Vikarstilling: Administrativ medarbejder med flair for tal (barselsvikariat) til Storst...

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 25.6.2020

Kriminalforsorgen, Eskilstrup

Administrativ medarbejder med flair for tal (barselsvikariat)

Som medarbejder i fængslets administration vil du blive en del af en travl hverdag, hvor du skal varetage opgaver i tæt samarbejde med både nære kollegaer i huset og andre samarbejdsparter i området. Jobbet omfatter en bred opgaveportefølje inden for administration, klientøkonomi og regnskab.

Dine primære arbejdsopgaver kan være

 • Håndtering af fængslets klientøkonomi (KØLS)
 • Superbruger i PUMA (arbejdsløn og kostpenge)
 • Behandling af fakturaer vedrørende indsatte i Indfak2
 • Løbende afstemning af beholdningskonti
 • Journalisering i Klientsystemet
 • Øvrige administrative opgaver i fængslet (i samarbejde med de øvrige team)

Vi forventer, at du har

 • En administrativ uddannelse
 • Har praktisk og solid erfaring for arbejde med tal
 • Gerne har kendskab til Navision Stat, Indfak 2, RejsUd2 mv.
 • Har et højt serviceniveau, stabilt fremmøde og er fleksibel
 • Har en positiv tilgang til jobbet og er i besiddelse af gode samarbejdsevner
 • Trives med såvel rutineopgaver som ad-hoc opgaver med korte tidsfrister uden at gå på kompromis med kvaliteten i opgaveløsningen
 • Har rutine i brug af IT-systemer

For at opnå succes i funktionen kræver det, at man

 • Arbejder systematisk
 • Yder professionel service
 • Er fleksibel, ansvarsfuld og selvstændig i sin opgaveløsening
 • Har en saglig og faglig tilgang til opgaveløsningen
 • Er åben for nye ideer og initiativer til forandring

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er med tiltrædelse 1. august 2020 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en tidsbegrænset stilling af 7 måneders varighed med mulighed for forlængelse. Stillingen er en fuldtidsstilling med en ugentligt arbejdstid på 37 timer.

Ansættelse og aflønning sker efter fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO, samt organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK), løngruppe 2, trin 2.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen

Arbejdsstedet er Storstrøm Fængsel, Blichersvej 1, Gundslevmagle, Nørre Alslev

Storstrøm Fængsel er et nybygget lukket fængsel med plads til 250 indsatte, fordelt på 5 belægsbygninger, 3 normalafdelinger, 1 behandlingsafdeling og en særligt sikret afdeling. Derudover findes der inden for murerne også værksteder, undervisningslokaler, bibliotek, kulturhus, kirke, fritids- og sportsfaciliteter og en dagligvarebutik. På fængslet vil du skulle arbejde sammen med ledere, fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, skolelærere, sygeplejersker og arbejdsmænd.

Storstrøm Fængsel er en del af Kriminalforsorgen Sjælland, der omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, et åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, 1 pension og Områdekontoret i Ringsted.

Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 750 medarbejdere fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

Ansøgningsfrist er den 7. juli 2020 kl. 12.00.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver samtykke til at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Helle Thaarup, tlf. 72551667 eller på mail: U01690.kro.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mai-Britt Rasmussen, tlf. 7255 4595 eller HR-konsulent Michelle Mønster Petersen, tlf. 7255 5599.
Ansøgningsfrist Tirsdag den 07. juli 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.