Ejendomsserviceteknikerelev til Nr. Snede Fængsel

Indrykket: 4.9.2020

Kriminalforsorgen, Elev - Nørre Snede

Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland, Nr. Snede Fængsel søger en ejendomsserviceteknikerelev til bygnings- og serviceteamet med start den 1. november 2020 eller snarest derefter.

Har du lyst til at blive en del af bygnings- og serviceteamet, som er ansvarlig for vedligehold og reparationer på både bygninger og tekniske installationer? Så skynd dig at springe til.

Dine arbejdsopgaver:

  • varetage reparationer og vedligehold af bygninger og tekniske installationer
  • pleje og vedligeholdelse af park-, skov- og haveanlæg
  • betjening og vedligeholdelse af maskiner
  • betjening og vedligeholdelse af varme- og ventilationsanlæg

Hvem er du:

  • Du er selvstændig, ansvarsbevidst og serviceorienteret.
  • Du er samarbejdsvillig og kan arbejde både i teams og selvstændigt.
  • Du er indstillet på faglige og menneskelige udfordringer.
  • Du er positiv og udadvendt.
  • Du ønsker at lære og udvikle dig såvel fagligt som personligt gennem uddannelsesforløbet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer – Det Statslige Område og organisationsaftale af 27. februar 2019 mellem Finansministeriet og Serviceforbundet/Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning for ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner.

Hvis du er fyldt 25 år, er der mulighed for, at du kan blive ansat som voksenelev til en forhøjet elevløn.

Nr. Snede Fængsel er beliggende Vejlevej 45, 8766 Nørre Snede.

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 21. september 2020.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 40.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV i form af uddannelses- samt ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold, til at søge.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedschef Hans Kristian Vemmelund på 72555902eller HR konsulent Lisbeth Grundahl Axelsen på 72553382.
Se i øvrigt www.Kriminalforsorgen.dk
Kontaktoplysninger Kontakt Lisbeth Grundahl Axelsen på email [email protected] eller telefon 7255 3382, hvis du har yderligere spørgsmål.
Klik på knappen herunder for at se stillingen hos Kriminalforsorgen.
Ansøgningsfrist Mandag den 21. september 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.