It-sikkerhedskonsulent til Center for IT og Digitalisering

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 24.4.2020

Kriminalforsorgen, København K

Vil du være med til at højne it-sikkerheden i en samfundsbærende institution? Kriminalforsorgen har over 4.000 brugere, og vi leder efter en ny kollega, der kan give os kompetent sparring om it-sikkerhed og vores tekniske løsninger i vores Center for IT og Digitalisering. Kan du bidrage til, at vi udvikler os som it-organisation og får skabt den bedst mulige it-stikkerhed til gavn for vores kerneforretning?

Hvis svaret er ja, så er du måske vores nye it-sikkerhedskonsulent i It Service, der er en del af Center for IT og Digitalisering.

Dine opgaver
Vi har mange opgaver og sager, som du vil få del i. Alle disse håndteres i vores ITSM-værktøj.

 • Som it-sikkerhedskonsulent får du bl.a. ansvaret for:
 • administration af vores SIEM løsning
 • sparring på tekniske løsninger med fokus på it-sikkerhed
 • perimeterscanning og andre sikkerhedsrelaterede opgaver
 • gennemgang af log fra vores SIEM løsning, Logpoint, herunder review af rettigheder
 • administrative opgave i forbindelse med it-sikkerhed
 • eventuel deltagelse i vagtordning på sigt

Du bliver en del af et mindre team, hvor vi dagligt samarbejder om opgaveløsning og udveksling af viden og erfaringer går hånd i hånd.

Hvem er du?

 • du har nogen erfaring med sikkerhedsadministration af it-infrastruktur
 • du har erfaring med it-projekter, hvor design af løsningerne udarbejdes på baggrund af et solidt it-sikkerhedsmæssigt aspekt
 • du har erfaring med implementering af sikkerhedsmodeller, herunder ISO 27001
 • du har kendskab til SIEM, eller du skal være indstillet på at gennemgå uddannelse inden for området og værktøjet
 • du har erfaring inden for nogle af områderne Microsoft Core infrastruktur, Websense, netværk (Cisco), firewall (Cisco), antivirus og eventuelt Logpoint

Derudover lægger vi vægt på, at du har relevante certificeringer (eller har mod på at få dem), har analytisk sans og er vant til at arbejde systematisk og struktureret efter fastlagte processer. Det er også vigtigt for os, at du har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner og behersker dansk i skrift og tale. Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse, f.eks. kandidat i it eller lignende, men din baggrund kan lige så godt være it-tekniker.

Vi tilbyder
Som it-sikkerhedskonsulent får du en afvekslende arbejdsdag i et arbejdsmiljø præget af en god omgangstone og engagerede kolleger.

Vi tilbyder et usædvanligt spændende job i en spændende og ambitiøs organisation med en bred vifte af opgaver og projekter, et godt arbejdsmiljø og dygtige kolleger.

Du kommer med på en digital transformationsrejse, hvor vi skal opbygge en fagligt stærk it-organisation, der i tæt dialog med forretningen skal sikre en effektiv, moderne og specialiseret it-understøttelse af Kriminalforsorgens virksomhed.

Vores arbejdsplads er centralt beliggende på en attraktiv adresse midt i København, på det skønne Christianshavn tæt på metro og de nye inderhavnsbroer.

Om os
Stillingen er placeret i It Service, som er en del af Center for IT og Digitalisering, der er et af fire centre i Direktoratet for Kriminalforsorgen. I Center for IT og Digitalisering er vi ca. 70 medarbejdere, der arbejder med drift, support, udviklingsprojekter, databeskyttelse og informationssikkerhed samt systemforvaltning og vedligeholdelse.

Center for IT og Digitalisering beskæftiger sig bl.a. med it udviklingsprojekter, drift, infrastruktur, it-sikkerhed, databeskyttelse og informationssikkerhed, samt systemforvaltning og vedligeholdelse.

It Service består af en fagchef, tre enhedsledere og ca. 30 medarbejdere. It Service har ansvaret for drift, infrastruktur, vedligeholdelse, teknisk support af it-systemerne og brugeradministration. Du vil skulle samarbejde med kolleger, både vedr. driftsopgaver og diverse projekter på tværs af centret og resten af Kriminalforsorgen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsesområdet er Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet er Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelse, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedsleder Hans Ehlers på telefon 72 55 94 51, eller pr. mail: [email protected] eller til fagchef Henning Thomsen på telefon 72 55 94 50, eller pr. mail: [email protected]

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest søndag d. 24. maj 2020.

Vi afholder løbende samtaler.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.
Ansøgningsfrist Søndag den 24. maj 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.