Midlertidig Konsulent til Klinisk IT i Psykiatrien i Region Syddanmark, Vejle

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 2.10.2020

Region Syddanmark, Vejle


Da vi har valgt at prioritere vores patientrettede løsning, Mit Sygehus, søger Klinisk IT i Psykiatrien i Region Syddanmark en IT-konsulent med tiltrædelse den 1. december 2020 eller snarest muligt.

Klinisk IT

Psykiatrien i Region Syddanmark er en arbejdsplads i konstant udvikling. Klinisk IT understøtter de kliniske afdelinger med bistand indenfor IT og har et tæt samarbejde med Region Syddanmarks centrale IT-stab og de øvrige sygehuse i regionen. Vi arbejder bl.a. med COSMIC, EPJ SYD, FMK, Cetrea, DIPO, OnBase, Mit Sygehus m.fl.

Klinisk IT i psykiatrisygehuset består i øjeblikket af ni kliniske projektledere, ti konsulenter og en IT-chef.

Dit arbejde vil bestå af følgende opgaver:

Videosupport i forhold til de psykiatriske afdelinger

 • varetagelse af supportvagt på hverdage, hvor brugerne kan henvende sig med spørgsmål via telefon, mail eller fejlhåndteringssystem vedr. Mit Sygehus og øvrige video-systemer
 • håndtering og analyse af indmeldte fejl ved anvendelse af de kliniske it systemer
 • udarbejdelse af vejledninger og informationsmateriale

Undervisning

 • undervisning på de kliniske afdelinger i anvendelse af Mit Sygehus ved implementering

Projektarbejde

 • deltagelse i projektaktiviteter


Vi tilbyder dig:

 • et intensivt introduktionsforløb, så du får kendskab til vores video-systemer samt Mit Sygehus
 • engagerede og dedikerede kolleger, der gerne hjælper og sparrer omkring opgaver
 • en stor kontaktflade fortrinsvist internt i psykiatrisygehuset
 • en arbejdsplads med en uformel og humoristisk omgangstone med vægt på dialog, trivsel og godt arbejdsmiljø

Vores forventninger til dig:

 • Kendskab og erfaring med videoløsninger og/eller APP’s
 • Pædagogiske evner, tålmodighed samt erfaring med at undervise og formidle i kliniske it systemer – i et undervisningslokale, ved sidemandsoplæring og i telefonen eller på video
 • Sundhedsfaglig erhvervserfaring – og meget gerne fra psykiatrien
 • Evne til at bevare overblikket og have fokus på det vigtige – også når der er pres på
 • Flair for mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Engagement samt positiv indstilling til de udfordringer, arbejdet giver
 • Arbejdsmæssig selvstændighed, men samtidig en ”holdspiller”, når opgaver skal løses i fællesskab

Psykiatriens administration er bosat på Lille Grundet Hulvej 25 i Vejle. Dit arbejde kan til tider fordele sig over de mere end 30 enheder, som Psykiatrien i Region Syddanmark består af. Du må derfor være indstillet på, at der i perioder kan være en del kørsel. Det er en forudsætning, at du har kørekort.

Du kan læse mere om Psykiatrien i Region Syddanmark på www.psykiatrienisyddanmark.dk.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og HK/IT uanset din uddannelsesbaggrund.

Tiltrædelse og fratrædelse
1.12.2020 eller hurtigst muligt.
Stillingen er midlertidig og løber indtil 31.12.2021 – dog med mulighed for forlængelse.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til IT-chef Flemming Sloth Lauemøller, mail: [email protected] eller tovholder Kirsten Clement, mail: [email protected], mobil 20277995

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig, kan du læse om her:
http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311 . Region Syddanmark anvender prøvetid.

Din ansøgning

Vi skal have din ansøgning senest 19. oktober 2020.

Arbejdstid: 37

Ansøgningsfrist Mandag den 19. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.