Vikarstilling: HK-sekretær til Taksationssekretariatet i Viborg Barselsvikariat

Indrykket: 30.9.2019

København V

Èn af vores dygtige HK-sekretærer skal på barsel, og derfor søger vi en person, der:

• Har et godt humør
• Er venlig med et glimt i øjet og brænder for god service og korrekt sagsbehandling
• Har gode evner for samarbejde og er serviceorienteret
• Er grundig, selvstændig og proaktiv
• Har mod på at sætte dig ind i de sager, som sekretariatet behandler
• Har en kontoruddannelse
• Har lyst og evne til at løse økonomiske opgaver
• Har erfaring fra offentlig forvaltning, men det er ikke krav
• Har erfaring fra lignende ansættelser

Vores HK-sekretær, Karina, kan fortælle følgende om vores arbejde:
”Som ny medarbejder og barselsvikar vil du blive taget rigtig godt i mod. Du vil efter god oplæring hurtigt få egne ansvarsområder i form af egne kommissioner i samarbejde med en jurist. Derudover vil du komme til at varetage økonomiopgaven i sekretariatet med en anden HK-sekretær. Opgaverne er både spændende og udfordrende, og hvis behovet for hjælp opstår, er der altid hjælp at hente hos de andre kolleger. Jeg kan kun varmt anbefale at blive en del af Taksationssekretariatet.”


Du bliver en del af vores afdeling - Taksationssekretariatet – der assisterer de statslige taksationskommissioner og kommunale overtaksationskommissionerne. De efterprøver kendelser om erstatning i forbindelse med ekspropriation. Sekretariatet forbereder sagerne og sørger for, at alle relevante og faktiske forhold indgår således, at kommissionerne kan træffe deres afgørelser i overensstemmelse med lovgivningen.

Taksationssekretariatet startede i september 2016 og er placeret i Nævnenes hus i Viborg i moderne, åbne kontorlokaler. Udover dig vil der være tre andre HK-sekretærer, fire jurister og en sekretariatschef/jurist. Sekretariatet er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der ligger i København.

Dine opgaver
Du vil som barselsvikariat for vores dygtige HK-sekretær blive ansvarlig for en række opgaver i sekretariatet såsom administration og oprettelse af klagesager, herunder journalisering, klargøring og udsendelse af dokumenter, mødeplanlægning, rejseafregninger, honorarudbetaling, lønindberetning, webmasteropgaver mm.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en fast stilling på 37 timer. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem relevant faglig organisation og Finansministeriet.

Barselsvikariatet løber foreløbigt fra 1. december 2019 til 1. maj 2020 med mulighed for forlængelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – hvem er vi…
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en dynamisk sty¬relse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej og luftfart og havne samt regulering af byggeområdet. Vi er en åben og udadvendt organisati-on, placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder. Vi er mange forskellige faggrupper og udgør derfor en bred vifte af specialister og generalister. Styrelsen er primært baseret i København (og Færdselsstyrelsen i Ribe), men denne stilling opslås i sekretariatet i Viborg.

Udover et varieret og udfordrende job, som kræver høj faglig kvalitet, lægger vi vægt på løbende kompetenceudvikling samt udvikling gennem ansvar og indflydelse på egne opgaver. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende danske samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede, uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Du kan læse mere om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på www.trafikstyrelsen.dk


Yderligere information
Du kan få mere at vide om stillingen hos sekretariatschef/jurist Line Toftbjerglund Laursen på tlf. 41 78 05 27.

Ansøgning
Send din ansøgning via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ansøgningsportal på www.trafikstyrelsen.dk senest mandag den 21. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i Viborg torsdag den 24. eller fredag den 25. oktober 2019.
Ansøgningsfrist Mandag den 21. oktober 2019