Attraktiv stilling som bookingsansvarlig lægesekretær

Indrykket: 11.2.2020

Region Syddanmark, Odense


Fast stilling som lægesekretær tilknyttet afdelingens nyoprettede bookingfunktion er ledig til besættelse pr. 1. april 2020. Stillingen er i udgangspunktet 37 timer ugentligt med arbejdstid i dagstid på hverdage.

Vi er en stor universitets- og specialeafdeling med engagerede og kompetente medarbejdere. Vi sætter en ære i at være et fagligt fyrtårn i forhold til såvel almene, regionale som højt specialiserede patientforløb.
På årsbasis planlægges cirka 15.000 gynækologiske patientforløb. Med ønske om at give vores patienter et veltilrettelagt forløb og sikre optimal udnyttelse af vores ressourcer etablerer vi nu en bookingfunktion i den gynækologiske del af afdelingen.

Opgavesættet er således centreret om booking i forhold til visitation, indkaldelse og kalenderstyring.

Afdelingen er organisatorisk opdelt i en gynækologisk og en obstetrisk søjle. Der arbejdes primært i subspecialiserede teams, men vi løfter i flok med fælles opgaveløsning ved behov.

Arbejdsmiljøet er godt. Vi dyrker det mono- og tværfaglige samarbejde og har god mulighed for indflydelse på eget arbejdsområde. Der tilbydes flexordning.

Vi søger en uddannet lægesekretær som:

  • Har en værdsættende og anerkendende tilgang til patienter og samarbejdspartnere
  • Har en positiv indstilling til kontinuerlig udvikling af opgaveløsning
  • Har organisatorisk indsigt, overblik og forståelse for sammenhænge i patentforløb
  • Er løsnings- og detaljeorienteret

Vi forventer at du motiveres af, at løse opgaver til gavn for patienter, pårørende og samarbejdspartnere – at du har lyst til at gøre en forskel.

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem HK og De Danske Regioner. Gensidige forventninger til lønniveau drøftes ved samtalen.

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed, såfremt du ikke for nuværende er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Ved ansættelse indhentes børneattest.

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 25. februar 2020, ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 26. februar 2020.

Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Solveig Jensen, tlf. 2135 3207.

Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Tirsdag den 25. februar 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.