Rekrutteringsfirma

Domænearkitekt

Indrykket: 25.5.2020

Nordsjælland

Vil du være med til at sætte retningen og skabe en fremtidssikret og driftstabil arkitektur indenfor ejendoms IT-systemer?

På vegne af en større statslig myndighed søger European Search Company en dygtig domænearkitekt.

Værdi for kunden
Danmark står overfor en gennemgribende modernisering af IT landskabet indenfor Ejendomsområdet. Hertil søger vi en stærk domænearkitekt til en nyoprettet stilling. Kontoret du bliver en del af har til formål at sikre stabil drift og udføre forretningsudvikling og vedligehold af IT-systemerne ift. ejendomsdomænet. Du indgår i et team, der har ansvaret for drift, vedligehold og videreudvikling af nye og ældre systemerne, der understøtter sagsbehandlingen i forhold til skattemæssige indsatser overfor borgere og virksomheder på ejendomsområdet.

Der er tale om et nyetableret kontor hvor man sammen med kontorchefen og enkelte medarbejder skal være med til at opbygge kontoret. Domænearkitekten har en nøgle rolle som Lead for den videre organisatoriske etablering. Og du vil indtræde i en central rolle med ansvar for udviklingen og moderniseringen i arkitekturen, der binder systemer og applikationer sammen på tværs. Man vil i stadig større grad ændre arbejdsmetoderne mod et mere agilt setup med udgangspunkt i SAFe – herunder også den operationelle drift og ikke kun udviklingen. Og det agile mindset vil ligeledes transcendere de overordnede arkitektoniske rammer.

Domænearkitekturfunktionens har blandt andet ansvaret for:
  • Udøve driftsmæssig governance over arkitektur og videreudvikling af systemerne inden for domænet. Domænearkitekten bliver således systemejernes dedikerede arkitekt og deltager i domæneboards om koordinering af ændringer i systemer og arkitekturen om dem.
  • Udarbejde og vedligeholde målarkitekturer og roadmaps for domænets arkitektur i samarbejde med enterprisearkitekter.
  • Udarbejde handlingsplaner for systemer som led i den løbende applikationsporteføljestyring for systemerne inden for domænet i samarbejde med enterprise- og legacy(forretnings)arkitekter (sidstnævnte kun vedrørende legacysystemer).
  • Bistå udviklingsprojekter og transformationsprogrammer med domæne- og arkitekturviden inden for domænet i samarbejde med løsningsarkitekter.
  • Udarbejde og vedligeholde dokumentation for domænet. Både it-mæssige og forretningsmæssige arkitekturprodukter i samarbejde med procesejere, systemejere, platformsejere og leverandører.
  • Analysere levetidsforlængende initiativer i samarbejde med domænearkitekter så legacysystemerne forbliver driftsstabile og bliver mere ændrings- og transformationsparate.
  • Udøve driftsmæssig governance over arkitektur og videreudvikling af tværgående karakter for legacyporteføljen.
  • Gennemføre dokumentationsinitiativer for legacyporteføljen, så vi får opbygget den nødvendige dokumentation, hvor den mangler.Robust med tyngde
Du har solid erfaring med overordnet integrations, system og løsningsarkitektur og har udarbejdet kravspecifikationer i offentlige eller private it-programmer, udviklingsafdelinger eller konsulentbranchen. Du har en relevant uddannelse kombineret med en praktisk baggrund fra udvikling. Du er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt på dansk. Du har du en solid teknisk forståelse og indsigt i moderne teknologier, som du kan bringe i spil i arbejdet med arkitektur, og du kan kommunikere dine budskaber til både medarbejdere, chefer, leverandører og andre interessenter.

Innovativ arbejdsplads med fokus på samarbejde
Du kan se frem til at blive en del af en spændende og innovativ arbejdsplads præget af tæt samarbejde og viljen til at lykkes. Vi har en uformel omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejdere imellem, er en forudsætning for skabelsen af gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen. Du vil indgå i et grundigt introduktions- og oplæringsforløb for hurtigt at kunne arbejde selvstændigt med opgaverne.

Ansøgning og kontakt
European Search Company håndterer rekrutteringsprocessen og vi ser frem til at modtage dit CV og ansøgning samt andet relevant materiale hurtigst muligt.

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du derfor kontakte Brian Ranvits, +45 2048 0548 eller Søren Rosenkrantz, +45 2839 7977. Ansøgning og CV fremsendes elektronisk via nedenstående ansøgningsknap
Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet vil være Lyngby.