It-infrastrukturarkitekt

Indrykket: 8.9.2020

Region Syddanmark, Vejle


Har du solid it-teknisk indsigt? Vil du samtidigt arbejde med meningsfyldt IT og være med til at sikre infrastrukturen på store og komplekse it-løsninger, så vi også fremadrettet har et godt sundhedsvæsen? Så er det dig, vi søger til en stilling som it-arkitekt til Arkitekturteamet i Regional IT i Vejle.

Som it-arkitekt med fokus på infrastruktur vil du få opgaver i Region Syddanmarks it-projekter med eksempelvis udarbejdelse af udbud og vurdering/design af drifts-setup i tæt samarbejde med Regional ITs driftsteknikere. Dette gør du med udgangspunkt i dit overblik over vores infrastrukturplatform, som du aktivt er med til at forbedre.

Med afsæt i din viden om vores eksisterende platform er du endvidere en væsentlig bidragyder til udviklingen af roadmaps for vores infrastruktur.

Du bliver en del af et velfungerende og fagligt team på 20 arkitekter med vidt forskellige profiler, men med en stærk faglighed til fælles. Teamet har været igennem en markant udvikling gennem de senere år og står i dag på et stærkt fundament med veldefinerede ydelser, høj metodemæssig bevidsthed og frem for alt en god og afslappet omgangstone og et godt samarbejde.

Om dig

Det vigtigste er, at du har stor viden om it-infrastruktur, som du tidligere har bragt i spil som it-arkitekt eller lignende.

Derudover kan du genkende dig selv i nogle af punkterne nedenfor:

  • Du har viden om informationssikkerhed og eventuelt erfaring i at vurdere it-løsninger informationssikkerhedsmæssigt.
  • Du er god til at kommunikere og kan formulere dig tydeligt og klart mundtligt såvel skriftligt. Du mestrer de længere tekster, men kan også skære ind til benet og levere elevatorversionen med de væsentligste pointer.
  • Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for it eller tilsvarende erfaring.
  • Du dokumenterer som noget naturligt dit arbejde, og du har erfaring med modellering.
  • Du kan arbejde selvstændigt inden for de givne rammer og formål.
  • Du har et indgående kendskab til ITIL og du har erfaring med at arbejde i en ITIL-baseret organisation.

Det er en forudsætning, at du taler og forstår dansk på højt niveau.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?
Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 255 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Din ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfristen er 20. september og vi afholder to samtalerunder 25. og 30. september. Vi anvender en profiltest mellem 1. og 2. samtale.

Yderligere information
Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen, særligt mellem vores to lokationer i Kolding og Vejle, og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef Jonas Granlie på telefon 29 20 10 43.

Stillingen ønskes besat per 1. november 2020 eller hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Arbejdstid: Fuldtid

Kontaktperson
Jonas Granlie
Funktionschef
29201043
Ansøgningsfrist Søndag den 20. september 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.