SALGSELEV

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 28.4.2020

Bahne, Næstved

SALGSELEV TIL
BOLIGAFDELINGEN
Bahne I NÆSTVED SØGER EN DYGTIG SALGSELEV TIL BOLIGAFDELINGEN PR. 1. AUGUST 2020.
Du brænder for SALG og DESIGN generelt og ken- UDDANNELSEN
der vigtigheden af GOD SERVICE. Du er den fødte Du indgår i et 2-årigt uddannelsesforløb, som afslut-
sælger og lægger stor vægt på kundebetjening og tes med en fagprøve.
mener, at det er den vigtigste opgave i en butik. Du
har et særligt talent for at give kunderne en positiv Elever i boligafdelingen går på lukkede Bahne-hold
oplevelse, og du elsker den daglige kundekontakt. – 4x4 moduler – på Handelsfagskolen i Odder.
Du er samtidig humørfyldt og indstillet på at spille
en vigtig rolle i et positivt arbejdsklima. Der afholdes en årlig elevdag for alle elever, og du vil
gennem din elevtid deltage i leverandørbesøg, på
Vi tilbyder dig at blive en vigtig del af Bahne-famili- messer, interne møder m.v.
ens spændende butiksunivers i en butik, som er en
af Danmarks flotteste inden for bolig, mode og de- Inden du starter som elev, vil du deltage i et fælles
sign. Du bliver en del af et dynamisk team af enga- introforløb på 3 dage, hvor Bahnes DNA vil blive
gerede og professionelle medarbejdere, som bræn- gennemgået. Herudover er der udpeget en uddan-
der for at drive Bahne til yderligere succes. nelsesansvarlig i hver butik, der er klædt på til at
støtte dig under hele din elevtid.
Du får en aktiv og udfordrende hverdag i samarbej-
de med vores team af yderst professionelle medar- KONTAKTOPLYSNINGER
bejdere, som alle arbejder med det fælles mål for Skriftlig ansøgning + CV (Word/PDF – gerne med
øje – at sikre øget salg og høj kundetilfredshed. foto) mærket ”BOLIGELEV – NÆSTVED” sendes pr.
mail til [email protected]
PERSONLIGE KVALITETER
• Du er positiv, udadvendt og social Af hensyn til GDPR (Persondataforordningen) skal du
• Du er engageret og brænder for at gøre dig umage ikke oplyse dit fulde CPR.nr. Din ansøgning vil efter
• Du tør gå forrest og komme med gode idéer ansættelsens afslutning blive slettet i vores system.
• Du er målrettet og salgsmotiveret
• Du går op i trends, design og mode Alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race,
• Du ønsker at give den bedste kundeservice religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at
søge stillingen.
DU HAR SOM MINIMUM BESTÅET FØLGENDE:
– EUX Merkantil eller EUD GF 2 Såfremt du ikke har hørt fra os inden for 3-4 uger, er
– STX, HF, HTX inkl. 10 ugers HGS forløb stillingen besat til anden side.
– HHX inkl. 5 ugers grundforløb
Bahne er en kapitalkæde med 21 store moderne livsstilsbutikker i Danmark. Se mere på www.Bahne.dk. Vi er en
dynamisk virksomhed, som arbejder med 5 nøgleværdier: Keep it Simple, Teamwork, Ærlighed, Præstation og Glæde.
Vi er ikke en kæde. Vi er en familie af butikker.

I 1965 flyttede Ellen og Jørgen Bahne til Slagelse for at gå en tur. Eller rettere for at invitere kunderne til at ”gå tur hos Bahne” som sloganet lød for Bahne Udstyr & Brugskunst. En splinterny butik med enten Ellen eller Jørgen bag disken, indtil der blev råd til at fru Harder hjalp til på halv tid.

Resten er historie, og den handler ikke blot om familien Bahne, men om at være i familie. For familiekulturen har været lige så bærende for Bahne som kærligheden til design og lysten til at være sin egen.

Der er mere end 50 år fra ”udstyr & brugskunst” i 1965 til ”design shop” i 2019. Men forskellen er den samme. Forskellen på det lidt for store udvalg – og noget lidt mere udvalgt.

Og her kommer den personlige smag ind i butikken. Hos Bahne har vi kun varer, vi selv gerne ville have.

En grim stegepande bliver ikke mindre grim af at være billig. Den bliver heller ikke mere bæredygtig af at skulle udskiftes om et år. Og hvis en koralrød bluse gør dig mindre end meget smukkere, foreslår vi noget andet. Ligesom vi hellere vil skære igennem og præsentere fire gode knive end et udvalg på 20.

Det er sådan, vi har det hos Bahne. Og måske er det derfor, vi har det sjovere end de fleste, når vi går på arbejde. For selv om den oprindelige familiebutik i Slagelse efterhånden er blevet til 20 butikker og familien er udvidet til knap 500 medarbejdere, handler det stadig om at være sin egen.

Derfor er hver eneste Bahne-butik sin egen familie. En familie der kender både kunderne og varerne - og alle tænkelige og utænkelige kombinationer af de to ting. Og oplevelsen er den samme, hvad enten man blot vil gå en tur og lade sig inspirere, eller leder målrettet som et varmesøgende missil efter den helt rigtige tekande.

Hos Bahne vil man møde en familie, der kan få enhver til at føle sig hjemme. Og det er lige præcis meningen.