Stærk kommunikatør til REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Indrykket: 4.9.2020

Region Syddanmark, Nyborg


Som nationalt videncenter har REHPA en særlig opgave med at producere, samle og dele viden. Vi søger nu en dygtig kommunikationskonsulent, der med erfaring i og respekt for viden og vidensprocesser kan bistå vores forskere og klinkere i ekstern formidling. Du leverer tilgængelig og tilpasset kommunikation fra forskellige platforme og til en bredt sammensat målgruppe. Dit drive er at se REHPA lykkes med sin målsætning om - gennem forskning og klinisk udviklingsarbejde i rehabilitering og palliation - at arbejde for en øget livskvalitet for mennesker med livstruende sygdom.

Stillingen er indtil videre tidsbegrænset til tre år.

Vi er i fuld sving med opgaverne. Du overtager derfor en depeche, som vi forventer, at du er med til at præge og sætte videre retning for. Det væsentligste er, at du kan kommunikere differentieret og omsætte faglig tung viden til relevant og spændende formidling til forskellige målgrupper via forskellige medier, særligt web. Din pen er flydende, ubesværet og præcis, du holder kadencen på lange vidensprocesser gennem solid og systematisk kommunikationsplanlægning, men mestrer også 280 tegns nøjagtighed – det hele i tæt samarbejde med de faglige grupper og med øje for både afsender og modtager.

REHPA udgiver 10 elektroniske nyhedsbreve årligt med nyheder fra såvel egne som samarbejdspartnere og interessenters rækker. Din rolle som redaktør er opsøgende og skiftevis interviewende, skrivende og redigerende – og ikke mindst at kaste et friskt blik på indhold og grafik. Det er vores mål for den eksterne formidling, at vi arbejder på tværs af vores medier med udgangspunkt i god planlægning.

Vi er lige nu i gang med et re-design af rehpa.dk med din kommunikationskollega som tovholder. Vi ønsker os et mere dynamisk site med små præsentationsvideoer, fængende interviews og balancerede nyheder. Her bidrager du med ideer, viden og praktisk arbejde generelt, men får du særligt ansvar for tekster og form på nyheds-, publikations- og det planlagte temamodul på siden.

Du kan lide interaktionen med mange mennesker, orienterer dig i netværk og kan binde enderne sammen på stort og småt – det kunne være ved REHPAs deltagelse i (internationale) konferencer eller som koordinator og praktisk udførende ved Folkemødet på Bornholm.

Sammen med dine to kolleger i Kommunikationsgruppen (i alt 2½ årsværk) understøtter du REHPAs Forskningsklinik og Forskningsgruppe, og du samarbejder tæt med videncenterchef og gruppeledere om den strategiske kommunikation. Du har en lang række hovedopgaver og ansvarsområder, men kender den samlede kommunikationsportefølje og arbejder selvfølgeligt sammen med dine kolleger i kommunikationsgruppen om at løse og prioritere opgaverne. I samarbejder tæt og fleksibelt med fokus på resultatet.

Dine hovedopgaver og ansvarsområder

 • Systematisk kommunikationsplanlægning og -udførelse for faggrupperne
 • Redaktør og forfatter på REHPAs 10 årlige, nyhedsbreve, nyheds-, publikations- og (planlagte) temamodul på rehpa.dk, sociale medieprofiler (Facebook, LinkedIn og Twitter)
 • Ekstern formidling af projekter, resultater, forskning, klinisk udviklingsarbejde mv., herunder blandt andet webtekster til videnskabelige publikationer
 • Praktiske kommunikationsopgaver om projekter, udviklingsarbejde, forskning, resultater, seminarer, konferencer o.l. i samarbejde med faglige kolleger
 • Korrektur og gennemskrivning af diverse tekster
 • Forfatter og sparringspartner på årsrapporten
 • Presseovervågning, -samarbejde, -meddelelser og -håndtering
 • Tovholder, koordinator og sekretær på REHPAs deltagelse i Folkemødet
 • Bistå udvikling og drift af rehpa.dk med tekst/indhold, struktur og navigation
 • Udvikle og udvide REHPAs kommunikationskanaler og sikre koordinerede, tværmediale kommunikationsindsatser
 • Rådgive kolleger og ledere i kommunikations- og pressespørgsmål (pressetræning efter behov)
 • Videndeling for REHPAs interessenter og samarbejdspartnere, herunder samarbejde om fælles kommunikationsindsatser.

