er i gang med at implementere Power BI som platform for ledelsesinformation og værktøj til at understøtte datadrevet driftsstyring af styrelsens sagsområder. For at sikre en solid videreudvikling, implementering og relevant understøttelse af styrelsens behov for driftsmæssig understøttelse etableres pr. 1. oktober 2019 et selvstændig team for Ledelsesinformation og driftsunderstøttelse under Økonomienheden.

Stillingerne omfatter bl.a. arbejde med:

 • Rapportudvikling i Power BI
 • Optimere datatilrettelæggelse i forretningsområderne
 • Automatisere og systemunderstøtte datafangst samt validering af data
 • Omlægning af registreringsrutiner i praksis.

Din profil
Vi forventer, at du har en relevant erfaring med at arbejde med dataanalyse og datatilrettelæggelse. Det er vigtigt, at du kan arbejde med de talmæssige sammenhænge med organisatorisk forståelse. Du skal mestre Excels avancerede funktioner, Power BI og have erfaring med SQL programmering. Der vil blive lagt vægt på erfaring med statslig økonomistyring samt regnskabsmæssige kompetencer, men det er ikke et krav.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du kan have en baggrund, som eksempelvis cand. oecon., cand. scient. pol., cand. scient. oecon., cand. polit., cand. merc., cand.scient. eller tilsvarende.

I dit daglige arbejde er du resultatorienteret og initiativrig. Du løser dine opgaver med sans for både detaljer og overblik. Du er desuden humørfyldt og trives i en uformel omgangstone.

Desuden lægger vi vægt på, at du...

 • kan arbejde selvstændigt, effektivt og målrettet
 • kan identificere behov og bidrage til udviklingen af nye og effektive løsninger
 • kan udvikle og optimere effektive arbejdsgange
 • kan vidensdele samt samarbejde godt internt og eksternt
 • udviser engagement og motivation både fagligt og socialt
 • er omstillingsparat, ambitiøs og fleksibel
 • bidrager til egen læring og udvikling
 • formidler mundtligt og skriftligt klart og præcist med overbevisning og troværdighed
 • kan agere inden for rammerne af god embedsmandsskik.

Om økonomienheden
Enheden er organiseret i tre teams – Budget, Regnskab samt Ledelsesinformation og driftsunderstøttelse. Budget består af 10 AC’ere og to studenter. Regnskabsteamet består af 6 regnskabsmedarbejdere. Team Ledelsesinformation og driftsunderstøttelse består af 3 medarbejdere.

Team Ledelsesinformation og driftsunderstøttelse er en nyetableret enhed pr. 1. oktober 2019. Enheden skal understøtte styrelsens ledere med relevante rapporter, datamæssige informationer mv. i tæt samspil med den øvrige organisation. Enheden vil arbejde med at effektivisere det interne dataarbejde, så der ligeledes bliver en god sammenhæng til styrelsens arbejde med risikostyring. Stillingerne i dette opslag er i team Ledelsesinformation og driftsunderstøttelse.

Budgetteamet varetager alle budget- og økonomistyringsmæssige opgaver i relation til fagcentrene, departementsbetjening, direktionsbetjening og den datamæssige understøttelse af disse opgaver.

Regnskabsteamet varetager alle registreringsmæssige opgaver i relation til regnskabsaflæggelsen og månedsluk. Der er i den daglige opgaveløsning et tæt samspil mellem budget og regnskab.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er fuldtidsstillingerne med tiltrædelse den 1. november 2019 eller snarest mulig. Afhængig af dine erfaringer og kompetencer kan ansættelse ske som bachelorfuldmægtig, fuldmægtig, specialkonsulent, IT-konsulent, IT-medarbejder, kontorfuldmægtig eller kontorassistent. Stillingerne aflønnes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation.

Såfremt du tilbydes en af stillingerne, vil du blive bedt om at fremsende en straffeattest til brug for vurdering af, om du kan ansættes i stillingen.

Stillingernes ansættelsesområde er Social- og Indenrigsministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdssted er Socialstyrelsen i Odense, Edisonsvej 1, 5000 Odense C

Ansøgningsfrist og afholdelse af samtaler
Du sender din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.Socialstyrelsen.dk. Der er ansøgningsfrist den 15. september 2019. Vi afholder samtaler den 20. september 2019.

Du kan blive bedt om at løse en mindre opgave som led i ansættelsessamtalen.

Vil du vide mere?
Du kan få flere oplysninger om stillingerne og Socialstyrelsen ved at kontakte økonomichef Doris Tranberg Jørgensen, 61 96 56 79, [email protected] eller specialkonsulent Martin Fruergaard Sørensen, 41 73 08 54, [email protected] eller på www.Socialstyrelsen.dk.
Ansøgningsfrist Søndag den 15. september 2019
Socialstyrelsen er en styrelse under Social- og Indenrigsministeriet (Socialministeriet), der fungerer som udviklings- og rådgivningsvirksomhed inden for det sociale område. Styrelsen har hovedsæde i Odense, men har også afdelinger i København, Aarhus, Esbjerg og Aalborg. Socialstyrelsen arbejder inden for områderne, handicap, udsatte voksne og børn & unge. Inden for alle de fire fagområder arbejder Socialstyrelsen med at udvikle nye metoder i arbejdet med socialområdet, opsamle og formidle viden f.eks. til personale i kommuner, til brugere, og organisationer. Det sker blandt andet ved at uddanne personale, udbyde projekter gennem puljemidler, og ved at samarbejde med aktører på de fire fagområdet.