SALGSELEV

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 24.6.2020

Bahne, Nordsjælland

SALGSELEV
MODE &
ACCESSORIES
Bahne I LYNGBY SØGER EN DYGTIG SALGSELEV TIL MODEAFDELINGEN PR. 1. AUGUST 2020.
Du brænder for SALG og MODE generelt og ken- DU HAR SOM MINIMUM BESTÅET FØLGENDE:
der vigtigheden af GOD SERVICE. Du er den fødte – EUX Merkantil eller EUD GF 2
sælger og lægger stor vægt på kundebetjening og – STX, HF, HTX inkl. 10 ugers HGS forløb
mener, at det er den vigtigste opgave i en butik. Du – HHX inkl. 5 ugers grundforløb
har et særligt talent for at give kunderne en positiv
oplevelse, og du elsker den daglige kundekontakt. UDDANNELSEN
Du er samtidig humørfyldt og indstillet på at spille Du indgår i et 2-årigt uddannelsesforløb, som afsluttes
en vigtig rolle i et positivt arbejdsklima. med en fagprøve.
En uddannelse hos Bahne vil give dig mulighed Inden du starter som elev, vil du deltage i et fælles
for at arbejde i en fashionverden af lækre brands introforløb på 3 dage, hvor Bahnes DNA vil blive
som By Malene Birger, Baum und Pferdgarten, gennemgået. Herudover er der udpeget en uddan-
Calvin Klein, Stine Goya, Heartmade, Custommade, nelsesansvarlig i hver butik, der er klædt på til at
Samsøe, Mos Mosh, Mads Nørgaard, Second Female, støtte dig under hele din elevtid.
Lee, Vila m.fl.
Der afholdes en årlig elevdag for alle elever, og du
Vi tilbyder dig at blive en vigtig del af Bahne-fami- vil gennem din elevtid deltage i interne møder, på
liens spændende butiksunivers i en butik, som er modemesse samt deltagelse i vores modeaftener
en af Danmarks flotteste inden for bolig, mode og 2 gange om året (forår/efterår).
design. Du bliver en del af et dynamisk team af
engagerede og professionelle medarbejdere, som KONTAKTOPLYSNINGER
brænder for at drive Bahne til yderligere succes. Skriftlig ansøgning + CV (Word/PDF – gerne med
foto) mærket ”ELEV / LYNGBY” sendes pr. mail til
Du får en aktiv og udfordrende hverdag i samarbej- [email protected] Af hensyn til GDPR (Persondatafor-
de med vores team af yderst professionelle medar- ordningen) skal du ikke oplyse dit fulde CPR.nr. Din
bejdere, som alle arbejder med det fælles mål for ansøgning vil efter ansættelsens afslutning blive
øje – at sikre øget salg og høj kundetilfredshed. slettet i vores system.
PERSONLIGE KVALITETER Alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race,
• Du er positiv, udadvendt og social religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at
• Du er engageret og brænder for at gøre dig umage søge stillingen.
• Du tør gå forrest og komme med gode idéer
• Du er målrettet og salgsmotiveret Såfremt du ikke har hørt fra os inden for 3-4 uger, er
• Du går op i trends, design og mode stillingen besat til anden side.
• Du ønsker at give den bedste kundeservice
BBaahhnne ee er er en kn kaappiittaallkkæædde me meed 2d 21 s1 sttoorre me mooddeerrnne le liivvssssttiillssbbuuttiikkkkeer i Dr i Dananmmararkk. S. Se me meerre pe på å wwwwww..bbahahnne.e.ddkk.. V Vi ei er er enn
ddyynnamamiissk vk viirrkkssoommhheedd, s, soom arm arbbeejjddeer mr meed 5 nd 5 nøøgglleevvæærrddiieerr: : KKeeeep ip it St Siimmppllee, T, Teeaammwwoorrkk, Æ, Ærrlliigghheedd, P, Prrææssttaattiioon on og Gg Gllææddee..
Vi er ikke en kæde. Vi er en familie af butikker.

I 1965 flyttede Ellen og Jørgen Bahne til Slagelse for at gå en tur. Eller rettere for at invitere kunderne til at ”gå tur hos Bahne” som sloganet lød for Bahne Udstyr & Brugskunst. En splinterny butik med enten Ellen eller Jørgen bag disken, indtil der blev råd til at fru Harder hjalp til på halv tid.

Resten er historie, og den handler ikke blot om familien Bahne, men om at være i familie. For familiekulturen har været lige så bærende for Bahne som kærligheden til design og lysten til at være sin egen.

Der er mere end 50 år fra ”udstyr & brugskunst” i 1965 til ”design shop” i 2019. Men forskellen er den samme. Forskellen på det lidt for store udvalg – og noget lidt mere udvalgt.

Og her kommer den personlige smag ind i butikken. Hos Bahne har vi kun varer, vi selv gerne ville have.

En grim stegepande bliver ikke mindre grim af at være billig. Den bliver heller ikke mere bæredygtig af at skulle udskiftes om et år. Og hvis en koralrød bluse gør dig mindre end meget smukkere, foreslår vi noget andet. Ligesom vi hellere vil skære igennem og præsentere fire gode knive end et udvalg på 20.

Det er sådan, vi har det hos Bahne. Og måske er det derfor, vi har det sjovere end de fleste, når vi går på arbejde. For selv om den oprindelige familiebutik i Slagelse efterhånden er blevet til 20 butikker og familien er udvidet til knap 500 medarbejdere, handler det stadig om at være sin egen.

Derfor er hver eneste Bahne-butik sin egen familie. En familie der kender både kunderne og varerne - og alle tænkelige og utænkelige kombinationer af de to ting. Og oplevelsen er den samme, hvad enten man blot vil gå en tur og lade sig inspirere, eller leder målrettet som et varmesøgende missil efter den helt rigtige tekande.

Hos Bahne vil man møde en familie, der kan få enhver til at føle sig hjemme. Og det er lige præcis meningen.