Forbedringskonsulent i Klinisk Udvikling, OUH

Indrykket: 5.10.2020

Region Syddanmark, Odense


OUH arbejder målrettet på at levere suveræn kvalitet i alle led af patientforløbene. Derfor udvides OUH Forbedringsteam med yderligere en forbedringskonsulent. Vi søger en medarbejder med en relevant lang uddannelsesmæssig baggrund, som kan indgå i vores forbedringsteam, der på nuværende tidspunkt består af syv forbedringskonsulenter.

Ansvar og arbejdsopgaver
Vi søger en forbedringskonsulent, som vil være med til at præge OUH frem mod og efter indflytningen i vores nye universitetshospital (Nyt OUH). Du vil blive medansvarlig for at styrke den positive udvikling, hvor OUH med fokus på bl.a. LEAN som metode, kontinuerligt arbejder med at forbedre kvaliteten og patientoplevelsen. Således bliver du en central medspiller i at skabe synlige forbedringer, der resulterer i bedre patientforløb.

Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver:

 • Samarbejde med afdelingerne på OUH omkring forbedringsarbejdet.
 • Planlægge og gennemføre forbedringsworkshops.
 • Understøtte lokale forbedringsaktiviteter i de kliniske afdelinger til gavn for patienterne.Undervise og coache ledelser og medarbejdere i, hvordan forbedringerne integreres og forankres i en forbedringskultur.
 • Sammen med resten af teamet agerer sparringspart for vores direktion.Træne lederne i anvendelse af systematisk og visuel ledelse, fx gennem tavler og Gemba.
 • Facilitere innovations- og udviklingsprocesser

Hvem er du?
Vi søger en ny kollega, som brænder for at gøre en forskel for vores patienter og medarbejdere, og som

 • har erfaring med at facilitere udviklingsprocesser og afholde workshops,
 • er en dygtig underviser og coach, som kan motivere andre,
 • er systematisk, vedholdende og kan arbejde frem mod et mål, selv når der er udfordringer,
 • er robust, og trives både med at arbejde selvstændigt og i teams,
 • er analytisk stærk og evner at bruge LEAN-værktøjerne systematisk,
 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund,
 • har en høj integritet,har kendskab til og gerne dokumenteret erfaring med bl.a. forbedringsledelse, adfærdsdesign, projektledelse og konsulentarbejde.

Kendskab til sundhedsvæsenet og eventuel erfaring med Den Syddanske Forbedringsmodel vil desuden være en fordel. Hvis du ikke er certificeret af Virginia Mason Institute eller Region Syddanmark, skal du være indstillet på at gennemføre den uddannelse i enten Danmark eller England.

Hvem er vi?
Klinisk Udvikling (KLU) på OUH består af tre funktionsområder: Kvalitet & Patientsamarbejde, Innovation & MTV, Uddannelse & Kompetenceudvikling samt centrene for Klinisk Epidemiologi (CKE), Innovativt Medicinsk Teknologi (CIMT), Simulationscentret (SimC) og Center for Lægers Videreuddannelse (CLV).

Klinisk Udvikling understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så de kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt. Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Vi er ansvarlige for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på Fyn. Stillingen som forbedringskonsulent er placeret i funktionsområdet Kvalitet og Patientsamarbejde.

Kvalitet og Patientsamarbejde arbejder med den organisatoriske, patientoplevede og kliniske kvalitet ved at understøtte OUH’s direktion og forskellige afdelingsledelser. Vi står i spidsen for arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel og understøtter implementeringen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. I det daglige arbejder vi tæt sammen med de kliniske afdelinger om udvikling af redskaber til kvalitetsforbedring, monitorering og patientsikkerhed. Et andet fokusområde er patient- og pårørendesamarbejde samt arbejdet med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).

Trivsel og udvikling
Stabsafdelingen KLU lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone.

Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus
OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 årlige indlæggelser og over mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.

OUH er bde det fynske sygehus og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer/uge. Ansættelse og aflønning efter kvalifikationer og overenskomst med Danske Regioner og den relevante fagorganisation.

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kvalitetschef Peter Sigerseth Grøn:2488 2000 / [email protected] eller chefkonsulent Lars Oberländer: 29201414 / [email protected]

Ansøgningsfrist og samtaler
Der er ansøgningsfrist den 25. oktober 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 5. november 2020 (1. samtale) og 12. november 2020 (evt. 2. samtale).

Arbejdstid: 37

Ansøgningsfrist Søndag den 25. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.