Direktør til Destination Sjælland

Indrykket: 2.12.2019

Kalundborg Kommune, Kalundborg

Om jobbet

Det nye turismesamarbejde Destination Sjælland, bestående af kommunerne Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø, søger en direktør, der skal stå i spidsen for en ny og specialiseret organisation til fremme af turisterhvervet, der bygger videre og ovenpå allerede stærke og veldefinerede organisatoriske og strategiske set-up, som en fusion af Visit Holbæk, Visit Odsherred og Visit Vestsjælland. Der er en organisation med kompetente medarbejdere, der kan eksekvere på planer og opgaver, samt kender området og interessenterne godt.

Som direktør i Destination Sjælland skal du arbejde med en destination i vækst, hvor der stadig er et stort potentiale, og du får mulighed for at præge og udvikle turismen i et område, hvor landskabet og kulturarven sætter dagsorden for vores særlige identitet.

Potentialet i denne nye destination aflæses tydeligt i den samlede turismeomsætning på 4,4 mia. kr. og 6.125 turismeskabte årsværk.

Destinationen dannes på baggrund af en betydelig indsigt i erfaringer fra etablering af andre destinationsselskaber igennem de seneste 15 år. Baggrunden for netop denne destination er derfor et stærkt afsæt i de stedbundne værdier, den nære stedsudvikling, fastholdelse af lokal identitet og lokalt samarbejde.

Målet med det kommende Destination Sjælland er – gennem et tæt samarbejde med destinationens aktører, at skabe vækst i omsætning og beskæftigelse til gavn for borgere, virksomheder og samfund.

Om jobbet

Med reference til bestyrelsen, har direktøren en nøglerolle i at fastholde momentum og sætte retning for den ny organisations arbejde og indsatser, der tager afsæt i den nye ejestrategi og den ambitiøse strategi for Destination Sjælland, der er ved at blive endelig udformet og har en række betydelige pejlemærker - ledestjerner.

Direktøren skal lede et destinationsselskab, der råde over ressourcer, som ingen af de eksisterende selskaber alene råder over i dag. Som direktør skal sikre helt nye synergieffekter, som betyder at en større specialistviden bringes ud til destinationens turisme-aktører. Selvom meget allerede er på plads i organisationen, så skal der skabes en virksomhedskultur, hvor organisationen spiller sammen som en enhed.

Som direktør får er der ansvar for en organisation, der er sammensat af et team af specialiserede medarbejder, der med stor dedikation og professionalisme kan positionere og udvikle destinationen nationalt og internationalt. Direktøren har derfor en centralrolle i at skabe gode og tætte partnerskaber og samarbejder med bl.a. turismeerhvervet, brancheorganisationer, erhvervs- og turismeforeninger, øvrige destinationsselskaber, Dansk Kyst og Natur, Visit Denmark osv. Partnerskaberne skal tilsikre Destination Sjællands centrale rolle og samlende spiller i turismeudviklingen og for turismeerhvervene.

Organisationens resultater vil være kendetegnet ved:

  • En stærk og koordineret helhed, der er tæt på aktørerne og fastholder den lokale identitet.
  • Optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer.
  • Stærke faglige ressourcer.
  • God til gearing af de kommunale midler.
  • Styrket markedsføring.


Din profil

Som kommende direktør har du erfaring fra turismebranchen og har arbejdet med strategisk turismeudvikling og/eller erhvervsudvikling i en årrække. Du har skabt dokumenter- og målbare resultater inden for de nævnte områder og har en bred forretningsforståelse, bl.a. med indsigt i markedsføring og branding.

Som leder har du gode strategiske og kommercielle kompetencer med flair og fornemmelse for, hvordan man agerer klogt og troværdigt i et landskab med mange forskellige aktører og dagsordner – offentlige og private, lokale og nationale. Du skal kunne udfordre turismedagsorden og tænke i utraditionelle løsninger, der kan bringe partnere sammen, føres ud i livet, og skabe synlige resultater med mange vindere.

Du har en udadvendte rolle, derfor er det nødvendigt at have meget stærke relationer til partnerne i erhvervslivet samt de politiske beslutningstagere og embedsværket på kommunalt, regionalt og i nogle sammenhænge også statsligt niveau. Det er også helt centralt, at du har indsigt i det politiske administrative system og forståelse for dets måde at arbejde på.

Du møder derfor andre i øjenhøjde med stor nysgerrighed og professionalisme. Du er en stærk og dygtig kommunikator med gennemslagskraft og råder over et mærkbart engagement og drive.

Det forventes, at kandidater har en uddannelse på kandidatniveau og efteruddannelse, der matcher stillingens krav.

Løn og ansættelsesvilkår

Lønniveauet forhandles efter erfaringer og kompetencer.

Der forventes senest tiltrædelse pr. 1. marts 2020.

Destination Sjælland får to adresser, henholdsvis i Slagelse og Nykøbing S, begge steder vil være direktørens arbejdssted efter behov og aftale med bestyrelsen.

Hvis du vil vide mere

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte, direktør i Kalundborg Kommune: Michel van der Linden, tlf.: 40 16 32 29.

Ansøgning


Om os

Potentialet for en destination omfattende kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred, med i vidt omfang sammenfaldende turismeprofil, aflæses tydeligt i den samlede turismeomsætning på 4,4 mia. kr. og 6.125 turisme-skabte årsværk. Et Område der er bundet sammen af en lang sammenhængende og varieret kyststrækning fra Storebælt over Sejerø Bugt og Kattegat til Isefjord. En kyststrækning der rummer mere end 20 % af Danmarks fritidshuse. Desuden omfatter området bl.a. et istidslandsskab, der danner grundlag for tværgående istidsrute og naturparker. Alt dette viser at netop denne destination på tværs har et stærkt afsæt i stedbundne værdier og oplevelser, den nære stedudvikling, fastholdelse af lokal identitet og lokalt samarbejde, især rettet mod kystturisme, naturturisme, kulturarvsturisme og erhvervsturisme.

Målet med det kommende Destination Sjælland er – gennem et tæt samarbejde med destinationens aktører, at skabe vækst i omsætning og beskæftigelse til gavn for borgere, virksomheder og samfund.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Kalundborg Kommune...
Ansøgningsfrist Lørdag den 28. december 2019
Kalundborg Kommune er en geografisk stor kommune beliggende på Nordvestsjælland.

Kalundborg Kommune dækker et areal på 604 km2 og har 160 km kystlinje. Den smukke natur gør, sammen med den travle industrihavn og et blomstrende erhvervsliv, egnen til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Kommunen har knap 49.000 borgere og ca. 3.300 fuldtidsansatte.

Kalundborg Kommune ligger unikt placeret i den vestsjællandske natur, på aksen mellem landets to største byer - ud til vandet, midt i landet.