Registreringskonsulent Dataenheden

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 4.2.2020

Region Syddanmark, Odense


Står du på spring for at afprøve rollen som registreringskonsulent på OUH?


Hvorfor søger vi flere folk?


I 2021 skal vi i Region Syddanmark implementere et nyt patientadministrativt system. I den forbindelse oplever vi ekstraordinær travlhed og derfor har Økonomi og Planlægning, Dataenheden på OUH pr. 1. april brug for to ekstra kolleger i en midlertidig periode på hhv. et og to år.

Hvad indeholder stillingen?


Som registreringskonsulent skal du understøtte og vejlede lægesekretærerne samt de kodeansvarlige læger i klinisk meningsfuld og korrekt kodning, så vi derigennem bidrager til de bedste forudsætninger for god patientbehandling. På OUH arbejder vi med afsæt i ”Patienten først” som tilgang og ambition. Selv hos os i en administrativ funktion er det vigtigt at være bevidst om, hvorfor vi er her, og hvordan vi i vores arbejde bidrager til at sætte patienten først.

Som registreringskonsulent i Dataenheden får du stor indflydelse på din egen arbejdsdag. Vi er en rummelig arbejdsplads, der prioriterer, at der er en god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Så selvom opgaverne er mange, er gejsten høj. Du vil få gode, engagerede kolleger, der besidder en høj faglighed. Dataenheden består af to teams: et registreringsteam, som du vil blive en del af, og som primært er centreret omkring inddata, samt et datateam, der overvejende arbejder med uddata. De to teams er hinandens forudsætninger, og selv om kompetencerne i de to teams er meget forskellige, fungerer samarbejdet godt på tværs.

Kreativiteten er høj, og hos os er vi nytænkende og proaktive i metode og tilgang. Vi arbejder bl.a. med udvikling af automatiserede løsninger (Robotic Process Automation - RPA) i begge teams, med henblik på at aflaste driften for administrativt tunge arbejdsgange, i det omfang det overhovedet er muligt.

Som registreringskonsulenterne har du en meget afvekslende hverdag, der kan bestå af:

 • Klassisk konsulentfunktion med råd, vejledning og sparring ift. klinikken
 • Undervisning af mindre eller større grupper
 • Fordybelse i lovstof samt LPR-indberetningsvejledningen
 • Sparring med kolleger lokalt såvel som regionalt er dagligdag
 • Udarbejdelse af lokale og regionale registreringsvejledninger
 • Evt. deltagelse i forskellige mødefora lokalt og regionalt (Inddatagruppe, journaludvalg, brevgruppe etc.)
 • Analyser på datakvalitet, aktivitet, arbejdsgange og effektiviseringsmuligheder
 • Kontrolopgaven (lister med opmærksomhedspunkter og fejlregistreringer)

Du kan jf. ovenstående forvente at få en meget varieret opgaveportefølje og en bred kontaktflade ud i klinikken, såvel som med kolleger på de øvrige sygehuse i Region Syddanmark.

Selvom begge stillinger er tidsbegrænsede, så er Dataenheden også et sted i bevægelse. Flere tidligere midlertidige stillinger har således resulteret i fastansættelser.

Hvem er det vi søger?


Vi søger en kollega, der er videbegærlig, der har lyst til at sætte sig ind i regler, retningslinjer og samtidig har en interesse for data. For at vi som enhed kan udvikle os er det vigtigt, at du tør stille spørgsmål og udfordre det gængse. Da du skal kunne varetage konsulentrollen er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, er robust og kan tage ansvar, når du er ude på egen hånd. Samtidig skal du være en udpræget holdspiller, da teamets succes bygger på devisen: ”Ingen kan vide det hele, men sammen ved vi det meste”. Gode formidlingsevner er en forudsætning for at lykkedes i jobbet, så har du tidligere erfaring med undervisning eller skriftelig formidling, kunne jobbet som registreringskonsulent måske være noget for dig.

Følgende er en fordel, men ikke et krav:

 • Erfaring fra Sundhedsvæsnet eller anden offentlig organisation
 • Lægesekretær evt. med erfaring som registreringsansvarlig
 • Systematisk tænkende evt. med tidligere programmeringserfaring

Vi håber, at ovennævnte beskrivelse af stillingen har vækket lysten til at prøve rollen som registreringskonsulent af, og vi ser frem til at læse din ansøgning.

Samtaler forventes afviklet d. 25. februar.

Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Datachef Mai Hygum Marxen på tlf.: 20310042.

Arbejdstid: 37 t/u
Ansøgningsfrist Lørdag den 22. februar 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.