Lægesekretær med koordinerende funktion til sekretariatet, Rygcenter Syddanmark - en de...

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 31.1.2020

Region Syddanmark, Middelfart


Er du brobygger og kan du få puslespillet til at gå op?
Er du interesseret i et arbejde, hvor du både varetager sekretæropgaver og får en koordinerende funktion?
Sætter du patienten og pårørende først?

Vi søger en lægesekretær med koordinerende funktion til vores sekretariat på Rygcenter Syddanmark pr. 1. april 2020 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge

Uddybende om stillingen
Rygcenter Syddanmark er én afdeling med både et rygmedicinsk og rygkirurgisk speciale. Du bliver kollega med i alt 20 sekretærer, der er fordelt i et kirurgisk og medicinsk sekretariat.
Du vil i stillingen have en kombination af basissekretæropgaver i begge sekretariater og være stedfortræder for den ledende lægesekretær i dennes fravær.

Af ansvarsområder/arbejdsområder kan blandt andet nævnes:

 • Indgå i den daglige drift i både kirurgisk og medicinsk sekretariat, fx skrankefunktion, telefon, registrering m.m.
 • Medvirke til optimering og udvikling af arbejdsgange
 • Medansvarlig for at implementere og evaluere nyt tiltag i samarbejde med relevante samarbejdspartnere
 • Varetage ledende lægesekretærs opgaver ved dennes fravær, fx modtage syge/raskmeldinger og handle på evt. ændringer af arbejdsfordeling i begge sekretariater
 • Sparringspartner for ledende lægesekretær
 • Medansvarlig for at sikre informationsniveauet er højt, bl.a. udarbejdelse af nyhedsbreve
 • Implementere nye tiltag/arbejdsgange i samarbejde med relevante samarbejdspartnere
 • Er brobygger og kan bidrage til et godt konstruktivt tværfagligt samarbejde i afdelingen

Vi søger

Vi søger derfor en uddannet lægesekretær der:

 • Har min. 3 års erfaring som lægesekretær og er fagligt velfunderet
 • Har kommunom, diplom eller anden relevant uddannelse
 • Har et godt overblik, kan tænke hurtigt og er god til at prioritere
 • Kan trives i en travl og til tider uforudsigelig hverdag
 • Tager ansvar og kan agere selvstændigt
 • Har gode kommunikative egenskaber
 • Er udadvendt og imødekommende
 • Er fleksibel og loyal
 • Er samarbejdsvillig
 • Er interesseret i innovation og udvikling

Vi tilbyder

 • En stilling med ansvar
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Varierende arbejdsopgaver efter en rulleplan, så alle bliver oplært og er bekendt med sekretariatets opgaver
 • En fleksordning
 • Tavlemøder hver uge med fokus på fælles læring, vidensdeling og refleksion
 • Et godt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor vi udnytter hinandens faglige og menneskelige kompetencer
 • En afdeling i udvikling, hvor vi lægger særlig vægt på omstillingsparathed og konstruktivitet
 • En ambitiøs afdeling med fokus på høj grad af kvalitet samt patientsikkerhed- og tilfredshed
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor der er fokus på kvalitet og sammenhæng i patientforløbene

Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier: Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence.

Yderligere information
Såfremt du ønsker stillingen uddybet kan du rette henvendelse til ledende lægesekretær Malene Wolff Jensen, telefon 2499 4541/[email protected]

Løn- og ansættelse
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende faglig overenskomst.
Stillingen er på 37 timer.
Ansættelsesstart d. 1 april 2020 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist
Fristen for at søge stillingen er den 18. februar 2020.
Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 9 – forventeligt mandag d. 24. februar 2020.

Uddybende om afdelingen
Rygcenter Syddanmarks kerneopgave er på specialistniveau at udrede samt behandle og herunder vejlede regionens rygpatienter ud fra den enkeltes behov.
Det overordnede mål er at fremme livskvaliteten for rygpatienter.

Rygcenter Syddanmark er en afdeling med 160 ansatte med både rygmedicinsk og rygkirurgisk speciale. Vi modtager rygpatienter fra hele Region Syddanmark. Rygcenteret modtager ca. 18.000 nye henvisninger årligt, og opererer ca. 1.000.

Her kan du læse mere om afdelingen: http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm202525

Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Tirsdag den 18. februar 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.