Kirkesanger

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 18.7.2019

Nordborg

En stilling som Kirkesanger ved Nordborg Kirke, Nordborg Sogn er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 20 timer gennemsnitligt pr. uge.

Skulle rette ansøger til kirkesangerstillingen ikke ønske administrative opgaver, vil menighedsrådet overveje at finde anden løsning på disse. Fravalg af de administrative opgaver vil betyde, at stillingen som kirkesanger kun er på 12 timer gennemsnitligt pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

  • Lede menigheden i sang
  • Medhjælp ved børnekor og babysalmesang
  • Deltage i børnegudstjenester
  • Deltage i plejehjemsgudstjenester og demenssalmesang
  • Udføre administrative opgaver for menighedsrådet og præsterne i pastoratet
  • Lave Facebookopdateringer

Vi forventer, at du:

  • Har en musikalsk baggrund - gerne med sang
  • Kan arbejde struktureret
  • Er udadvendt og har lyst til samarbejde om det kirkelige arbejde
  • Kan arbejde med fleksibel arbejdstid, da stillingens opgaver ligger på forskellige tidspunkter af uger og måneder

Nordborg Sogn har 3.767 antal indbyggere og der er 7 ansatte ved menighedsrådet, der tæller 8 valgte medlemmer, 2 præster og 1 medarbejderrepræsentant.

Ansættelse sker ved Nordborg Sogns Menighedsråd, Tontoft 3, 6430 Nordborg.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer de kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikkens og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.280,47kr - 405.255,49kr (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89kr. Der er rådighedsforpligtelser til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 (nutidskroner). Ok tillæg 922,17kr (nutidskroner).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsråd og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lis Dybsø på telefonnummer 31 39 99 59/mail [email protected]

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Lis Dybsø, Elmbjergvej 14, 6430 Nordborg eller på mail til [email protected]

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. august 2019.

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted snarest derefter.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kilde: Jobnet.dk

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Torsdag den 12. september 2019