Serviceassistent til OUH, Rengøring og Hospitalsservice omr. 608

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 3.2.2020

Region Syddanmark, Odense


Til ansættelse i OUH, Rengøring og Hospitalsservice opslås hermed 4 stillinger som serviceassistenter til besættelse den 1. april 2020 eller snarest derefter.

Der er 4 stillinger til område 608, som dækker vagter i tidrummet 06:00 til 22:30.
2 stillinger som planafløsere med variabel mødetid.
2 stillinger på afd. X: 1 med mødetid kl. 08:00 til 15:54 og 1 hvor mødetiden er kl. 13:00 til 20:54

Der er vagt hver 3. weekend.

Arbejdsopgaver for en serviceassistent:

 • Transportopgaver og anden understøttende service i forbindelse med patientbehandlingen
 • Rengøringsopgaver efter plan i de kliniske senge- og behandlingsafsnit
 • Har ansvar for at arbejde med og efter afdelingens politikker, retningslinjer og instrukser
 • Har ansvar for egen udvikling, og sammen med ledelsen at holde sig ajour og tilegnelse af ny viden
 • Tager ansvar for sidemandsoplæring af nye kollegaer i samarbejde med serviceleder

Lidt om dig:

 • Der søges 4 nye meget fleksibel medarbejder, som har lyst til at bidrage til området med den gode stemning og gode humør, også når det er trange tider.
 • Du vil blive ansat i et team/gruppe hvor der skal dækkes vagter ind og samarbejdes på tværs af afdelingerne i gruppen.
 • Vigtig kompetence er at være hurtig til at overskue store opgavemængder og finde løsninger.
 • Kunne acceptere et miljø hvor arbejdsmængden kan variere og hvor samarbejdet med kollegaerne spiller en stor rolle, alle har lige stort ansvar for, at opgaverne er løst og kvaliteten opfylder kvalitetskravene på OUH, når dagen er omme.
 • Vi søger den gode kollega, der gerne yder en ekstra indsats, når der er behov. Vi tager ejerskab for vores arbejde, og ønsker en kollega der vil indgå i det team.
 • Vi søger en robust medarbejder som kan have mange bolde i luften, stå distancen og fortsat se positivt på tilværelsen.
 • Vi søger en servicemindet medarbejder, der kan gøre en forskel for patienterne.
 • Vi søger en medarbejder der sætter en ære i at opfylde de 2 kerneydelser – Rengøring og Patienttransporter
 • Du taler, læser og forstår dansk – også via telefon

Uddannelse:

 • Du skal på sigt gennemføre Erhvervsuddannelsen som hospitalsserviceassistent, hvis du ikke har den i forvejen. Ydermere skal du have bestået dansk og matematik svarende til 9. klasses niveau.

Vi tilbyder:

 • Et job med høj grad af selvstændighed
 • Godt kollegialt samarbejde og opbakning
 • God introduktion og uddannelse til jobbet
 • Efteruddannelse i specielle funktioner
 • Moderne metoder, arbejdsredskaber og hjælpemidler

Hvis du har spørgsmål:

kan du henvende dig til serviceleder Lisbet Degn på mobil 2175 9362. Indenfor tidsrummet kl. 9-12 på hverdage.

Bemærk at ansøgningsfristen er den 17. februar 2020

Se mere om vores afdeling her www.ouh.dk/rp

Løn og ansættelsesforhold:

Sker i henhold til gældende overenskomst med FOA/3F.

Arbejdstid: kl. 06:00-22:30

Kontaktperson
Lisbet Degn
Serviceleder
21 75 93 62
Ansøgningsfrist Mandag den 17. februar 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.