Nysgerrig specialist til flyvepladsområdet

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 27.9.2019

København V

Er du bidt af luftfart, men vil gerne holde benene på jorden? Så har vi stillingen til dig! Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen søger en nysgerrig og ansvarsfuld kollega til flyvepladsområdet, hvor vi arbejder for at skabe en sikker infrastruktur for luftfarten i Danmark.

På flyvepladsområdet beskæftiger vi os med de fysiske og organisatoriske rammer samt services, som holder luftfarten i gang. Vi arbejder ud fra både nationale og internationale regler, der sigter mod at skabe et højt flyvesikkerhedsniveau for luftfarten på tværs af grænser. Vores arbejde består i høj grad af behandling af ansøgninger om tekniske ændringer på flyvepladser samt for luftfartshindringer i det åbne land. De tekniske forhold på flyvepladserne kan f.eks. omhandle banebelægninger, standpladsbemaling, taxavejslys eller tjenester som brand- og redningstjenesten og brændstofpåfyldning.

Luftfartshindringer er et relativt stort område, der omfatter anlæg tæt på flyvepladserne og alle bygningsværker over 100 m, f.eks. vindmølleparker, skorstene og master, men også drager og laserlys. Vi fører et løbende tilsyn med både flyvepladser og luftfartshindringer og kommer fra tid til anden rundt til selv fjerne afkroge af kongeriget som en bygd i Grønland eller en helikopterplatform i Nordsøen.

Om jobbet:
Flyvepladsområdets kerneopgave er tilsyn med flyvepladser og luftfartshindringer. Vi tilbyder en høj diversitet af opgavetyper, der spænder fra gennemgang af geometriske tegninger af luftrum og tekniske tegninger af brændstofsystemer til gennemgang af organisatoriske ændringer og fortolkning af EU-lovgivning.

Dine væsentligste arbejdsopgaver vil være:

  • Tilsyn med lufthavne, helikopterpladser og luftfartshindringer
  • Behandling af ansøgninger om tekniske ændringer på flyvepladser og helikopterpladser
  • Godkendelse af luftfartshindringer
  • Besvarelse af spørgsmål fra borgere og myndigheder
  • Regelarbejde

Opgavemæssigt fylder forberedelse, gennemførelse og opfølgning på tilsyn normalt 20-25 % af arbejdstiden, men den konkrete portefølje aftales i gruppen efter ansættelse.

Luftfartsområdet er meget reguleret, og en stor del af vores arbejde består i regelarbejde og juridiske fortolkninger af tekniske bestemmelser. Det er vigtigt, at vi er i stand til at formidle regelværket og myndighedsfunktionen på en klar og forståelig måde. Dette er en kontinuerlig proces, hvor reglerne ændrer sig, og hvor vi selv skal udvide vores vidensbase.

Flyvepladsområdets tilsynsportefølje spænder bredt både fagligt og geografisk, og vi forventer, at stillingen vil være forbundet med en vis rejseaktivitet, normalt enkeltdagsrejser 2-4 dage om måneden, og enkelte rejser af længere varighed.

Er du den, vi søger?
Du har teknisk flair, er nysgerrig og lærenem. Du har en forståelse for embedsmandsopgaven og er af natur grundig og pålidelig i løsningen af en opgave.

Den ideelle kandidat er en specialist, der gerne vil være generalist; en person der kan sætte sig ind i tekniske problemstillinger, men som samtidig har lyst til at udføre myndighedsbehandling af mere generel karakter.

Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer. Det vil være en fordel, hvis du har tidligere erfaring med offentlig administration og rollen som myndighed, men det er ikke et krav. Vigtigst er det, at du er videbegærlig og selv søger inddragelse. Vi forestiller os, at du via din baggrund har viden om luftfarten og dens understøttende systemer.

Flyvepladsområdet reguleres på flere niveauer fra både ICAO, EASA og nationalt, og ud over teknisk forståelse medfører dette også, at du sprogligt skal kunne agere på både dansk og engelsk.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en fast stilling på 37 timer. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Hvem er vi
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej, luftfart og havne. Som organisation er vi placeret i en myndighedsrolle, der ligger mellem det politiske niveau og branchens virksomheder.

I styrelsen er vi mange forskellige faggrupper og udgør derfor en bred vifte af specialister og generalister. På flyvepladsområdet er vi i dag en lille gruppe på 7, der spænder over en bred gruppe af personligheder og forskellige faglige udgangspunkter bestående af ingeniører, piloter, jurister, generalister.

Vi lægger vægt på, at der holdes en høj faglig kvalitet og tilbyder i den forbindelse løbende deltagelse i diverse fagspecifikke kurser. Du kan forvente at få stor indflydelse på dine opgaver, og vi arbejder generelt under mantraet frihed under ansvar.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende, danske samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du kan læse mere om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på www.tbst.dk

Sikkerhedsgodkendelse
Det er en forudsætning, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse.

Yderligere information
Du kan få mere at vide om stillingen hos kontorchef Henrik Ellermann på tlf. 41780328 og teamleder Casper Andersen på tlf. 41780267.

Ansøgning
Send din ansøgning via styrelsens ansøgningsportal på www.tbst.dk senest den 13. oktober 2019. Samtaler afholdes fredag den 25. oktober.
Ansøgningsfrist Søndag den 13. oktober 2019