Rengøringsassistent til OUH, Rengøring og Hospitalsservice, Svendborg Sygehus

Indrykket: 1.8.2020

Region Syddanmark, Svendborg


Serviceminded, robust, fleksibel og omstillingsparat rengøringsassistent søges til OUH Rengøring & Hospitalsservice, Svendborg Sygehus

Rengøring og Hospitalsservice på Svendborg Sygehus, opslår hermed faste stillinger og længerevarende vikariater som rengøringsassistent med løbende ansættelse efterår / vinter 2020

Den gennemsnitlige arbejdstid er 35timer pr. uge med arbejdstid indenfor tidsrummet 06.00-22.30

Der er vagt hver 2. weekend

Rengøringsassistentens hovedfunktioner:

 • Rengøring efter plan i kliniske senge-, behandlings- og operationsafsnit
 • Madservicering på kliniske afdelinger samt opvask efter måltider
 • Arbejde ud fra afdelingens politikker, retningslinjer og instrukser
 • Medansvar for egen udvikling, samt sidemandsoplæring af nye kollegaer
 • Forefaldende serviceopgaver

Kompetencekrav:

 • Evne og vilje til at efterleve organisationens værdier og forståelse for helheden i opgaveløsningen
 • Udvise engagement, positiv indstilling og handlekraft
 • Evne og vilje til at samarbejde tværfagligt men også til at arbejde selvstændigt
 • Vilje til at udvise fleksibilitet i arbejdssituationen
 • Evner at udvise god etik
 • Situationsfornemmelse i forhold til andre samarbejdsparter
 • Evne og vilje til at tilegne sig ny viden
 • Tale, læse og forstå dansk – også via telefon

Uddannelseskrav:

 • Du skal på sigt gennemføre rengøringsteknikker uddannelsen og andre relevante kurser, hvis du ikke har det i forvejen

Vi tilbyder:

 • Et job med høj grad af selvstændighed
 • Godt kollegialt samarbejde og opbakning
 • God introduktion og uddannelse til jobbet
 • Efteruddannelse i specielle funktioner
 • Moderne metoder, arbejdsredskaber og hjælpemidler

Hvis du har spørgsmål:

kan du henvende dig til Annette Ellyt på 29 24 02 86 eller Jette Hansen på 51 46 01 74 i tidsrummet 07.00-12.00

Bemærk at ansøgningsfristen er den 16. august 2020.

Løn og ansættelsesforhold:

Sker i henhold til overenskomst med 3F og Lokal Løndannelse

Der er rygeforbud for ansatte på hele OUH's matrikel

Arbejdstid: kl. 06:00-22:30

Kontaktperson
Annette Ellyt
Serviceleder
29 24 02 86
Ansøgningsfrist Søndag den 16. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.