Vil du udvikle dataområdet i Styrelsen for It og Læring?

Indrykket: 15.2.2021

Styrelsen for It og Læring, København V

Anvendelse af data er essentielt for Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med at styrke fremtidens læring og uddannelsessektorens udvikling. Hvis du vil sætte dine kompetencer i spil til dette, så er dette job måske noget for dig.

Vær med til at styrke vores masterdata, datainfrastruktur, og datakvalitet

Styrelsen for It og Læring (STIL) er en del af Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM), og vi søger 1-2 medarbejdere til Kontoret for Dataudvikling til at arbejde med bl.a. masterdata, datainfrastruktur, og datakvalitet.

Om Kontor for Dataudvikling

Kontoret for dataudvikling består af 12 medarbejdere, som bl.a. sikrer, at ministeriets data let og hurtigt kan tilgås. Vi ønsker, at ministeriets data skal bringes mest muligt i spil – både internt i ministeriet og blandt sektorens mange aktører. Kontoret skal derfor understøtte en øget efterspørgsel efter aktuelle og valide data. Vi vil arbejde på et styrket datagrundlag i form af masterdata og på at omsætte langt flere af de data, som ligger i STIL’s it-systemer, til datagrundlag i analyser, politikudvikling og tilsyn. Kontorets arbejde sker i tæt samarbejde med STIL’s mange produktejere for it-systemerne og de to andre datakontorer i styrelsen.

Om arbejdsopgaverne

Som en del af kontoret vil du skulle bidrage til bedre af masterdata, skabe mere sammenhængende dataarkitektur, og datakvalitet, som understøtter, at data fra styrelsens mange it-systemer hurtigt kan tilgås og anvendes af ministeriet mange brugere af data.

Dine opgaver vil bl.a. være at:
◾indsamle viden om STIL’s nuværende data og eventuelle udfordringer i et tværgående samarbejde med STIL's forskellige produktejere
◾understøtte videreudviklingen af STIL’s masterdata
◾medvirke til udviklingen af en stærk data governance, som understøtter dataefterspørgslen
◾bidrage til fælles begrebsdefinitioner af data og opdateringer af diverse instrukser mv., så brugerne får en fælles forståelse af, hvordan data skal forstås, registreres og kan anvendes
◾udbrede og bidrage til en fælles datakultur i STIL
◾formidle indsamlet viden både skriftligt og mundtligt

Om dig
Du har en videregående uddannelse, som er data- og/eller it-orienteret. Det kunne fx være cand.polit, cand.scient.pol. eller en mere it eller teknisk orienteret uddannelse, fx fra ITU. Det er en fordel, hvis du har viden om og erfaring med dataarkitektur, datakvalitet, begrebsmodellering og databaseteori, og du har lyst til at sætte dig ind i komplekse it-systemer med datapotentialer for øje. Derudover er det væsentligt, at du har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner.

Du vil passe godt ind i kontoret, hvis du:
◾kan omsætte teori til praksis og gøre teorien operationel og visuel i organisationen
◾har blik for, hvordan data kan skabe værdi i organisationer og for brugere
◾kan analysere datastrømme og omsætte det til, hvordan dataprocesser og it-systemer kan bindes godt sammen for at bringe data hurtigt i spil
◾kan lide at arbejde på tværs af en stor organisation med mange forskellige interessenter, og har fokus på brugernes behov
◾tager initiativ og kan drive forandringer med mange interessenter
◾er nysgerrig og lyttende for at forstå interessenternes perspektiver og behov
◾trives med opgaver, hvor løsningen ikke er givet på forhånd, men hvor vi ved, hvilket behov der skal løses
◾kan lide at arbejde i et team, hvor vi sparrer og hjælper hinanden

Vi tilbyder
Vi tilbyder et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi har et højt ambitionsniveau, og vores opgaver bliver løst af dygtige og engagerede medarbejdere. I STIL arbejder vi i agile teams med en høj grad af transparens i opgaveløsningen. Vi arbejder tæt sammen og hjælper hinanden med at løse vores opgaver.

Om os
STIL beskæftiger ca. 325 medarbejdere i København og Aarhus. Ved at styrke brugen af it og læring understøtter vi ministeriets målsætning om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle. Vi bringer data og analyser aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrundlag lokalt og centralt. Du kan se mange af de statistik- og analyseprodukter, vi producerer på uvm.dk og i datavarehuset (www.uddannelsesstatistik.dk).

STIL
STIL indgår i et partnerskab med Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen om at skabe de mest attraktive arbejdspladser for it-specialister i staten. Partnerskabet betyder, at du som medarbejder kan sparre med ligesindede fra de andre styrelser i partnerskabet og på sigt bistå i særlige opgaver i de andre styrelser inden for dit fagområde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst for staten med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Forventet tiltrædelse 1. maj 2021. Med de rette kvalifikationer og erfaring kan ansættelsen evt. ske som specialkonsulent.

Du vil blive ansat i Styrelsen for It og Læring: Vester Voldgade 123, 1552 København V.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jesper Lund på telefon 35 87 88 74. Du kan også læse mere om Børne- og Undervisningsministeriet på vores hjemmeside uvm.dk og om enheden her https://www.stil.dk/om-styrelsen/organisation/kontorer.

Lyder det som noget for dig?
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk senest mandag d. 8. marts. Du søger stillingen via vores hjemmeside stil.dk. Vi forventer at holde samtaler i uge 10 og uge 11.
Hvis du går videre til 2. samtalerunde, vil du blive bedt om at udfylde en personprofil om dine adfærdspræferencer og en kognitiv test (omtanke-test).
I Styrelsen for It og Læring ønsker vi en sammensætning af medarbejdere, der afspejler det omgivende samfund, og vi vurderer udelukkende ansøgere på baggrund af kvalifikationer og kompetencer.

Læs mere om Styrelsen for It og Læring på www.stil.dk og mød en medarbejder.

Ansøgningsfrist Mandag den 08. marts 2021
Styrelsen for It og Læring er en del af Børne- og Undervisningsministeriet. Vi udfører opgaver inden for de overordnede målsætninger, rammer og regler på ministeriets område.

Mission: Med brug af it og læring skaber vi fagligt stærke uddannelser til alle.

Vision: Vi er bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data – og derved forbedre børn, unge og voksnes læring.

Missionen afspejler ministeriets fælles mission. Med visionen ønsker vi at sætte et højt ambitionsniveau internt og eksternt.

Hovedopgaver
•STIL sætter retning for digital læring, så alle elever bliver så dygtige, som de kan.
•STIL står for professionel projektgennemførelse, som leverer det aftalte til tiden og indenfor det aftalte budget.
•STIL sikrer velfungerende it-løsninger, som brugerne er tilfredse og trygge ved.
•STIL bringer data og analyser aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrundlag lokalt og centralt.