Ejendomsserviceteknikerelev til institution Sydvestjylland

Indrykket: 6.2.2020

Kriminalforsorgen, Skærbæk

Kriminalforsorgen Syddanmark søger til vores bygnings- og serviceteam I Institution Sydvestjylland en ejendomsserviceteknikerelev til ansættelse pr. 1. maj 2020.

Du kan læse mere om uddannelsen som ejendomsserviceteknikerelev på ug.dk.

Institution Sydvestjylland er en del af Kriminalforsorgen Syddanmark, der ud over Renbæk Fængsel består af Esbjerg Arrest og KIF i Esbjerg.

Renbæk Fængsel har 178 mandlige afsonere, der er fordelt imellem fængslets åbne – og lukkede afdelinger. I løbet af 2020 udvides den lukkede afdeling med 20 afsonere.

Som ansat i vores bygnings- og serviceteam er du en central serviceperson. Du er serviceminded og løser opgaverne med godt humør sammen med det øvrige team.

I løbet af din uddannelse vil dine opgaver og arbejdsområder bl.a. være:

 • Opsætning af AV/IT-udstyr
 • Alarmanlæg
 • Varme og ventilation
 • Ind- og udvendig bygningsvedligehold
 • Grønne områder
 • Affaldshåndtering

Udover ovennævnte opgaver, prioriterer vi meget, at du

 • Er åben og udadvendt
 • Har et menneskesyn, der stemmer overens med Kriminalforsorgens værdigrundlag
 • Har flair for it
 • Er mødestabil
 • Har kørekort

Dit uddannelsessted vil primært være Renbæk fængsel, Renbækvej 12, 6780 Skærbæk. Herudover kan forekomme opgaver i institution Sydvestjyllands øvrige institutioner. Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.

Løn- og ansættelsesvilkår i.h.t. gældende overenskomst (organisationsaftale for ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner).

Yderligere oplysninger om stillingen kan du få ved enhedsleder Dan Hausø tlf. 7240 3010 eller enhedschef Lars Hansen 7240 3004.

Kriminalforsorgen opfordrer alle til at søge uanset alder, køn, religion eller andet etnisk tilhørsforhold. Du kan læse om Kriminalforsorgen på www.Kriminalforsorgen.dk.

En forudsætning for ansættelse i stillingen er, at du, såfremt du indkaldes til samtale, giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe originalt eksamensbevis for den ansættelsesgivende uddannelse sammen med billedidentifikation, f.eks. pas eller kørekort.
Kontaktoplysninger Kontakt Dan Hausø på email [email protected] eller telefon 7240 3010, hvis du har yderligere spørgsmål.
Klik på knappen herunder for at se stillingen hos Kriminalforsorgen.
Ansøgningsfrist Torsdag den 27. februar 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.