Kirketjenere søges

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 19.8.2019

Odder

Odder Sognekirke søger pr. 1. november 2019 eller snarest derefter to kirketjenere på hver gennemsnitlig 32 timer om ugen.

Kirketjenernes hovedopgaver er i fællesskab:

 • Kirketjeneste
  • Praktisk kirketjeneste i kirke og kapel ved gudstjenester, kirkelige handlinger, særlige arrangementer, koncerter og lignende

 • Rengøring
  • Rengøring af kirke, kirkecenter og andre bygninger

 • Værts-/værtinde-funktion
  • Klargøring til undervisning og mødevirksomhed samt indkøb

 • Pedelfunktion
  • Tilsyn med og pasning af kirkens bygninger og inventar, herunder vedligehold og mindre reparationer


Rengøringsopgaverne udgør tidsmæssigt den største del af stillingerne. Dernæst kirketjeneste.

Vi forventer, at du:

 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelsen
 • er imødekommende, serviceminded og tillidsvækkende
 • har overblik og kan tilrettelægge din arbejdsdag
 • er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde og samspil med kirkens præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige
 • har syn for rengøringsbehov og -standard
 • er arbejdsom med praktisk sans og med hænderne skruet rigtigt på
 • har teknisk snilde og kan løse mindre opgaver på vores tekniske udstyr
 • har mod på mindre administrative opgaver
 • er loyal og vil bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde – og at arbejdsmængden varierer hen over året
 • har indsigt i og forståelse for kirkens opgaver

Vi kan tilbyde:

 • et spændende job med mange forskelligartede opgaver
 • dygtige og engagerede kolleger
 • en arbejdsplads i forandring med flere nye medarbejdere

Vi har to ledige stillinger og vil gerne have to forskellige kirketjenerprofiler. Skriv derfor gerne i din ansøgning lidt om, hvilke af opgaverne du særligt finder interessante og har særligt gode forudsætninger for at løse på baggrund af dine kompetencer.

Ansættelse sker ved Odder Sognekirke og tilhørende lokaliteter. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Odder Provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Lønnen aftales inden for intervallet 270.169,96 kr. – 348.377,94 kr. for en fuldtidsstilling. Fikspunktet er på 270.169,96 kr. for en fuldtidsstilling. Der ydes et årligt rådighedstillæg på 25.495,41 kr. for en fuldtidsstilling. Beløbene er oplyst i nutidskroner. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Hertil ydes pensionsbidrag.

Hvis den obligatoriske uddannelse for kirketjenere ikke er gennemført ved ansættelsestidspunktet, skal denne gennemføres inden for de første to år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Prøvetiden er tre måneder. Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til koordinator Jette Bøge Rosenskjold på tlf. 2872 3619.

Ansøgning med relevante bilag sendes senest fredag den 30. august kl. 12.00 på [email protected] . Ansøgningen mærkes ”kirketjener” i mailens emnefelt.

Der planlægges samtaler torsdag den 12. september fra kl. 12.00 og torsdag den 19. september fra kl. 9.00. De udvalgte får direkte besked.

Odder sogn hører under Odder Provsti og Aarhus Stift.

Der er ca. 13.000 indbyggere i sognet, hvoraf ca. 10.600 er medlemmer af folkekirken.

Der er en middelalderkirke med en gammel og nyere kirkegård. Desuden er der et kapel og et kirkecenter.

Sognet har tilknyttet fire præster. Ved kirken og kirkecentret er ansat en koordinator og kordegn, en kordegn, en kirke- og kulturmedarbejder, to kirketjenere, to organister og to kirkesangere. Derudover er der ansat en kirkegårdsleder og fem gartnere.

Sognet har et højt aktivitetsniveau med mange tilbud til de forskellige målgrupper.

Kilde: Jobnet.dk

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Fredag den 30. august 2019