Der er nok at rive i, og du må regne med løbende ad hoc opgaver og koordinering samt diverse møder, herunder i den fælles stab og i KOM-gruppen.

Vores forventninger til dig

 • Du er uddannet kandidat (cand.comm., cand.mag. el.lign.) eller journalist med viden om, erfaring med og respekt for formidling af forskning og forskningsbaseret arbejde
 • Du kommunikerer med en præcis, let og flydende pen
 • Du har dokumenteret erfaring med hjemmeside (content og virkemidler), SoMe, tryksager og pressearbejde
 • Du forstår at bruge og udnytte sociale medier til videndeling og til at gå i dialog med relevante interessenter
 • Du arbejder effektivt, med overskud og stringent tilrettelæggelse
 • Du kan fokusere, planlægge og drive en opgave – og løse rugbrødsarbejdet med lige så højt engagement som udviklingsarbejdet
 • Du samarbejder konstruktivt og tværfagligt med kolleger og samarbejdspartnere – og i tæt dialog med videncenterchef
 • Du er idé- og initiativrig og udstråler arbejdsglæde
 • Du arbejder hjemmevant med IT og webbaserede systemer, er erfaren bruger af MailChimp (el.lign.) og har god erfaring med CMS-systemer
 • Du har et par års erfaring fra et lignende job.

Vi ønsker os

Du trives med en bred kontaktflade og et godt netværk. Du er serviceminded og konstruktiv, kan lide at opgaverne er varierede og holder hovedet koldt, når der er travlt. Du har tjek på detaljen, arbejder struktureret og kan se tingene i det store perspektiv. Du er hjælpsom, omgængelig og værdsætter godt kollegaskab. Det er en fordel med kendskab til sundheds- og/eller forskningsområdet – men uanset så er du vant til og interesseret i at tilegne dig nyt stof. Erfaringer med fondsansøgninger vil være et plus.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et job med rig mulighed for at udvikle sig, afvekslende opgaver og gode kolleger i et tværfagligt miljø. Vi har en uhøjtidelig omgangstone, samtidig med at vi sætter det professionelle niveau højt. Organisatorisk vil du være tilknyttet Staben og referere til lederen af denne. I staben samarbejder vi på tværs af funktioner (kommunikation, datamanagement, forskningsunderstøttelse, intern kommunikation og HR) og i mindre, faglige grupper (trioer). Målet er en koordineret, solid understøttelse af forskere, klinikere, videncenterchef, driftsherrer og ministerium.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen på 37 timer/uge er 3-årig. Tiltrædelse 01.11. 2020 eller snarest derefter.
Du får hovedtjenestested hos REHPA i Nyborg, men må forvente rejseaktivitet til København 2-3 gange per måned – og i mindre omfang til vores øvrige kontorer. Løn ifølge gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist og samtaler

Ansøgningsfrist: 20. september 2020.
Vi forventer at holde 1. samtale den 25. september og 2. samtale den 29. september i Nyborg.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Staben Charlotte Toft-Petersen på telefon 21 65 62 61 - bedst på hverdage mellem 8-9.30.

Om os

REHPA er et nationalt videncenter for rehabilitering og palliation. Vi arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med livstruende sygdom. Det gør vi i samarbejde med alle relevante fagligheder og aktører for at skabe solide og anvendelige resultater. Videncenteret indsamler, producerer og formidler forskningsbaseret viden, der inspirerer og forbedrer praksis, og vores medarbejdere er drevet af et højt fagligt engagement, empati og professionalisme.

En del af videncentrets udviklingsarbejde og forskning gennemføres i Forskningsklinikken som REHPA-forløb. Her får deltagerne bl.a. værktøjer til at håndtere sygdom/helbredelse og livssituation og bidrager samtidig til forskning om rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom.

REHPA er organisatorisk forankret ved OUH, Region Syddanmark og tilknyttet Syddansk Universitet. Videncentret har hovedadresse på OUH - Nyborg Sygehus og kontorfaciliteter i København, Aalborg, Århus og Holbæk. Forskningsklinikken ligger i Nyborg.

Læs mere om videncentret på www.rehpa.dk


Arbejdstid: 37

Kontaktperson
Charlotte Toft-Petersen
Sekretariatsleder, AC
21656261
Ansøgningsfrist Søndag den 20. september 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.