Organist til Hedensted og St. Dalby kirker

Indrykket: 12.8.2019

Hedensted

Kunne du tænke dig at være vores nye organist/kirkemusiker?
Hedensted – St. Dalby kirker, Hedensted provsti, Haderslev stift.

EN STILLING som organist/kirkemusiker ved vore to kirker i er ledig til besættelse pr. 1. november 2019.

Stillingen er på 30 timer/uge.

Vi søger en engageret organist/kirkemusiker med høj faglighed, som ønsker at være en del af det lokale, kirkelige fællesskab og har humor samt gode samarbejdsevner.

Vi har brug for en organist/kirkemusiker, der er fleksibel og som er åben for et fællesskab med kirkens øvrige medarbejdere og menighedsråd, institutioner og frivillige. En person, der kan indgå i en nutidig menighed, karakteriseret af både kreativitet, tradition og musikalsk fornyelse inden for traditionens rammer.

Læs det fulde stillingsopslag på Hedensted kirkes hjemmeside, [xxxxx] Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation (CO) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger. Se overenskomsten på [xxxxx] Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 295.874,22 kr., og basisløntrin 2 udgør 310.863,63 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.891,22 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om kirkerne og sognet kan findes på Hedensted Kirkes hjemmeside: [xxxxx] Ring og hør nærmere om stillingen eller aftal gerne et besøg i kirken.

Menighedsrådsformand Kjell P. Laursen, tlf. [xxxxx] eller [xxxxx] , e-mail [xxxxx] Sognepræst Tabitta Flyger tlf. [xxxxx] eller e-mail [xxxxx] Ansøgning med relevante bilag stiles til:

Hedensted – St. Dalby menighedsråd, Kirkegade 15, 8722 Hedensted

- og sendes på mail: [xxxxx] Mærket ”organist”

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 30. august 2019, kl. 12

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 37.

Referencer samt børneattest vil blive indhentet

Kilde: [xxxxx]

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Fredag den 30. august 2019