Domain Lead til ATP Livslang Pension

Indrykket: 12.10.2020

Arbejdsmarkedets Tillægspension, Allerød

Kan du omsætte forretningsbehov til løsninger?
I Allerød søger vi en Domain Lead, der vil sætte sit præg på videreudviklingen af produktet ATP Livslang Pension, som også omfatter Obligatorisk Pension og Supplerende Arbejdsmarkedspension.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med teamets systemarkitekt og får stor indflydelse på den arkitektoniske IT-understøttelse af ATP Livslang Pension.

Du får en spændende og udfordrende hverdag, hvor du i samarbejde med teamet indgår i udvikling, vedligeholdelse og support af den samlede IT-løsning på pensionsområdet. Det kommer til at foregå i et tæt samspil med brugerne, aktuarerne og vores IT-leverandør.

Møder du folk i øjenhøjde?
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse inden for IT og Livsforsikring kombineret med solid erfaring inden for pensionssystemer og -beregninger. Måske er du konsulent. Måske har du været udvikler og bevæget dig over i arkitekt- og analytikersporet. Du er fagligt stærk både teknisk- og forretningsmæssigt. Og så finder du det naturligt at indgå i hele processen, end-to-end.

Du har gode analytiske evner og har let ved at tilegne dig en forståelse af komplicerede forretningsprocesser og beregninger. Du kommer til at have en bred berøringsflade på tværs af ATP, hvilket stiller krav til dine kommunikative kompetencer og dine samarbejdsevner.

ATP Livslang Pension IT-understøttes af Edlunds standardrammesystem. Det er derfor en fordel, ikke et krav, hvis du har viden om Edlunds Liv-produkter og .Net.

Vil du være en del af en koncern, der har næsten hele Danmark på kundelisten?
Vi tilbyder en udfordrende stilling på en arbejdsplads, der i 2019-udgaven af Version2’s IT Company Rank vandt prisen som finanssektorens mest attraktive IT-arbejdsplads.

Du får en hverdag i ATP’s IT-afdeling i Allerød, hvor vi er mere end 300 IT-medarbejdere, der står bag nogle af landets vigtigste digitale systemer. Du bliver en del af et team, der alle arbejder fokuseret med ATP Livslang Pension i et agilt setup ved brug af rammeværket SAFe.

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Årligt har vi kontakt med knap halvdelen af alle danskere, fordi de fx modtager folkepension eller skal have udbetalt feriepenge. To ud af tre velfærdskroner, der udbetales i Danmark, administreres af ATP.

=dig? Så send en ansøgning
Send os dit CV, hvis det lyder som noget for dig. Vi indkalder løbende til samtaler.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Product Manager Henrik Estrup på tlf. 5124 6534 eller Sektionschef Ulla Østerbæk på tlf. 4260 8084.

Kontaktoplysninger Få yderligere info og kontakt på Arbejdsmarkedets Tillægspension's hjemmeside: klik her......
Om ATP

ATP blev grundlagt i 1964 for at sikre danske pensionister et supplement til folkepensionen. I dag er vi et af Europas største pensionsselskaber med 5,2 mio. medlemmer og en pensionsformue på ca. 880 mia. kroner.

Med tiden har vi fået ansvar for en lang række opgaver for staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter, der betyder, at ATP i dag udbetaler velfærds- og sikringsydelser for mere end 290 mia. kroner om året. Det svarer til godt to ud af tre danske velfærdskroner.

Det er et ansvar, vi er betroet af samfundet. Og et ansvar, der forpligter ned i alle kroge af vores forretning. Danskernes tillid er noget, vi skal gøre os fortjent til hver dag, og det stiller store krav til ordentlighed, åbenhed og ikke mindst bæredygtighed i vores arbejde. Både i vores investeringer, vores organisation og ledelse.