Aktivitetsmedarbejder til Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd

Indrykket: 18.6.2020

Aalborg Øst

Sengeafsnit S2, Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd søger 1 aktivitetsmedarbejder med enten en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse. Stillingen er på 37 timer ugentligt i skiftende dag- og aftenvagter. Der skal påregnes weekendvagt cirka hver 4. uge i 8 timers vagter. Vagterne vil på hverdage ligge mellem kl. 9.00 og kl. 20.00.

Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.

Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Afdelingerne Akut Psykiatri, Affektive Lidelser, Angst og Personlighedspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatri samt Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens Afdelingen for Psykoser har til huse på Brandevej i Aalborg Ø.

Det faglige miljø i Klinik Psykiatri Syd:
Faglig kvalitet og kompetenceudvikling prioriteres højt i klinikken. I klinik Syd arbejdes med kontaktpersonfunktion og generelt vægtes tværfagligt samarbejde højt. Der er fokus på nedbringelse af tvang, og der arbejdes miljøterapeutisk med “Safeward” og ”Guidet egen beslutning” som metoder i plejen.

Afsnit S2 er henhørende under Afdeling for Psykoser og patientmålgruppe på afsnit S2 erprimært patienter i alderen fra 18 - 35 år med psykosesygdomme og eventuelt misbrug, indlagt til udredning, behandling og sygepleje.

Aktivitetsmedarbejder
Som aktivitetsmedarbejder bliver du ansat i Klinik Psykiatri Syd med reference til afsnitsledende sygeplejerske på S2. Der forventes et tæt samarbejde med aktivitetsmedarbejder i S1.

Vi ved, at psykisk syge har en forhøjet dødelighed samt stor risiko for at udvikle livsstilsygdomme, og samtidig kæmper mange med et nedsat funktionsniveau. Et af fokusområderne i stillingen er udvikling og synliggørelse af vigtigheden af livstilsaktiviteter samt at udvikling af tilbud til dette.

I forhold til projekt ”nedsættelse af tvang” lægges der vægt på, at du kan være medvirkende til at udvikle og gennemføre et kreativt aktivitetstilbud, hvor der lægges vægt på at udvikle og synliggøre patienternes egne evner og færdigheder. Ideen er at skabe et rum, hvor der udvikles alternativer til at udtrykke både frustrationer og håb.
Håbet er at skabe motivation og udvikle værktøjer/mestringsstrategier hos patienterne via inddragelse, struktur og meningsdannelse i deres dagligdag med psykisk sygdom, - både som indlagte og efterfølgende også derhjemme.

Du har
 • Uddannelse som, sygeplejerske, SOSA eller pædagog.
 • Erfaring/interesse for psykisk sygdom enten fra Psykiatrien eller socialpsykiatrien
 • Erfaring med sundhedsfremme og forebyggelse
 • Interesse for fysisk aktivitet samt andre kreative udtryksmuligheder
 • Interesse i at lave gruppeforløb samt mere individuelle forløb for den enkelte patient
 • Gode samarbejdsevner
 • Kan indgå i et stort tværfagligt netværk, hvor fagligheden er i højsæde.


Vi tilbyder
 • God introduktion og mentorordning
 • Supervision hver 14.dag
 • daglig kollegial sparring
 • Udviklings- og trivselssamtaler med fokus på kompetenceudvikling
 • Godt kollegialt fællesskab
 • Konflikthåndteringskursus samt 2 årlige vedligeholdelses dage
 • Psykiatrirelevante kurser som obligatorisk introduktion til specialet

Afsnit S2 forventer at du:
 • Kan arbejde med de psykodynamiske og miljøterapeutiske principper
 • Medvirker til at kvalitetssikre pleje og behandling
 • Er idérig, dynamisk og omstillingsparat
 • Kan håndtere en travl hverdag med et varierende flow af patienter
 • Har organisatorisk indsigt i klinikken
 • Har IT kompetencer på brugerniveau
 • Deltager aktivt og prioriterer et fagligt og udviklende læringsmiljø, samt kan reflektere over egen og kollegaers handlinger i praksis
 • Har sans for prioritering, struktur og koordinering
 • Har en positiv tilgang til forandringer
 • Kan bidrage til et godt kollegialt fællesskab med fælles ansvar for et godt arbejdsmiljø
 • Kan bevare overblikket i akutte og fagligt krævende situationer


I det hele taget er vi meget åbne for, hvad du kan bidrage med.

Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende sygeplejerske på S1 Kate Skjoldborg på telefonnummer 2065 5107 eller Klinisk afsnitskoordinerende sygeplejerske på S2 Pia Thordal Lavrsen på telefonnummer 9764 3521.

Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden .

Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.

Der indhentes straffeattest på alle nyansatte medarbejdere.

Løn-og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Samtalerne afholdes 28. juli 2020.

Ansøgningen sendes til:
Ansøgning vedlagt relevant bilag bedes sendes via det elektroniske link til højre i stillingsopslaget.

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Mandag den 20. juli 2020