EPJ-konsulent til Klinisk IT & undervisning i EPJ-SYD projektet

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 5.10.2020

Region Syddanmark, Vejle


I foråret 2021 skal alle regionens somatiske og psykiatriske sygehuse tage en ny fælles elektronisk patientjournal i brug, EPJ SYD. Den skal understøtte det kliniske arbejde på samtlige sygehuse og anvendes som dokumentationsredskab af alt klinisk personale.

EPJ SYD består af moduler til patientadministration (PAS), klinisk proces (notatmodul), medicin, rekvisition og svar, booking m.v.

Derfor søger IT-Afdelingen 4 nye kolleger til at indgå i det rejsehold, som skal undervise slutbrugerne i EPJ SYD, og som har lyst til at deltage i en vellykket implementering i Region Syddanmark.

EPJ SYD uddannelse

Alle klinikere skal gennemføre basis e-læringskursus. Kliniske ressourcepersoner i afdelingerne modtager ud over e-læring klasserumsundervisning, hvorefter de sammen med afdelingsledelsen og med støtte fra EPJ-konsulenter skal varetage undervisning i EPJ SYD af kolleger i egen afdeling.

Sekretærer modtager ud over e-læring også klasserumsundervisning, hvor der blandt andet er fokus på de registreringsopgaver, de har ansvar for.

EPJ-konsulenterne skal indgå i det rejsehold, som varetager undervisning af slutbrugerne på sygehusene i hele implementeringsperioden.

Herudover skal EPJ-konsulenterne bistå de kliniske ressourcepersoner i deres lokale undervisning og indgå i den 14-dages supportperiode, som følger efter idriftsættelsen på hver sygehusenhed.

Dine primære arbejdsopgaver som underviser i rejseholdet:

 • Klasserumsundervisning af kliniske ressourcepersoner og sekretærer
 • Understøtte ressourcepersonerne i lokale undervisningsaktiviteter i afdelingerne
 • Opfølgning på lokale undervisningsaktiviteter
 • Indgå i 14-dages supportperiode på afdelingerne efter hver idriftsættelse
 • Understøtte optimal udnyttelse af EPJ SYD
 • Løbende evaluering og tilretning af materiale
 • Deltage i projektmøder og sparre med EPJ SYD-projektets interessenter og målgrupper
 • Ad hoc opgaver

Dine kvalifikationer

Du har undervisningserfaring med flair for skriftlig og mundtlig kommunikation med forskellige faggrupper på alle niveauer. Du har lyst til at undervise og formidle, har tålmodighed og gerne pædagogiske evner. Du behersker dansk i både skrift og tale.
En stor del af dine arbejdsopgaver tager udgangspunkt i klinikken og deres behov, og vi ser derfor gerne, at du har erfaring med og kendskab til dagligdagen på et sygehus. Hvis du også har erfaring med projektarbejde og implementeringsaktiviteter fra IT-projekter i sundhedsvæsnet er det en fordel, men ikke et krav.

For at trives i jobbet skal du

 • Være udadvendt og have lyst til at samarbejde på tværs af en stor organisation
 • Du har pædagogiske evner, tålmodighed og lyst til at undervise og formidle
 • Kunne kommunikere med mange forskellige faggrupper og interessenter
 • Kunne arbejde selvstændigt og indgå i teamsamarbejde
 • Være positiv, nysgerrig og have en proaktiv tilgang til opgaveløsning
 • Være indstillet på stor rejseaktivitet i implementeringsperioden

Vi tilbyder

 • Grundig oplæring i EPJ SYD
 • Et arbejdsmiljø præget af åbenhed, tværgående samarbejde på højt fagligt niveau og gode muligheder for kompetenceudvikling
 • Et spændende og udviklende job, hvor du i samarbejde med EPJ-konsulenter fra regionens sygehuse og projektleder får opgaver relateret til undervisning og læring
 • Kompetencer i forhold til generel anvendelse af EPJ SYD


Ansættelse sker med virkning fra 1. december 2020. Ansættelserne sker i henhold til HK/IT overenskomst. Der er tale om en midlertidig stilling som udløber 31.12.2021.

Du får en enestående chance for at komme dybt ind i EPJ-SYD’s funktioner og virkemåde.
Du får tilegnet dig en unik viden, som du kan anvende til at hjælpe og uddanne dine kolleger med. Du kommer til at arbejde blandt fagligt kompetente medarbejdere med mange afvekslende opgaver. Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Yderligere oplysninger
Du bliver ansat i IT-Afdelingen med løn i henhold til HK’s overenskomst for ansatte i Regioner. Kørsel afregnes efter statens takster, og hvis ikke du disponerer over bil, er der evt. mulighed for at låne bil på sygehuset.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til IT Service Chef Henrik Uldall, tlf. 24954860. Ansøgningsfrist er den 23.10.2020

Der afholdes samtaler løbende og senest i uge 44. Ovenstående datoer er med forbehold for ændringer grundet Coronasituationen.

Arbejdstid: Fuld tid

Ansøgningsfrist Fredag den 23. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.