Kontorelev med speciale i økonomi til Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 10.11.2020

Kriminalforsorgen, Elev - Hobro

Kan du arbejde selvstændigt, og har du lyst til, at indgå i vores elevnetværk, hvor du sammen med andre elever arbejder for et godt fællesskab, faglig sparring og god trivsel? Er du positiv i din tilgang til andre mennesker og nysgerrig på, at lære nyt – så er det lige dig, vi søger.

Dine arbejdsopgaver:
I vores stræben efter at være blandt de bedste økonomifunktioner i staten arbejder vi målrettet med vores IT-systemer, hvorfor en stor del af din hverdag vil komme til at foregå med computeren, som det vigtigste redskab.

I din elevtid vil du komme til, at arbejde med mange aspekter inden for økonomi og regnskab. Med fast base i økonomi-enheden vil du blandt andet komme igennem håndtering af debitor- og kreditorfakturaer, kontering, bogføring, budget, lagersystem og anlægskartotek.

Hvem er du?:

  • Du har afsluttet EUX eller HHX eller anden gymnasial uddannelse suppleret med grundforløb eller tilsvarende med et godt resultat.
  • Du er selvstændig, engageret og positiv.
  • Du kan tage ansvar for de opgaver, som du bliver stillet overfor.
  • Du er velformuleret i både mundtlig og skriftlig dansk.
  • Du har gode IT-kundskaber og kendskab til Office-pakken.
  • Du er serviceminded.
  • Du kan lide nye udfordringer.
  • Du kan indgå i forskellige teams i uddannelsesforløbet.

Vi tilbyder:
Vi kan tilbyde en anderledes arbejdsplads med erfaring i at uddanne personale inden for mange forskellige faggrupper. Du bliver en del af en afdeling på 11 medarbejdere. I afdelingen bliver der lagt vægt på faglighed, engagement og en humoristisk, uformel og åben omgangstone. For den rigtige person er der mulighed for frihed under ansvar i en kompleks og interessant dagligdag.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Du vil blive ansat i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere(HK).

Hvis du er fyldt 25 år, er der mulighed for, at du kan blive ansat som voksenelev til en forhøjet elevløn.

Elevpladsen er på 37 timer og ønskes besat 1. februar 2021 eller snarest derefter.

Dit primære arbejdssted bliver på Områdekontoret, Adelgade 75, 9500 Hobro.

Hvem er vi?
Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland består af Områdekontoret i Hobro og 7 institutioner. De 7 institutioner har tilsammen 3 lukkede fængsler, 2 åbne fængsler, 11 arrester, 2 pensioner, 3 KIF afdelinger (Kriminalforsorgen i Frihed), UngeKriminalforsorgen i Aarhus og Udrejsecenter Kærshovedgård. Området har ca. 1000 ansatte fordelt på forskellige faggrupper eksempelvis fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

Vi forventer, at afholde samtaler i uge 49.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV i form af uddannelses- samt ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold, til at søge.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Områdechef for økonomi Thomas Querling Jacobsen på 72555511, HR-konsulent Lisbeth Grundahl Axelsen på 72553382 eller økonomikonsulent Pia Drotten 72557570

Se i øvrigt www.Kriminalforsorgen.dk

Ansøgningsfrist Tirsdag den 24. november 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.