Dagplejepædagog til Dagplejen i Københavns Kommune

Indrykket: 6.9.2019

København NV

Du bliver ansat ind i en stor dagpleje, hvor vi er 140 medarbejdere. På dagplejekontoret er vi ti dagplejepædagoger, tre administrative medarbejdere, en studentermedhjælper og en dagplejeleder. Eksternt er vi ca. 125 dagplejere fordelt på dagplejere, der er ansat som kommunale dagplejere i eget hjem, dagplejere ansat i basisdagplejen og dagplejere ansat i vores flerbørns- og gæstehuse. Derudover har vi en del privatdagplejere, som vi bl.a. fører tilsyn med.

Din allervigtigste opgave bliver at sikre et tilsyn med dagplejerne af høj, faglig, pædagogisk kvalitet. Du kommer til at gennemføre udviklingssamtaler med de dagplejere, som du har ansvar for og at støtte op om deres arbejde med de børn, som de har indskrevet.

Du skal have en mellemlang pædagogisk uddannelse (på bachelorniveau) og voksenpædagogisk indsigt eventuelt suppleret med efter- og videreuddannelse på diplomniveau. Du bliver en del af et dynamisk team, hvor vi aktivt bruger hinanden på kryds og tværs til sparring, samarbejde, støtte, vejledning og et godt kollegialt fællesskab. Vi arbejder målrettet på at skabe et godt arbejdsmiljø.

Vi ønsker, at du

  • har erfaring med og kendskab til 0-2-åriges udvikling
  • har erfaring med at anvende it i dit daglige arbejde og mod på at lære at mestre relevante og nødvendige it-systemer
  • har erfaring i at yde sparring, coaching, vejledning og rådgivning af medarbejdere
  • har erfaring i implementering af nyere pædagogiske metoder og lovkrav i en pædagogisk praksis
  • har en målrettet og systematisk tilgang til arbejdet
  • er engageret, udadvendt og tillidsskabende
  • er en konstruktiv formidler skriftligt og mundtligt
  • er initiativivrig og en god igangsætter
  • er team- og procesorienteret og konfliktløsende

Dit arbejde vil være meget varieret og du får stor indflydelse på din arbejdsdag. Udover det pædagogiske tilsyn, sparringen, støtten og vejledningen af dagplejerne samt forældresamarbejde, får du ansvaret for at dagplejerne og husene har indskrevet børn. Du får også ansvar for, at matriklerne, hvor dine dagplejere arbejder (to-fire matrikler som er flerbørnshuse, legestuer og gæstehuse) og dagplejernes eget hjem er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og at de er gode læringsmiljøer for børn og ergonomisk gode arbejdspladser for dagplejerne. Du skal desuden have morgentelefonen nogle dage. Dagplejerne sygemelder sig via morgentelefonen og deres børn sendes efterfølgende ud enten til gæstehuse eller til kolleger i eget hjem, som har tomme pladser.

Du vil blive en del af et godt kollegialt fællesskab, hvor vi løfter i flok, hjælper, støtter og sparrer med hinanden, og hvor du får mulighed for at udvikle dig og lære nyt og ikke mindst at få mulighed for at bruge de kompetencer, som du har.

Ansættelsesvilkår
Dagplejepædagogstillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. november 2019 eller snarest derefter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst.

Mere information
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Ulla Krag på 5148 3685, dagplejepædagog Runa Jørgensen på 2086 2283 eller dagplejepædagog Jette Dahlstrøm på 2517 6589.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Søg via nedenstående link senest søndag den 22. september 2019.
Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 25. september.

Kilde: Jobnet.dk

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Søndag den 22. september 2019