Udviklingskonsulent med interesse og gerne erfaring fra trafik- og mobilitetsområdet ti...

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 7.7.2020

Region Syddanmark, Vejle


Har du interesse, faglig viden og erfaring inden for mobilitet og trafik? Vil du være med til at styrke mobiliteten og den grønne omstilling i Region Syddanmark ved at udvikle og implementere handlingerne i Region Syddanmarks mobilitetsstrategi og indgå i regionens arbejde med både drifts- og udviklingsopgaver på mobilitetsområdet? Så har vi måske jobbet for dig!

Region Syddanmark ønsker at styrke mobiliteten til gavn for borgere og virksomheder i regionen. Regionsrådet har netop vedtaget en ny regional udviklingsstrategi, og som en del heraf en regional mobilitetsstrategi. Sporene for de kommende års arbejde på mobilitetsområdet er således lagt, og som udviklingskonsulent skal du være med til at omsætte strategien til konkrete handlinger.

Strategien har bl.a. til formål at styrke sammenhængen mellem forskellige transportformer og sikre at infrastruktur, trafikplanlægning, adfærd og regional planlægning mv. tænkes sammen i en helhed. Den grønne omstilling af transportsektoren er en højt prioriteret dagsorden, ligesom der er stor opmærksomhed på interessevaretagelse, især hvad angår infrastrukturudvikling i staten og i EU. Regionsrådet ønsker også sammen med kommuner og trafikselskaber at optimere den samlede kollektive trafik i regionen, herunder yderligere anvendelse af brugervenlige, nye teknologiske løsninger, så flest mulige passagerer betjenes bedst muligt.

Det er samtidigt et ønske, at regionen fremadrettet udvider porteføljen af driftsopgaver med flere udviklingsopgaver og projekter. Det kræver partnerorienterede arbejdsgange og udvikling af nye relationer, som du skal spille en væsentlig rolle i at udvikle.

Om jobbet

Du bliver en del af et mindre mobilitetsteam, der er placeret i Regional Udviklings afdeling for uddannelse og mobilitet. Din stilling vil rumme en høj grad af alsidighed, og der vil være god mulighed for sparring i både i teamet og med kolleger i Regional udvikling.

Som udviklingskonsulent bliver du bl.a. tovholder på nogle af den kommende mobilitetsstrategis aktiviteter og udviklingsprojekter, hvor du løbende vil udfylde roller både som projektleder og projektdeltager. I den forbindelse skal du holde kontakt til og operere i et spændingsfelt mellem mange forskellige aktører i regionen, herunder kommunerne og trafikselskaberne, men også nye private aktører på mobilitetsområdet. Der vil være opgaver inden for hele transport- og mobilitetsområdet, men den grønne omstilling af transportområdet, herunder særligt den regionale kollektive trafik, er et af de emner, vi er meget optagede af.

Du kan tænke projektorienteret, men kan også levere notater, sagsfremstillinger, oplæg mv. som led i den løbende betjening af udvalg og Regionsrådet på mobilitetsområdet. Du er energisk og har gå-på mod, og får vide rammer til at være opsøgende, udviklende og nysgerrig i dit job. Samtidigt lægger vi vægt på, at du er god til at planlægge, følge op samt dygtig til at eksekvere og levere resultater.

Din profil

  • Relevant længere videregående uddannelse
  • Viden og interesse for mobilitetsplanlægning og grøn omstilling af transportsektoren samt gerne kendskab til organiseringen af den kollektive trafik i Danmark og til kollektiv trafikplanlægning
  • Praktisk erfaring inden for området, gerne 3-5 år
  • Forståelse af politiske og samfundsmæssige aspekter ved mobilitetsplanlægning og grøn omstilling af transportsektoren
  • Interesse for nye og brugervenlige løsninger i et marked under forandring
  • Gode kommunikationsegenskaber og gode relationelle egenskaber
  • Erfaring med at udvikle og drive udviklingsprojekter
  • Politisk flair og gerne erfaring fra en politisk ledet organisation.

Din arbejdsplads

Vi er en arbejdsplads med en uformel omgangstone, et højt ambitionsniveau og et godt kollegialt samarbejde, hvor vi også interesserer os for hinanden som kollegaer. Vi arbejder i og på tværs af teams, og du kommer til at indgå i et stærkt fagligt miljø. Vi stiller høje krav til fagligheden og forventer, at du løbende holder dig ajour med viden og kvalifikationer. Vi tilbyder gode muligheder for kompetenceudvikling.

Arbejdspladsen er Regionshuset, Damhaven 12 i Vejle. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med indplacering på udviklingskonsulentniveau.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at ringe til afdelingschef Thomas Dyhr Vestergaard på mobil tlf. 29201985.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest mandag d. 10. august 2020. Vi håber at kunne afholde samtaler tirsdag den 18. august og onsdag den 19. august.

Arbejdstid: 37 timer/uge

Kontaktperson
Thomas Dyhr Vestergaard
Afdelingschef
29201985
Ansøgningsfrist Mandag den 10. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.