Organist til Jyllinge kirkerne, Roskilde Domprovsti - genopslag

Indrykket: 26.8.2019

Jyllinge

Jyllinge menighedsråd søger en organist, f.eks. PO-uddannet, til ansættelse 1. november 2019.

Organiststillingen er beregnet til 19 timer ugentlig.

Organistens tjenestesteder bliver Jyllinge Kirke, Hellig Kors Kirke og plejehjem, beliggende i Jyllinge, og tilhørende faciliteter.

Om os: Indbyggertallet i Jyllinge er ca-11.500 hvoraf ca. 8.500 er medlemmer af folkekirken. Sognet forventes at vokse i de kommende år. Jyllinge kirke er en klassisk middelalderkirke fra 1100 tallet. Hellig Kors Kirke er en meget moderne kirke bygget i 2008. I kirken afholdes der gennem hele året en række koncerter, såvel klassiske som rytmiske. Vi har en god og stabil kirkegang. Vi har en klassisk uddannet kirkesanger der medvirker ved alle kirkelige handlinger, ligesom vi har et frivilligt sangerlaug, hvis medlemmer medvirker ved gudstjenester.

Orgler: I Jyllinge Kirke har vi et Troels Krohn orgel fra 1972, 2 manualer, fuld pedal, 7 stemmer og 3 koblinger. I Hellig Kors Kirke har vi et Danhild Hybrakustisk orgel med 2 manualer, fuld pedal, 24 stemmer + 2 tremolo, 2 sveller og koblinger

Organistens arbejdsopgaver er bl.a.:

  • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker samt ved specialgudstjenester
  • At medvirke til planlægning af og afholdelse af koncerter og sangaftener
  • At medvirke ved plejehjemsgudstjenester
  • At medvirke ved babysalmesang
  • At medvirke lejlighedsvis ved konfirmandundervisningen

Den endelige opgavefordeling aftales med 1. organisten og menighedsrådet inden for det fastsatte timetal.

Vi forventer at du

  • Er en dygtig organist, der har lyst til at spille både klassisk og moderne/rytmisk musik med god liturgisk fornemmelse og interesse for gudstjenesten
  • Er samarbejdsvillig og lægger vægt på godt samarbejde, især mellem 1. organist, præster og kirkesanger
  • Sætter pris på en arbejdsplads med humor
  • Er fleksibel. Aftenarbejde kan forekomme
  • Kan holde hovedet koldt, når der er travlt

Vi er åbne over for nye ideer og tiltag og søger en organist, der er ide- og initiativrig, og som vil indgå i et konstruktivt samarbejde med vores 1. organist og på tværs af personalegruppen.

Ansættelsesforhold
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 277.280 kr. – 405.255 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.785,56 (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.376 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 922 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 30.269,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Løn og rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftale menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 1. organist Jytte Kiholm, tlf. 29601476 eller til kontaktperson Freddy Lund Petersen på tlf. 40296061

Prøvespil og samtale med udvalgte kandidater aftales umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal sendes til kontaktperson Jyllinge Menighedsråd, Att: Freddy Lund Petersen, Bygaden 23 b, 4040 Jyllinge, mærket ”ansøgning ”, eller gerne som e-mail til [email protected]

Ansøgningsfrist: 22. september 2019 kl. 18:00. Ansættelses samtaler skal forventes i begyndelsen af oktober.

Yderligere oplysninger på kirkens hjemmeside www.jyllingesogn.dk .

Kilde: Jobnet.dk

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Søndag den 22. september 2019