Afsnitskoordinator til spændende Hæmatologisk Afdeling

Indrykket: 10.9.2020

Aalborg

Drømmer du om at kombinere den kliniske sygepleje med administrative udviklings- og ledelsesopgaver?
Har du lyst til at bidrage med nye ideer og perspektiver? Motiveres du af at koordinere patientflow i en afdeling med såvel korte som længere forløb. Så får du nu mulighed i en nyoprettet stilling på Hæmatologisk sengeafsnit 7V, idet lederteamet udvides for at styrke koordinering, nærledelsen og øge ledelseskapaciteten.

Hvem er vi?
Hæmatologisk Afdeling har højt specialiseret landsdelsfunktion inden for hæmatologi, og modtager derfor patienter fra hele Region Nordjylland. Afdelingen varetager udredning og behandling af patienter med hæmatologiske sygdomme.

Hæmatologisk sengeafsnit 7vest er et spændende og velfungerende afsnit, som modtager elektive, subakutte og akutte patienter. På hverdage modtages patienter i afdelingens modtagelse beliggende i Hæmatologisk Ambulatorium. Aften/nat sker indlæggelse via FAM og efter vi åbnede ekstra pladser i i 7vest kommer pt. direkte fra FAM.
Sengeafsnittet blev i maj udvidet til 27 sengepladser. Vi modtager patienter til behandling af hæmatologiske sygdomme, samt pleje og behandling af bivirkninger, som opstår i forbindelse med sygdom og behandling. De hæmatologiske sygdomme er primært leukæmi, lymfekræft, myelomatose og anæmi, hvor behandlingen primært er Medicinsk Kræftbehandling.
Vi er dygtige til og værdsætter det tværfaglige samarbejde, hvor fokus er på det gode patientforløb, og hvor både patienter og pårørende inddrages. For at kunne skabe sammenhængende patientforløb er der et tæt samarbejde mellem ambulatorium og sengeafsnit, idet mange patienter veksler mellem at være ambulante og indlagte. Vi er organiseret i teams, og kan på den baggrund yde en høj specialiseret sygepleje.
Der er ifm. de store diagnosegrupper tværfaglige diagnose-relaterede teams, som sikrer, at vi er på forkant med udviklingen indenfor behandling og sygepleje til patienterne.

Hvad er vi optaget af?
I 7 Vest er der stort fokus på udvikling af patientforløb, palliation, kvalitet, arbejdsgange og arbejdsmiljø. Der er gang i mange tiltag i øjeblikket. Blandt andet kan nævnes implementering af Temp3 (træning, ernæring til medicinske patienter), begrebsrammen Fundamentals of Care anvendes, som omdrejningspunkt for at beskrive, reflektere over og prioritere sygeplejen i afdelingen. Fokus er relationen til den enkelte patient, kombineret med evidensbaseret praksis, i den kontekst en hospitalsafdeling udgør, da vi ser dette som en mulighed for at yde individuel sygepleje af høj kvalitet.
Desuden er vi optaget af at skabe en god trivsel med udgangspunkt i medansvar, medindflydelse og fællesskab.

Afsnitskoordinatoren forventes at:
 • Understøtte det administrative arbejde ift. drift, strategi og udvikling i dialog med afsnitsledende sygeplejerske og være stedfortræder i dennes fravær
 • Indgå i tæt samarbejde med sygeplejerske med U – funktion ift. uddannelse og UU – funktion ift. undervisning og udvikling
 • Tage medansvar for forandrings- og implementeringsprocesser
 • Koordinere patientflowet i afdelingen, sammen med vores egen modtagelse
 • Bidrage med et sundt og motiverende arbejdsmiljø


Vi søger en afsnitskoordinator, som:
 • Har flere års klinisk erfaring.
 • Evt. har kendskab til medicinsk kræftbehandling.
 • Har erfaring med den koordinerende funktion
 • Har samarbejdsevne, fleksibilitet og en positiv tilgang til udfordringer
 • Kan bevare roen og have overblikket over komplekse patient forløb.
 • Er ansvarsbevidst og initiativrig. Tør at "springe ud i det" og vil udfordres og udvikles både på det faglige og personlige plan.
 • Er opsøgende, helhedstænkende og løsningsorienteret
 • Ønsker personlig udvikling
 • Deltager aktivt og positivt i forandringsprocesser og bidrager til det gode arbejdsmiljø.


Hvad kan vi tilbyde:
 • Sparring med erfarne lederkolleger
 • Mulighed for at bidrage til definitionen af egen funktionsbeskrivelse
 • Et godt arbejdsmiljø baseret på et super kollegialt samarbejde
 • Spændende og uforudsigelig hverdag
 • Udvikling af en stærk kompetenceprofil
 • Inddragelse og løsningsorienteret tilgang baseret på gensidig tillid og dialog
 • Engagerede kolleger med høj sygeplejefaglig viden
 • Medindflydelse og medinddragelse

Ansættelse pr. 01.11.20 eller efter aftale.
Der afholdes samtaler 29.09. og 30.09.20.

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende sygeplejerske Majbritt Bøgh Riis på tlf. 9766 3866/2442 6401.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på .

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Søndag den 27. september 2020