VIA søger Informationssikkerhedskonsulent og databeskyttelsesrådgiver

Indrykket: 5.7.2020

VIA University College, Århus N

Har du styr på informationssikkerhed og databeskyttelse?
Så har du muligheden i en stilling som informationssikkerhedskonsulent og databeskyttelsesrådgiver. VIA varetager IT-drift mm. for 17 ungdoms- og erhvervsuddannelser i Midt- og Nordjylland. ITS, som er navnet på it-fællesskabet, mangler en informationssikkerhedskonsulent og databeskyttelsesrådgiver. Det bliver din rolle at bistå skolerne i deres arbejde med it-sikkerhed og databeskyttelse som hhv. konsulent og databeskyttelsesrådgiver. Du skal være med til at videreudvikle en kultur, hvor alle medarbejdere forstår vigtigheden af at passe på data. Du får således en central rolle i den overordnede koordination af informationssikkerhedsarbejdet i ITS i et tæt samarbejde med informationssikkerhedskoordinatorerne på skolerne.
Du bliver ansat i VIA IT, hvor du vil få et tæt samarbejde med kolleger i afdelingen – særligt det team, der arbejder med informationssikkerhed.
Tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. oktober 2020.

Opgaverne er mange og alsidige
Opgaverne vil ændre sig over tid, men består overordnet af:

 • Varetagelse af rollen som ekstern databeskyttelsesrådgiver for skolerne.
 • Rådgivning og sparring til informationssikkerhedsarbejdet på skolerne med afsæt i databeskyttelsesforordningen og ISO27001.
 • Medvirke til oplysningskampagner, uddannelse samt facilitering af netværk for informationssikkerhedskoordinatorerne på skolerne.
 • Bistå skolerne med implementering af GDPR-portal som er et system til håndtering og opfølgning af informationssikkerhedsarbejdet.
 • Udarbejde ledelsesinformation og årsrapporter for informationssikkerhedsarbejdet på de enkelte skoler.

Derudover skal du være indstillet på at løse andre typer af opgaver, og indgå i ad hoc opgaver i afdelingen, når det er påkrævet. Endvidere vil det være forventningen at opgaverne ændrer sig over tid, således du også kommer til at indgå i andre opgaver inden for konsulent- og projektarbejde.

Dine kompetencer
Vi forventer, at du:
 • Har indgående indsigt i databeskyttelsesforordningen og ISO27001 standarden.
 • Er stærk til at kommunikere skriftligt og mundtligt – du skal kunne skrive fejlfrit dansk og have en skarp og præcis pen.
 • Har erfaring i rollen som rådgiver, underviser og/eller konsulent.
 • Er samarbejdsorienteret, og kan se styrken i tværfagligt samarbejde og opgaveløsning.
 • Kan planlægge og udføre dit arbejde selvstændigt med blik for overholdelse af deadlines og skolernes behov.
 • Besidder en analytisk tilgang, og evner at indgå i dialog på tværs af fagligheder og niveauer i organisationen.
 • Arbejder struktureret og løsningsorienteret, og kan dokumentere dit arbejde.
 • Trives i en travl hverdag, og kan håndtere flere parallelle opgaver og kommunikation med flere parter, uden at det påvirker dit præstationsniveau.
 • Har gå-på-mod, og kan være både opsøgende, insisterende samt opfølgende.
 • Har dokumenteret erfaring med informationssikkerhedsområdet.
 • Besidder en relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx cand.it med specialisering inden for informationssikkerhed og databeskyttelse, eller jurist kombineret med it-faglighed.

Vi tilbyder
 • En specialist-stilling i et inspirerende og udviklende arbejdsfællesskab, hvor du har mulighed for at påvirke de konkrete opgaver.
 • Dygtige kolleger med høj interesse og faglighed i informationssikkerhed og databeskyttelse.
 • Et dynamisk, tværfagligt arbejdsmiljø i gode fysiske rammer med hovedarbejdssted på VIAs campus i Aarhus N.

Mere om os
VIA IT fungerer dels som it-afdeling for VIA University College, dels som it-afdeling for DMJX samt en række ungdoms- og erhvervsuddannelser i Midt- og Nordjylland. Samlet set servicerer VIA IT ca. 60.000 brugere fordelt på 45 adresser, samt vedligeholder omkring 10.000 computere. Der er ca. 95 personer ansat i VIA IT, og vi er til stede på over 40 adresser i Jylland og på Sjælland.
VIA IT leverer en bred vifte af pædagogiske og tekniske it-ydelser, service og support, informationssikkerhed samt projektledelse af større it-, digitaliserings- og forandringsprojekter.

Løn- og ansættelsesforhold
Der er tale om en 37 timers stilling, som ønskes besat snarest muligt. Du bliver ansat i VIA som driver ITS, og vil få organisatorisk placering i enheden Digital forvaltning. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst inkl. pensionsbidrag.

Er du interesseret?
Så ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem. Din ansøgning skal indeholde dokumentation for dine erfaringer, it-kendskab samt uddannelsesbaggrund. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Digital forvaltning, Rikke Broch på tlf. 8755 1216 eller mail: [email protected] træffes i uge 28, 29 og 33.

I øvrigt
Du må forvente, at der kan forekomme arbejdsdage på andre af VIAs eller samarbejdsskolernes adresser. Derfor skal du være i besiddelse af kørekort, samt være villig til at bruge egen bil.
Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den 17. august kl. 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 24. august 2020. Eventuel anden runde samtaler den 27. august 2020.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.


Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos VIA University College...
VIA University College er en af Danmarks seks professionshøjskoler.

Professionshøjskolerne udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. I Region Midtjylland er professionsuddannelserne samlet i VIA University College.

Vi uddanner lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere og mange flere.