Informationssikkerhedskoordinator søges til Lejre Kommune

Indrykket: 28.8.2020

Lejre Kommune, Midt-og Vestsjælland

Lejre Kommune søger en informationssikkerhedskoordinator, der kan hjælpe med at passe på borgernes data


Har du flair for IT, Informationssikkerhed, kommunikation og har du forståelse for en kommunal organisation? Har du lyst til at være kommunens omdrejningspunkt for Informationssikkerhedsområdet, hvor du blandt andet servicerer vores centrale sikkerhedsudvalg og får ansvaret for at bringe beslutninger ud i organisationen? Så er det måske dig, der skal Lejre Kommunes nye Informationssikkerhedskoordinator.

Om jobbet


Som informationssikkerhedskoordinator får du en central rolle i kommunen. Det betyder, at det er dig, der skal:

 • lede projekter og indsatser i forhold til informationssikkerhed
 • skabe opmærksomhed om informationssikkerhed blandt medarbejderne
 • udarbejde og vedligeholde politikker, risikovurderinger og retningslinier, og opdaterer disse i ISMS systemet
 • rådgive centrene om udarbejdelse og vedligeholdelse af lokale procedurer
 • hjælpe med at vurdere informationssikkerhedskrav ift. udbudsmaterialer og anskaffelse af it systemer
 • kontrollere og udarbejde databehandleraftaler
 • registrere og rapportere sikkerhedsbrud og hændelser, samt føre dialog med relevante myndigheder - fx Datatilsynet
 • evaluere og måle organisationens sikkerhed bl.a. via interne kontroller og tilsyn
 • indkalde til møder og facilitere Informationssikkerhedsudvalget
 • koordinere informationssikkerhedsindsatsen med de øvrige kommuner i Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT)
 • føre tilsyn med mindre virksomheder
 • lede ambassadørnetværket for informationssikkerhed

Lejre Kommunes Informsationssikkerhedsudvalg er et tværfagligt udvalg, hvor vi har samlet folk med juridiske, tekniske og kommunikative kompetencer.

Ambassadørnetværket er et internt netværk, med repræsentanter fra alle fagområder, med fokus på informationssikkerhed og andre it relevante indsatser.

Om dig


Det er ikke afgørende, hvad du er uddannet som, men du har kendskab til databeskyttelsesret (GDPR og evt. ISO27002) på et teknisk/juridisk plan. Du skal være en god projektleder og kommunikator.

Du har god mulighed for at få succes i jobbet, hvis du kan se dig selv i følgende:

 • Du er du god til at skabe relationer på alle niveauer i organisationen. Du skal kunne koordinere og drive indsatser, der rammer mange målgrupper.
 • Informationssikkerhed er et komplekst område, og det griber ind de daglige rutiner. Både hos medarbejderne, men også på ledelsesniveau – politisk og administrativt. Det er derfor vigtigt, at du har gennemslagskraft og kan stå ved dine beslutninger.
 • Du skal løse mange forskellige opgaver. Derfor skal du selvstændigt kunne prioritere og strukturere dit arbejde. Du skal også have en god forståelse for, hvordan en kommunal organisation fungere.
 • Du skal være omstillingsparat og fleksibel.

Arbejdet med at informationssikkerhed foregår både lokalt i kommunen og i regi af DIGIT, og du vil indgå i DIGITs netværk for Informationssikkerhedskoordinatorer.

Du kommer også til at samarbejde med kommunens DPO (Data Protection Officer). Det er Advokatfirmaet Bech Bruun, der varetager denne opgave for os og de øvrige DIGIT kommuner.

Om os - du bliver en del af et team


Lejre Kommune er et sted med plads til gode ideer. Vi nytænker livet på landet og er tæt på byen. Et sted med fællesskaber. Både for vores borgere og for hinanden på arbejdspladsen. Her er borgere, politikere og embedsmænd tæt på hinanden. Vi bygger den moderne landsby med kvalitet i centrum.

Stillingen hører under Center for Borgerservice og Digitalisering, og du vil blive en del af It afdelingen. Du får stor berøringsflade med hele vores organisation, og du får rig mulighed for faglig sparring.

Løn og ansættelse


Vi lægger op til en 37 timers arbejdsuge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen er til besættelse 01.11.2020. Du kommer til at arbejde på rådhuset i Allerslev, der ligger 5 minutter fra Lejre Station med direkte tog til og fra København H hver halve time.

Vi indkalder til samtale, efter ansøgningsfristen er udløbet. Vi forventer at holde samtaler mandag den 28. September med mulig anden samtale den 29. September 2020.

Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte Centerchef Jessie Lynggaard på 2134 7234 eller [email protected] eller afdelingsleder Brian Andersen på 2337 1604 eller [email protected] . Vi glæder os til at høre fra dig.

Yderligere oplysninger


Har du spørgsmål omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder for IT og Digitalisering Brian Andersen på tlf. nr. 2337 1604 eller Centerchef Jessie Lynggaard på tlf. nr. 2134 7234.

Der er ansøgningsfrist for stillingen den 22. september 2020 kl. 23:55.

Arbejdssted vil være Lejrevej 15, 4320 Lejre.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Lejre Kommune...
Lejre Kommune er et fællesskab af 49 små byer og landsbyer. Her bor i alt ca. 28.000 mennesker, og stadig flere kommer til. Som kommune arbejder vi for at skabe det gode liv på landet, nu og for fremtidige generationer. Det handler om at tænke naturen ind i alt, hvad vi laver. At finde løsningerne i fællesskab og fællesskaber, og at skabe frirum, hvor borgere, foreninger og virksomheder kan udfolde sig.

Vi har i alt omkring 2000 medarbejdere, som arbejder for at skabe velfærd i et nært samarbejde med alle dem, som indsatsen har betydning for.

Det er derfor, vi kalder Lejre Kommune for Vores Sted.

Læs mere om Lejre Kommune på www.lejre.dk.