Konsulent til arbejdet med det nære, sammenhængende sundhedsvæsen

Indrykket: 21.10.2020

Region Syddanmark, Odense


Vi søger en ny medarbejder, som vil være med til at udvikle det nære sammenhængende sundhedsvæsen på OUH - Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus – både inden for det strategiske og det mere praktiske felt.

Samarbejdet med kommunerne og almen praksis er et prioriteret indsatsområde for OUH, og vi har store ambitioner. OUH arbejder målrettet på at levere sammenhængende patientforløb og suveræn kvalitet i alle led af dem, også på tværs af sektorer.

Vi søger en medarbejder med en relevant, akademisk uddannelsesmæssig baggrund og erfaring, som bl.a. kan være med til at udvikle og understøtte samarbejdet på tværs af sektorerne, med særlig vægt på kommunerne på Fyn og Øer.

Om stillingen
Som ny medarbejder vil du få mulighed for at være en del af det team i Klinisk Udvikling, som arbejder med at understøtte OUH’s samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne i forhold til at få udviklet løsninger, som betyder, at flere opgaver kan løses tæt på borgerne og i borgernes nærmiljø. Således bliver du en central medspiller i at skabe synlige forbedringer, der resulterer i bedre patientforløb på tværs af sektorer.

Du skal som vores nye kollega arbejde med følgende opgaver:

Understøtte OUH’s arbejde med det nære sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde med resten af teamet. Nogle opgaver vil du få hovedansvaret for, og andre opgaver løses i samarbejde med dine kollegaer i teamet og på tværs af stabe, afdelinger og nogle gange i samarbejde med samarbejdspartnere i de øvrige sektorer.

Særligt vil du få opgaver i forhold til at

 • samarbejde med afdelingerne på OUH om implementering af Sundhedsaftalen og de heraf afledte indsatser,
 • understøtte Samordningsforum OUH/SOF-OUH, som er et forum bestående af ledelsesrepræsentanter fra henholdsvis OUH og kommunerne på Fyn. Almen praksis er ligeledes repræsenteret i dette forum,
 • sekretariatsbetjene diverse styregrupper og fora,
 • være tovholder på forskellige initiativer i relation til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,
 • koordinere processer internt i afdelingen såvel som på tværs af stabe og sektorer,
 • afrapportere og følge op på forespørgsler og opgaver fra eksempelvis Region Syddanmark,
 • udarbejde og følge op på sagsfremstillinger til direktionen,
 • løse ad hoc opgaver af stabsmæssig og administrativ karakter som del af afdelingens generelle opgaveportefølje.

Din profil
Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse, og at du har solid erfaring med lignende opgaver og funktioner. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra sundhedsområdet, og vi lægger vægt på, at du har kendskab til de vilkår, der gælder indenfor sundhedsvæsenet. Det vil samtidig være en fordel, at du har erfaring med at facilitere og understøtte samarbejdet på tværs af sektorer samt håndtering af interessenter med forskellige fagligheder og på forskellige niveauer. Endelig skal du kunne trives med en alsidig hverdag, hvor opgaver til tider skal løses med kort varsel.

 • Du har en relevant akademisk uddannelse.
 • Du har kendskab og gerne erfaring med tværsektorielt samarbejde fx fra en kommune, og gerne indsigt i Sundhedsaftalen.
 • Du har stærke kompetencer som sagsbehandler og kan arbejde selvstændigt fx med strategiske oplæg.
 • Du kan arbejde både på overordnet strategisk niveau og med mere praktisk orienterede opgaver.
 • Du har gode samarbejdsevner og kan samarbejde og kommunikere på alle niveauer.
 • Du trives med både udviklings- og driftsopgaver.
 • Du er en stærk formidler både mundtligt og skriftligt.
 • Du har erfaring fra det at arbejde i en politisk ledet organisation.

Hvem er vi?
Klinisk Udvikling (KLU) på OUH består af tre funktionsområder: Kvalitet & Patientsamarbejde, Innovation & MTV, Uddannelse & Kompetenceudvikling samt centrene for Klinisk Epidemiologi (CKE), Innovativt Medicinsk Teknologi (CIMT), Simulationscentret (SimC) og Center for Lægers Videreuddannelse (CLV).

Klinisk Udvikling understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så de kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt. Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Vi er ansvarlige for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på Fyn.

Stillingen er placeret i funktionsområdet Kvalitet og Patientsamarbejde.

Kvalitet og Patientsamarbejde arbejder med den organisatoriske, patientoplevede og kliniske kvalitet ved at understøtte OUH’s direktion og forskellige afdelingsledelser. Vi står i spidsen for arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel og understøtter implementeringen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. I det daglige arbejder vi tæt sammen med de kliniske afdelinger om udvikling af redskaber til kvalitetsforbedring, monitorering og patientsikkerhed. Et andet fokusområde er patient- og pårørendesamarbejde samt arbejdet med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).

Trivsel og udvikling
Stabsafdelingen KLU lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone.

Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus
OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 årlige indlæggelser og over mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.

OUH er både det fynske sygehus og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer/uge. Ansættelse og aflønning efter kvalifikationer og overenskomst med Danske Regioner og den relevante fagorganisation.

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kvalitetschef Peter Sigerseth Grøn:2488 2000 / [email protected] eller faglig koordinator Lasse Borre: 29657725 / [email protected]

Ansøgningsfrist og samtaler
Der er ansøgningsfrist den 1. november 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 10. november 2020 (1. samtale) og 17. november 2020 (evt. 2. samtale).

Arbejdstid: 37

Ansøgningsfrist Søndag den 01. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.