Konsulent til udvikling af online og blended undervisning på OUH

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 21.11.2020

Region Syddanmark, Odense


Har du en teoretisk og praktisk baggrund for at udvikle læringsdesign for online, blended undervisning og e-læring? I Uddannelse og Kompetenceudvikling, Klinisk Udvikling, OUH Universitetshospital og Svendborg Sygehus, skal vi være med til at understøtte klinikerne i at lave de bedste e-læringsmaterialer samt rådgive og vejlede til design og afvikling af onlineundervisning.

Vi søger derfor en kommende kollega, som kan gå i dialog med vores klinikere og være med til at udvikle deres undervisningsmaterialer, hvorved formidlingen kan blive online eller tilpasses i en bred forståelse for e-læring.

Region Syd E-læring er en del af HR Ledelsesakademiet i Region Syddanmark og kollegerne her bliver tætte samarbejdspartnere i dit daglige arbejde.

Dit arbejdsområde

 • Bidrage til den digitale udvikling inden for efteruddannelsesområdet med særligt fokus på læringsmaterialer på OUH
 • Support og kompetenceudvikling af klinikere/undervisere
 • Blended og onlinelæring på forskellige efteruddannelsesforløb
 • Udvikling af pædagogiske principper om aktiv læring, diversitet og feedback
 • At vurdere it-didaktik potentiale i eksisterende undervisningsmaterialer i samarbejde med klinikere

Vi forventer, at du er kandidatuddannet i feltet it & læring, og at du kan sætte både teoretiske og praktiske erfaringer i spil.

Derudover forestiller vi os, at du

 • har erfaring med video- og især lydproduktion og lydredigering
 • har erfaring med metoder til samskabelse om digital undervisning med undervisere
 • kan anvende dine designteknologiske, læringsteknologiske og pædagogiske kompetencer i samarbejdet med uddannelsesafdelingen
 • er udviklingsorienteret, imødekommende og systematisk
 • kan arbejde selvstædigt med flair for planlægning, prioritering og formidling

Hvem er vi?

Klinisk Udvikling (KLU) på OUH består af tre funktionsområder: Kvalitet og Patientsamarbejde, Innovation og MTV, Uddannelse og Kompetenceudvikling samt centrene for Klinisk Epidemiologi (CKE), Innovativt Medicinsk Teknologi (CIMT), Simulation (SimC) og Lægers Videreuddannelse (CLV).

Klinisk Udvikling understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så de kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt. Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Vi er ansvarlige for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner på Fyn. Stillingen er placeret i Uddannelse og Kompetenceudvikling.

Uddannelse & Kompetenceudvikling har ansvaret for at sikre opfyldelsen af OUH’s forpligtelser inden for uddannelsesområdet. OUH er et af de største uddannelsessteder på Fyn med godt 3.000 under uddannelse. Uddannelse og Kompetence er med til at sikre kvaliteten af grunduddannelser på OUH. Det sker i tæt samarbejde de enkelte uddannelsesinstitutioner. Vi består af fire enheder: Uddannelse og Kompetence, Center for Lægers Videreuddannelse (CLV), Simulationscentret på OUH (SimC) samt Efteruddannelse:

 • Uddannelse og Kompetence varetager administrative, udviklende, koordinerende og pædagogiske opgaver i forhold til bioanalytikeruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen, lægesekretæruddannelsen og ernæringsuddannelser m.fl. Derudover arbejdes der med kompetenceudvikling af plejepersonalet.
 • CLV har ansvaret for koordinering og udvikling af den lægelige videreuddannelse på OUH i tæt samarbejde med direktionen, de lægelige videreuddannelsesråd på OUH og de uddannelsesansvarlige overlæger
 • SimC er OUH’s enhed for medicinsk simulation, avanceret teknisk færdighedstræning med en regional forpligtigelse (og færdighedstræning af læger.)
 • Efteruddannelse varetager koordinering og udvikling inden for efteruddannelse af læger og andet sundhedsfagligt personale på OUH.

Trivsel og udvikling

Stabsafdelingen KLU lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i et miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone.

Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus

OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 årlige indlæggelser og over 1 mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.

OUH er både det fynske sygehus og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 time/uge

Ansættelse sker efter gældende overenskomst med den relevante forhandlingsberettigede organisation. OUH benytter prøvetid jævnfør gældende praksis for Region Syddanmark.

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Uddannelseschef Karin Albjerg på tlf. 30 16 82 51 eller e-mail [email protected]

Ansøgningsfrist og samtaler

Der er ansøgningsfrist den 22. november 2020.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtale den 26. november 2020.

Arbejdstid: 37 timer/uge

Ansøgningsfrist Søndag den 22. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.