Vagtordningen Region Syddanmark søger en medarbejder til regnskab og administration

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 31.1.2020

Region Syddanmark, Odense


Vagtordningen er i kontinuerlig udvikling, og vi søger derfor en samarbejdsorienteret, administrativ medarbejder pr. 1. april til en fast 37 timers stilling.

Vagtordningen dækker behovet for vikarydelser indenfor det sundhedsfaglige område på OUH. Vagtordningen formidler og uddanner endvidere medicinstuderende til fast- og gangvagt til alle sygehusenheder i Region Syddanmark. Vi samarbejder med hospitalerne i Region Syddanmark, og formidler bemandingsløsninger med kompetente vikarer, der skaber værdi og kvalitet.

Vagtordningen er en del af Logistikafdelingen, som yderligere består af 4 sektioner: Indkøb og Lager, Transport, Køkken og Genbehandling. Logistikafdelingen er en serviceafdeling på OUH. Vi er samlet set ca. 420 medarbejdere i afdelingen. Link til korte film om afdelingen: http://www.ouh.dk/wm383384

Jobbet indebærer:

 • Du vil få en hverdag med fokus på regnskab og administration og dine ansvarsområder vil være mangeartede
 • Dine opgaver bliver at udarbejde lønregnskab for alle vikarer
 • Udfakturere til OUH´s kliniske afdelinger og de andre sygehuse i Region Syddanmark
 • Deltage i koordinering af uddannelseshold af de medicinstuderende
 • Understøtte ledelsen i Ad hoc opgaver samt administrativ bistand/aflastning
 • Vedligeholdelse af it-systemer og sikre opdatering af hjemmesiden

Forventninger til din faglige profil:
Du vil fra ansættelsesstart få ansvar og direkte kundekontakt. Vi forventer derfor, at du arbejder selvstændigt og tager ejerskab og initiativ, når du servicerer vores vikarer og de kliniske afdelinger.

 • har erfaring med regnskab, løn og fakturering
 • har erfaring med statistik
 • er uddannet kontorassistent
 • har erfaring med HR opgaver
 • har erfaring med IT systemer
 • har gode kommunikationsfærdigheder

Forventninger til din personlige profil:
Vi er et team, der samarbejder tæt og effektivt på tværs af kontoret. Det er derfor vigtigt, at du er en teamplayer, men samtidig formår selv at drible opgaver helt i mål med præcision og høj kvalitet.

 • er faglig nysgerrig og bidrager til den positive stemning og udvikling på kontoret
 • er samarbejdsorienteret
 • arbejder struktureret og analytisk
 • er detaljeorienteret, logisk og præcis
 • ønsker at tage del i vores sociale sammenhold
 • evner at knytte nære og tillidsfulde kunderelationer
 • kan arbejde selvstændigt og prioritere opgaver i en hektisk hverdag

Vi tilbyder:

 • Du bliver del af en afdeling, hvor vi sætter patienten først. Derfor gør vi vores yderste for at matche den rigtige vagttager til den rigtige vagt. Vi gør meget ud af at lære både vikarer og klinikken godt at kende, såvel personligt som fagligt. Det skaber kvalitet og fleksibilitet i opgaveløsningen.
 • God kommunikation, faglighed og kollegial sparring er kodeordene i vores samarbejde. Ved hver booking laves en grundig forventningsstemning, og vi støtter afdelingerne i at finde andre løsninger, hvor førstevalgte ikke er muligt.
 • Vi har et uformelt arbejdsmiljø, og en kultur hvor vi vægter, at vi skal have det sjovt og samtidig skabe resultater sammen.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og faglig organisation.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til funktionsleder Tina Høegh Schiønning på mail: [email protected]

Ansøgningsfrist: Søndag d. 16. februar 2020.

Ansættelsessamtaler gennemføres d. 19. februar. Såfremt du kommer videre til 2. samtale afholdes denne d. 25. februar. Du vil inden 2. samtale skulle udfylde en personlighedstest.

Ansættelse pr. 1. april 2020.

Ansøgning sker elektronisk via nedenstående link til HR Manager.

Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Søndag den 16. februar 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.