Annonce

Gruppeleder til Kompetencecenter for demens, A-huset

Indrykket: 13.10.2021

Greve Kommune, Greve

Greve Kommune er en foregangskommune indenfor demens. Det politiske fokus på demensområdet sætter turbo under udviklingen, styrker den faglige kvalitet og målretter indsatser til borgere med demens. På Greve.dk vil det være muligt at læse om ledelsesgrundlag, værdighed og ældrelivspolitikken.

Kompetencecenter for demens, Nældebjerg Plejecenter og dahliahuset består af tre organisatoriske enheder, grupper, der ledes af hver sin gruppeleder. Den nye gruppeleder skal være leder for: A-huset med 33 boliger heraf 3 ægteskabsboliger.

Til hver gruppe er tilknyttet en centersygeplejerske, hvis kompetencer gruppelederen kan trække på ifm. varetagelse af opgaver indenfor fx dokumentation, faglig vurdering og sparring. I centrets Demensenhed er der ansat 4 demenskoordinatorer og en psykolog, som betjener hele kommunen på demensområdet.

Der er ansat ca. 42 medarbejdere med reference til den nye gruppeleder. Medarbejderprofilerne er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ernæringsassistenter, husassistenter og enkelte ufaglærte. Medarbejderne er engagerede og kompetente. De understøttes og kompetenceudvikles løbende ved samspil med og undervisning af centrets sygeplejersker.

Citat fra medarbejder Monica, SSA; ”Jeg har arbejdet som Social og sundheds -Assistent i A-huset nu ca. i 12 år. Jeg er glad for at høre til en gruppe, som er meget aktivt og som godt kan lide at samarbejde fremadrettet og hvor alle værner om vores fællesskab. Jeg sætter pris på at få en balance mellem forhandling og dialog, der kan hjælpe os til at forstå hinanden og skabe fælles løsninger.”

Katrine, SSA & Mai, sygeplejerske: ”Da vi begge startede som elever kunne vi hurtigt mærke, at Nældebjerg Plejecenter skilte sig ud – den gode stemning, nærværet og relationerne, både mellem personalet, beboerne og pårørende kan mærkes i dagligdagen. Da vi blev tilbudt fastansættelse efter endt uddannelse, var vi ikke i tvivl om vi ville være en del af Nældebjerg Plejecenter – her møder man altid glad på arbejde”.

Gruppelederens hovedopgaver
Ledelsesopgaven for den nye gruppeleder er kompleks og krævende – og samtidig meget spændende og meningsfuld. Den vigtigste opgave er at kunne arbejde personcentreret (PCO) i forhold til borgerne, de pårørende og personalet. Det betyder, at lederen bl.a. skal understøtte og styrke medarbejderne i at se værdien i at bidrage til borgernes forløb hvor pårørende inkluderes samt kunne se meningen i at vagtplan og personalekompetencer hænger sammen.

Øvrige vigtige opgaver er:

 • At arbejde målrettet på at sikre, at de politiske målsætninger realiseres, og det faglige ambitionsniveau fastholdes og omsættes til gavn for alle borgere i Greve Kommune
 • At sikre nyeste viden og erfaring indenfor demensområdet omsættes til praksis og skaber værdi for borgere med demens – uanset hvor borgeren befinder sig i sit forløb
 • At supervisere og understøtte medarbejdere, således at de fortsat kan arbejde med personcentreret omsorg.
 • At have lyst til at arbejde med personalet og se dem som mennesker.
 • At sikre det rette match mellem borgerens særlige behov og medarbejdernes kompetencer til hver en tid
 • At styre driften, med fokus på bl.a. sygefravær og trivsel, økonomi og arbejdstilrettelæggelse

Gruppelederens funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til gruppelederens nærmeste leder, plejecenterleder, Marianne Mouritsen Jensen, e-mail: [email protected]

Gruppelederens faglige og personlige kompetencer er blandt andet:

 • Forståelse for og indsigt i at arbejde i en politisk styret organisation og i samspillet være fleksibel og omstillingsparat
 • Kommunikative og formidlingsmæssige kompetencer, der kan oversætte politiske og overordnede strategier og målsætninger til handlinger og meningsfuld praksis for medarbejderne
 • Oprigtig interesse for og lyst til at arbejde med bl.a borgere med demens og deres pårørende, herunder sikre de bedste rammer for medarbejderne og beboere.
 • Oprigtig interesse for og lyst til at arbejde med personalet.
 • Ledelses- og faglighed, der er tydelig og retningsgivende, og som motiverer og engagerer medarbejderne og skaber tilslutning til den fælles opgave
 • Professionalisme – udtrykt ved en personlig ro og integritet, empati og overblik, der sikrer værdighed og et trygt miljø for beboere og personale.
 • Arbejde for et fagligt ambitiøst og trygt arbejdsmiljø for medarbejderne ud fra PCO tilgang.
 • Evne til at navigere i kaos og nedtrappe konflikter med naturlig autoritet og respekt fra omgivelser og samarbejdspartnere
 • Inddrager medarbejdere, borgere (hvis muligt) og pårørende – og opfordrer til forbedringer og nye ideer, der udvikler og forbedrer den daglige praksis
 • Tager selvstændige initiativer, er handlingsorienteret og initiativrig og leder opad, når det kræves
 • Økonomisk forståelse og administrative og styringsmæssige kompetencer, der sikrer driften.

Gruppelederen skal have en sundhedsfaglig baggrund som fx sygeplejerske eller Social og sundhedsassistent og en udtalt interesse for og indsigt i demensområdet, foruden solid kommunal ledelseserfaring eller erfaring fra det regionale sundhedsvæsen. Det er en fordel, hvis gruppelederen har en lederuddannelse på diplomniveau.

Andet
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.

Tiltrædelse: 1. januar 2022 eller om muligt tidligere.
Ansøgningsfrist: onsdag den 10. november 2021.
Første samtale afholdes den 16. november 2021 og anden samtale afholdes den 19. november 2021.

Det er en del af Greve Kommunes ansættelsespolitik, at der fremvises straffeattest. Samt at der indhentes referencer i forbindelse med ansættelse.

Kontakt gerne plejecenterleder Marianne Mouritsen Jensen, tlf. 20 55 09 81 for nærmere oplysninger om stillingen.

Læs mere om Greve Kommune og Kompetencecenter for demens på www.greve.dkKontaktoplysninger Få yderligere info og kontakt på Greve Kommune's hjemmeside: klik her......
Greve Kommune ligger centralt ved Køge Bugt Motorvejen kun 20 kilometer fra Rådhuspladsen i København. Der er tre S-togstationer som sikrer, at du i løbet af 20 minutter kan komme til - og fra hovedstaden. Der er omkring 48.000 indbyggere i kommunen.